Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Biuletyn Caritas – październik 2021

Biuletyn Caritas – październik 2021

216
0

ks. Tomasz Bondzio

Promocja wolontariatu 2021+

29 września 2021 r. – w Centrum Administracyjno – Pastoralnym w Ełku odbyły się warsztaty szkoleniowo-formacyjne pt. „Promocja Wolontariatu 2021+”. W spotkaniu zorganizowanym przez Caritas Diecezji Ełckiej wzięli udział opiekunowie Szkolnych Kół Caritas i inni nauczyciele, którzy chcą zainicjować działalność wolontariacką.

Wszystkim zaangażowanym w służbę wolontariatu ks. bp Jerzy Mazur SVD wyraził słowa wdzięczności i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Podkreślił, aby nie tracić wiary w dobro, które czynią na rzecz bliźnich i zachęcał, by nie bać się nowych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świadek miłosierdzia. Hanna Gutowska – opiekun SKC przy Zespole Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku – zaprezentowała „News round-up”, skrót najważniejszych inicjatyw, które udało się jej zrealizować z grupą wolontariuszy, pomimo niesprzyjających okoliczności COVID-19. Przedstawiła ona szeroki wachlarz działań, których warto kontynuować, by rozbudzać „wyobraźnię miłosierdzia”. Zgromadzeni, mogli uczestniczyć w warsztatach, ucząc się, w jaki sposób promować wolontariat i zapraszać nowych członków do działań związanych z realizacją dzieł miłosierdzia. Bogatym bagażem doświadczeń „wolontariatu ekologicznego” podzieliła się Alicja Tracichleb-Salik, doradca metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Następnie, s. Donata Topa OSB nakreśliła podstawowe założenia wolontariatu misyjnego. Przedstawiła ideę praktyki pomocy i przedsięwzięć organizowanych na rzecz potrzebujących w Kenii. Uczestnicy warsztatów mogli wymienić się doświadczeniem związanym z prowadzeniem Szkolnych Kół Caritas. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie warsztatów, uczestnikom za obecność i mamy nadzieję na kolejne spotkanie podczas Gali Wolontariatu planowanej 2 grudnia br.

 

Renata Stańczyk

Kolejne zajęcia w Poradni Rodzinnej i Terapeutycznej

Rodzina we współczesnym świecie jest narażona na szereg zagrożeń. Wpływy zmian społecznych, ekonomicznych i demograficznych na rodzinę są powszechnie zauważalne i skutkują występowaniem trudności w wypełnianiu zadań, które stoją przed członkami rodzin. Caritas Diecezji Ełckiej systematycznie prowadzi zajęcia o charakterze terapeutycznym, w celu zapewnienia profesjonalnej pomocy edukacyjnej dla rodzin.  Od  1 lipca br. w ramach projektu „Poradnie, zdrowo i zabawnie” w Poradni Rodzinnej i Terapeutycznej Caritas Diecezji Ełckiej odbywają się indywidulane konsultacje specjalistyczne dla dzieci i osób dorosłych. Do dyspozycji dzieci i dorosłych są również specjaliści: psycholog, pedagog, psychiatra, prawnik, terapeuta pedagogiczny. Konsultacje indywidualne są prowadzone na bieżąco zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami osób.

Od września ruszył trening kompetencji rodzicielskich, zajęcia terapeutyczne, muzyczno-taneczne i logopedyczne oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Tematem przewodnim zajęć plastycznych jest zdrowie. Przygotowane zabawy artystyczne  doskonalą umiejętności nazywania, rozpoznawania warzyw i owoców oraz innych produktów spożywczych. Praca w grupie i wspólne wykonywanie zadań umożliwiają  dzieciom otwieranie się na innych i wyrażanie swoich emocji. Uczestnictwo w zajęciach muzyczno-tanecznych wyzwala w dzieciach radość oraz dostarcza mnóstwo pozytywnych przeżyć, rozwijając przy tym indywidulane zdolności muzyczne i taneczne.

Dla rodziców zaplanowano treningi umiejętnego bilansowania posiłków dziecka, podczas których przekazana będzie wiedza dotycząca zasad zdrowego odżywiania a następnie omówione i podane przykładowe jadłospisy. Istotnym elementem zajęć będzie komponowanie i gotowanie zdrowych posiłków, jakie powinny być przygotowywane dzieciom, aby prawidłowo się rozwijały. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej terapii i zajęć można uzyskać w Caritas Diecezji Ełckiej przy ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1 w Ełku, tel. 87 441 70 14.

Projekt „Poradnie, zdrowo, zabawnie” jest realizowany przy wsparciu finansowym  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

ks. Tomasz Bondzio

WOT – gotowi, by pomagać Caritas

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej – 41. Batalionu Lekkiej Piechoty z Giżycka pod dowództwem ppłk Tomasza Pietruczuka – wsparli ełcką Caritas. W sierpnia i we wrześniu 2021 r. „terytorialsi” pomogli rozdysponować ponad 160 ton produktów żywnościowych Trafiły one do Parafialnych Zespołów Caritas, a następnie do beneficjentów Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej Podprogram 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dzięki logistycznemu wsparciu żołnierzy 41. BLP z Giżycka skrócony został czas oczekiwania na pomoc w powiatach: ełckim, oleckim, giżyckim, gołdapskim i piskim. W imieniu podopiecznych dziękujemy za wzorcową współpracę. Jesteśmy pełni uznania i szacunku dla współpracujących z nami żołnierzy. Życzymy, by zawołanie „Zawsze gotowi, zawsze blisko” było dewizą motywującą do dalszych, wspólnych działań na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

 

ks. Ryszard Sawicki

Dzień Solidarności z Afgańczykami

Od kilku tygodni jesteśmy świadkami dramatycznych wydarzeń w Afganistanie. Przed talibami uciekają przerażeni ludzie, ratując swoje życie i zdrowie oraz szukając pomocy we wspólnocie międzynarodowej. W wyniku zaistniałego kryzysu już ponad 400 tys. osób zostało wewnętrznie przesiedlonych. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia zdesperowanych Afgańczyków chwytających się odlatujących samolotów, aby opuścić kraj. Nikt nie wie, jak dalej rozwinie się sytuacja. Wiadomo jednak, że ci, którzy starają się uciec, będą potrzebować pilnej pomocy humanitarnej. Jedzenie, woda, środki higieniczne, ubrania i koce, tymczasowa infrastruktura sanitarna – są im potrzebne, aby mogli przetrwać najbliższy, najtrudniejszy czas. Wsparcie trafi do tysięcy ludzi, w tym licznych rodzin, będących w drodze do nowego, nieznanego jeszcze domu.

W niedzielę, 5 września, przed kościołami w całej Polsce odbywały się kwesty na rzecz pomocy Afgańczykom. O wsparcie apelował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Organizacją pomocy zajmuje się Caritas Polska. Można się w nią włączyć także za pośrednictwem strony caritas.pl/Afganistan lub wysyłając SMS o treści „Afganistan” pod nr 72052 (koszt 2,46 zł). Dziękujemy za ofiarowaną pomoc.

 

ks. Ryszard Sawicki

Ogólnopolska Pielgrzymka Niewidomych do Lasek

Polski Związek Niewidomych – koło terenowe w Ełku przy wsparciu Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowało 18 września 2021 r. wyjazd do Lasek pod Warszawą. Osoby niewidome i niedowidzące z diecezji ełckiej wzięły udział w ogólnopolskiej pielgrzymce i wspólnym dziękczynieniu za wyniesienie do chwały ołtarzy bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Wysłuchali także konferencji pt. „Dwie drogi, jedna świętość”, którą wygłosił ks. dr Andrzej Gałka – krajowy duszpasterz osób niewidomych. Spotkanie odbyło się na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, który założyła Matka Czacka i w którym kapelanem był Prymas Tysiąclecia.

 

ks. Tomasz Bondzio

Pomoc wolontariuszy Caritas podczas peregrynacji symboli ŚDM

24 sierpnia 2021 r. Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Ełckiej wraz z Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowało wyjątkowe wydarzenie – Peregrynację Symboli Światowych Dni Młodzieży  – Krzyża Roku Świętego i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Krzyż i ikona objechały blisko 4000 km, odwiedziły parafie w 21. diecezjach w przeciągu 12. dni. Do Ełku zostały przywiezione z archidiecezji białostockiej. Symbole dotarły do czterech kościołów stacyjnych: Chrystusa Sługi, św. Tomasza, św. Rafała Kalinowskiego, św. Jana Pawła II. Jak wspomniał ks. dr Mariusz Wilk – Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży: „To dla nas okazja i wyróżnienie, żebyśmy mogli zapoznać się z symbolami, pomodlić się i wspólnie zachwycili się na nowo Panem Jezusem i Jego Matką”. Na zakończenie obchodów młodzież została zaproszona na piknik w ogrodach katedralnych. Dzięki pomocy wolontariuszy Caritas młodzi mogli świętować przy grillu, wspólnym śpiewie i tańcach. Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami!

 

Renata Stańczyk

Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych

      

45 osób niepełnosprawnych z miasta Ełku uczestniczyło w dniach 3-5 września w wyjeździe integracyjnym. W programie zajęć znalazły się warsztaty muzyczne, podczas których uczestnicy rozwijali swoje zdolności muzyczne i taneczne oraz bawili się rytmem. Na zajęciach plastycznych wykonano prace przy użyciu różnych technik artystycznych oraz kontynuowano poznawanie barwnego świata eksperymentów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia fotograficzne. Uczestnicy uczyli się wykonywania zdjęć portretowych, poznali też tajniki fotografowania krajobrazu. Wieczorami brali udział w grach i zabawach integracyjnych oraz aktywizacyjnych. Przez trzy dni pobytu w ośrodku osobom niepełnosprawnym towarzyszyło trzech opiekunów.

Wyjazd integracyjny jest kolejnym etapem realizacji projektu „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ZIT Ełk”. Od ponad roku osoby te biorą udział w warsztatach plastyczno-technicznych i przyrodniczo-poznawczych, zajęciach sportowo-ruchowych i tanecznych. Korzystają z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego. Każda z sześciu grup przyjeżdża dwa razy w miesiącu w soboty na warsztaty, pilates, taniec i realizuje program dostosowany do możliwości danej grupy. Realizacja projektu potrwa do końca marca 2022 r.

Projekt „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami ZIT Ełk” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here