20.5 C
Elk, PL
piątek, sierpień 12, 2022

Homilia podczas Mszy św.

Każdy kapłan przygotowujący się do wygłoszenia homilii czy okolicznościowego kazania podczas Mszy św., pragnie pozyskać słuchacza dla Bożej sprawy. Pragnie w słuchających go wyzwolić...

Uprzejmość – owocem Ducha Świętego

W tym roku duszpasterskim ponownie podejmujemy refleksję nad Osobą Ducha Świętego. Podczas spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach naszej diecezji omawiane są poszczególne owoce Ducha Świętego....

Eucharystia oznacza Dziękczynienie

Samo słowo „Eucharystia” oznacza dziękczynienie. Kiedy patrzymy na działalność Jezusa Chrystusa, możemy powiedzieć, że była ona jednym, wielkim hymnem dziękczynienia składanym Bogu Ojcu. Przed...

Jak bardzo ważna jest Msza św. w intencji zmarłych

W Eucharystii uobecnia się ofiara Chrystusa. Jezus umiera za nas, składając siebie jako Najwyższą Ofiarę na Krzyżu. Jest więc ona największym skarbem, jakim dysponuje...

Dar bojaźni Bożej

W tym roku duszpasterskim poznając Osobę Ducha Świętego, przede wszystkim zgłębiamy Jego dary. W tym miesiącu pochylamy się nad darem bojaźni Bożej. Na samym...

Cuda Eucharystyczne

W czasie każdej Mszy świętej chleb i wino przemieniane są w Ciało i Krew Chrystusa. To największy cud, jakiego świadkami możemy być codziennie. Czasem...

Zgromadzeni w imię Chrystusa

W Ewangelii według św. Mateusza zostało zawarte zapewnienie Chrystusa o Jego obecności: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród...

Żywe jest Słowo Boże

Pomimo panującej pandemii koronawirusa jesteśmy zaproszeni do kontynuowania wspólnych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach naszej diecezji „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. W tym roku przedmiotem rozważań...

„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. W tym czasie szczególnie chcemy rozważać różne kwestie związane z właściwym...

Procesja eucharystyczna świadectwem wiary

Jednym z najbardziej znanych sposobów kultu eucharystycznego jest udział w procesjach eucharystycznych. Szczególne miejsce wśród procesji eucharystycznych zajmuje procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i...