MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Czerwiec 2009

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO PASTERSKIE

 PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 ZAPROSZENIE

 NOWENNA - DZIEWIĘĆ LAT PRZYGOTOWAŃ

 ŚW. BRUNON I GIŻYCKO

ŚW. BRUNON I CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ

 KIM JEST ŚW. BRUNON?

 ROZMOWY

 DUCHOWOŚĆ

 KULTURA

 KSIĄŻKI O ŚW. BRUNONIE

 MŁODZIEŻ

 DZIECI
 WSPARCIE FINANSOWE

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

Program uroczystości - Giżycko, Wzgórze św. Brunona

Uroczystości milenijne ku czci św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, jakie są przygotowywane przez diecezję ełcką w Giżycku w dniach 20-21 czerwca, poprzedzą obrady Konferencji Episkopatu Polski w Łomży w dniach 19-20 czerwca 2009 roku. Do koncelebry Mszy św. jubileuszowej zaproszeni są biskupi polscy oraz biskupi z episkopatów: Niemiec, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Serbii, a także kapłani – goście oraz kapłani towarzyszący pielgrzymom. Oczekujemy na pielgrzymów z diecezji ełckiej, z Polski i zagranicy. Na uroczystości milenijne zostali zaproszeni także prezydent RP, przedstawiciele najwyższych władz państwowych oraz osoby sprawujące różne funkcje na terenie naszej diecezji. Informacje o uroczystościach w Giżycku i o św. Brunonie – na stronie internetowej: www.brunon.diecezja.elk.pl

 

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Krzyż św. Brunona nad Niegocinem

W Giżycku, prawie sto lat temu 30 października 1910 r., wierni parafii ewangelickiej wznieśli krzyż na wzgórzu obok miasta, nad jeziorem Niegocin. W ten sposób w miejscu prawdopodobnej śmierci św. Brunona w 1009 roku uczcili jego życie i dzieło jako pierwszego misjonarza chrześcijańskiego na ziemi mazurskiej.

W tym okresie, gdy postawiono krzyż w dziewięćsetną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Brunona, wspólnota rzymskokatolicka w Giżycku była nieliczną diasporą. Giżyccy ewangelicy, stawiając krzyż-pomnik, umieścili na nim tablicę fundacyjną z napisem w języku niemieckim, który w tłumaczeniu na polski brzmi: Dzielnemu misjonarzowi niemieckiemu, który jako pionier na Mazurach z 18 towarzyszami w dniu 9 marca 1009 r. poniósł śmierć męczeńską dla chrześcijaństwa i swojej ojczyzny, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu, ku chwalebnej pamięci. Kościół ewangelicki. Giżycko 1910.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Patron zjednoczonej Europy?

Pojęcie „zjednoczona Europa” ma z perspektywy obecnego mieszkańca naszego kontynentu bardzo współczesne znaczenie. Dla jednych będzie bardziej oscylowało w kierunku idei, pozbawionej barier wspólnoty umożliwiającej niczym nieograniczoną komunikację i wymianę, dla innych uzyska przede wszystkim wymiar instytucjonalny z silnym polityczno-ekonomicznym zabarwieniem. Czy i co łączy lub może łączyć św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu z tak rozumianą „zjednoczoną Europą”?!

Odpowiedź na to pytanie pozostanie pochodną subiektywnej argumentacji każdego z autorów, którzy zmierzą się z tym tematem. Najprostsza wydaje się odpowiedź – nic! „Zjednoczona Europa” to zjawisko zrodzone po II wojnie światowej i w swej istocie niezbyt jednoznacznie i niezbyt chętnie odwołujące się do wartości religijnych. A może jednak współczesna Unia Europejska to mniej lub bardziej odległy od pierwowzoru, ale w końcu zrealizowany projekt, którego ślady znajdziemy w tradycji monarchii Karola Wielkiego, polityce trzech pierwszych Ottonów, ambitnych wizjach Napoleona czy też koncepcji Unii Paneuropejskiej autorstwa francuskich polityków okresu dwudziestolecia międzywojennego? Jeżeli nawet przyjmiemy, iż jedynym wspólnym mianownikiem dla tych czterech „projektów” jest wyłącznie samo pojęcie „zjednoczona Europa”, to otwiera to przed nami pole dla dyskursu historycznego.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Moja pielgrzymka śladami św. Brunona

W Roku Świętego Brunona postanowiłam odwiedzić najbliższe mego zamieszkania miejsca kultu świętego męczennika zarówno w dawnej (łomżyńskiej), jak i obecnej mojej diecezji (ełckiej). Dzieląc się swoim doświadczeniem, zachęcam Czytelników „Martyrii”, by również udali się w pielgrzymkę śladami naszego wielkiego męczennika.

Św. Brunonem zainteresowałam się kilka lat temu, przedstawiając na łamach „Przeglądu Augustowskiego” współpatrona diecezji ełckiej, którego wizerunek znajduje się w portalu przed wejściem do augustowskiej bazyliki. W postaci płaskorzeźby. Ubrany w strój biskupi, w dłoniach trzyma symbol męczeństwa – gałązkę palmową. Poniżej w otoku wstęgi znajduje się napis: ŚW. BRUNON BONIFACY. Przed trzema laty wraz z koleżanką uczącą religii w Kruklankach, Stanisławą Aleksandrowicz, udałam się w małą pielgrzymkę jego śladami do Giżycka. Zawędrowałyśmy na Wzgórze św. Brunona, odwiedziłyśmy sanktuarium świętego.

czytaj więcej

 

POWRÓT