1.2 C
Elk, PL
wtorek, styczeń 31, 2023

Żywe jest Słowo Boże

Pomimo panującej pandemii koronawirusa jesteśmy zaproszeni do kontynuowania wspólnych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach naszej diecezji „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. W tym roku przedmiotem rozważań...

„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”

I Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok duszpasterski pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. W tym czasie szczególnie chcemy rozważać różne kwestie związane z właściwym...

Owoce przyjmowania Komunii świętej

Msza św. jest Ofiarą Chrystusa uobecniającą się na sposób bezkrwawy podczas Przeistoczenia na słowa kapłana. Jak mawiał św. Tomasz z Akwinu: „Wartość jednej Mszy...

Bierzcie i jedzcie…

            W tym roku duszpasterskim, któremu towarzyszy hasło: „Wielka tajemnica wiary”, podejmujemy refleksję nad tajemnicą Eucharystii. Ta refleksja nie tylko ma nas prowadzić do...

W mocy Bożego Ducha

I niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Tym razem głównym zadaniem duszpasterskim będzie uświadamianie bardzo ważnych zadań, które...

Rodzina miejscem przekazywania wiary

Papież Franciszek wskazując na rodzinę, podkreśla, że jest ona uprzywilejowanym miejscem przekazywania wiary. Trzeba przyznać, że dzisiejsze czasy, w których żyjemy, nie sprzyjają przekazywaniu...

Posłani w pokoju Chrystusa

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Tym razem towarzyszyć nam będzie hasło: „posłani w pokoju Chrystusa”. W centrum podejmowania różnych działań...

Ofiara składana Panu Bogu

We wrześniu pragniemy kontynuować spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w rodzinach naszej diecezji. Dzięki tej wspólnej modlitwie i rozmowie w gronie rodziny można doświadczyć łaski jedności. Liczne...

Pokój owocem Ducha Świętego

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Głównym zadaniem tego roku jest misja wszystkich ochrzczonych i bierzmowanych. Kiedy apostołowie wyszli z...

Homilia podczas Mszy św.

Każdy kapłan przygotowujący się do wygłoszenia homilii czy okolicznościowego kazania podczas Mszy św., pragnie pozyskać słuchacza dla Bożej sprawy. Pragnie w słuchających go wyzwolić...