Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE
144
0

Świętowanie Dnia Pańskiego

Zgodnie z tradycją apostolską i trzecim przykazaniem Dekalogu, niedziela dla chrześcijan jest dniem świętym. Od samego początku istnienia Kościoła niedziela była uważana za dzień szczególny, zakorzeniony w Eucharystii. W obecnym czasie próbuje się zmienić charakter niedzieli, usuwając wszystkie chrześcijańskie elementy, które podkreślają jej świętość. Bóg uczynił „dzień Pański”, aby człowiek porzucił zajęcia życia codziennego i uświęcił ten dzień, przede wszystkim uczestnicząc we Mszy św. i czyniąc dobre uczynki dla ludzi. Niedziela nie może być tylko rozumiana jako dzień wolny od pracy, tylko jako dzień odpoczynku, gdyż w ten sposób zaciera się jej prawdziwy sens.

Msza św. centrum świętowania niedzieli

Chrześcijanie świętując niedzielę, idą z radością na Mszę świętą, czyli na spotkanie z Panem Bogiem, bo w ten sposób pokazują swoją wdzięczność za wszystko, co Bóg uczynił w Osobie Jezusa Chrystusa. Taką postawą ukazują, że celebracja liturgiczna jest świętem religijnym, nie przez fakt obchodzenia jakiegoś dnia z kalendarza liturgicznego, ale przez to, co się w jej ramach dokonuje, czyli niezwykłego spotkania z Bogiem. Trzeba jednak przyznać, że w obecnym czasie przykazanie: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” jest przeżywane bardzo powierzchownie, czyli bez głębszej motywacji. Zwłaszcza ludzie młodzi traktują je obojętnie. Chrześcijanie często zapominają, że świętowanie niedzieli buduje wspólnoty, tworzy Kościół, pozwala przeżyć komunię ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Dzisiaj wielu starszych ludzi wspomina czasy, kiedy „normalną rzeczą było to, że przed południem w niedzielę szło się do kościoła, a cały dzień niedzielny, poza pracami najbardziej koniecznymi, był przeznaczony na odpoczynek, jak przystało na dzień Pana. W obecnym czasie zaciera się ten chrześcijański sposób święcenia niedzieli, a tworzy się nowy, w którym człowiek przejmuje na własność dzień Pański, czyniąc z niego tylko dzień wolny, dzień odpoczynku. Często ten święty dzień jest zamieniany również w dzień roboczy.

Ofiarując swój niedzielny czas Chrystusowi, człowiek otrzymuje od Niego światło i nadzieję na kolejne dni życia. Dlatego chrześcijanin świętując niedzielę, nie może zadowolić się tylko zaniechaniem pracy, spotkaniem w gronie rodzinnym i rozrywką. Niedziela ma przypominać wszystkim wiernym, że Chrystus przez swoje zmartwychwstanie zapoczątkował nowe stworzenie. Dlatego punktem centralnym chrześcijańskiej niedzieli jest Eucharystia, w czasie której Kościół razem z Chrystusem składa ofiarę dziękczynną. Świętując w ten sposób dzień Pański, chrześcijanie odpowiadają na Bożą miłość zawartą w jego dziełach. Zauważa się jednak, że w obecnym czasie wielu ludzi nie świętuje, bo tak naprawdę nie wiedzą, za co powinni Bogu dziękować. Zapominają oni, że pochodzą od Boga i są od Niego zależni. Uczestnicząc w Eucharystii niedzielnej, dziękują oni za wszelkie dary otrzymane od Boga.

Odkrywanie sensu życia

Dzień Pański pomaga nam na nowo odkryć sens życia. Przeżywając niedzielę jako dzień święty, dzień odpoczynku, odczuwamy, że istnieje coś więcej, aniżeli tylko działanie. Uświadamiamy sobie, że nasze życie rozwija się nie tylko w tym, czego dokonujemy. Dysponując czasem wolnym, możemy również zadbać o rozwój osobistych uzdolnień i zainteresowań. Tylko w ten sposób niedziela może stać się prawdziwym wypoczynkiem, dniem nabierania nowych sił duchowych oraz fizycznych. Jeśli przestaniemy świętować w niedzielę, nasze życie zmarnieje i straci sens. Nie wolno więc zamieniać niedzieli w zwykły dzień pracy. Musi ona pozostać dniem świętym, dniem odpoczynku i odprężenia. Rezygnując z różnych zajęć, szukamy odpoczynku duchowego w Bogu – poprzez modlitewną z Nim więź i udział w Uczcie Eucharystycznej.

Jak nie należy świętować niedzieli?

Wyjątkowo niewłaściwym przeżywaniem niedzieli jest bezmyślne marnowanie czasu. Są rodziny, dla których wypoczynek świąteczny sprowadza się do ślęczenia godzinami przed telewizorem i bezmyślnego gapienia się na wątpliwej wartości programy. Młodzi, z kolei, wybierają Internet, wirtualne rozrywki i czaty. Pamiętam, że za mojego dzieciństwa najpierw był obowiązek niedzielnej Eucharystii, niezależnie od oferty telewizyjnej. Dzisiaj, wybiera się czas najmniej zakłócający inne rozrywki. Współczesnym problemem są również galerie handlowe i hipermarkety. Stanowią one źródło rozbicia świąt oraz rodziny. Przemysł rozrywkowy i konsumpcyjny zastępuje wymiar duchowy i religijny niedzieli oraz świąt treściami świeckimi. Nie tylko nawyk robienia niedzielnych zakupów staje się coraz powszechniejszy. Chrześcijańskie rodziny wręcz całe godziny spędzają w centrach handlowych.

ks. Jacek Uchan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here