MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Czerwiec 2010: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

 ROK KAPŁAŃSKI

 ŚWIADECTWA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 WSPOMNIENIA

 Z DIECEZJI

 HISTORIA KOŚCIOŁA

 POZNAJEMY LITURGIĘ

 KULTURA

 PODRÓŻE

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI
 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Święcenia kapłańskie w Ełku

Bp Jerzy Mazur 29 maja w ełckiej katedrze udzielił święceń kapłańskich dwunastu diakonom. Natomiast studiujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku diakon Jerzy Martinowicz z Białorusi otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Grodnie.

W homilii biskup wskazał, że mamy służyć prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Jako przykład kapłana, który był wierny takiej służbie, podał ks. Jerzego Popiełuszkę. „Z jego postępowania – mówił – płynie dla nas lekcja. Dzisiaj my musimy powiedzieć głośno nie. Nie dla zakłamania, nie dla zniewolenia, nie dla nienawiści, nie dla zabijania. Natomiast musimy głośno mówić tak wolności, tak prawdzie, tak miłości, tak pojednaniu, tak krzyżowi”.

Biskup nowo wyświęconym kapłanom życzył, by wierni Duchowi Świętemu byli sługami Eucharystii. Bez czci i szacunku do Eucharystii grozi zagubienie. Ona daje siłę, by wytrwale znosić wszelkie trudności. Ci, którzy odeszli z kapłaństwa, często najpierw zagubili modlitwę i  miłość do Jezusa Eucharystycznego.

Pasterz życzył też neoprezbiterom, aby byli świadkami Bożej miłości i prorokami prawdy. Aby upodabniali się do Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, aby w swojej posłudze uobecniali Boga w świecie i otwierali ludziom dostęp do Niego. Aby chodząc po ziemi, mieli niebo w sobie. 

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Kapłańskie rekolekcje w drodze

Pomysł przeżycia rekolekcji w Ars zrodził się już na początku Roku Kapłańskiego, któremu patronuje św. Jan Maria Vianney.

12 kwietnia 2010 r. o godzinie trzeciej nad ranem w czterdziestoosobowej grupie kapłanów, składającej się w dużej mierze z księży diecezji ełckiej, ale także z diecezji białostockiej i dwóch i księży ze Zgromadzenia Księży Werbistów, wraz z biskupem Jerzym Mazurem SVD, wyruszyliśmy z Ełku do Warszawy, by następnie drogą lotniczą pokonać Alpy i zatrzymać się w Lyonie, trzecim co do wielkości mieście Francji (po Paryżu i Marsylii).

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: ŻYTKIEJMY

 

Mieszkańcom Żytkiejm narzucono podczas reformacji wyznanie ewangelickie. Parafia ewangelicka została założona w roku 1579. W tym też czasie zbudowano kościół ewangelicki, który gruntownie odnowiono i przebudowano w roku 1879. W XIX wieku osiedliła się tu ludność katolicka. Opiekowali się nią kapłani z Olecka i po roku 1853 kilka razy w roku odprawiali dla niej Mszę św. w domach prywatnych, a potem w kaplicy poświęconej Zwiastowaniu Maryi Pannie. Po drugiej wojnie światowej napłynęli tu w większej liczbie katolicy, którzy przejęli kościół dawniej ewangelicki. Parafię erygowano kanonicznie 20 kwietnia 1972 roku. Obecnie proboszczem jest ks. mgr lic. Marceli OGAR.

 

Żytkiejmy (niem. Schittkehmen) zostały założone w 1554 r. przez osadników z Litwy. Aż do XX w. odprawiano tu nabożeństwa w języku litewskim. W 1731 r. we wsi i okolicach osiedlili się protestanci niemieccy, wypędzeni z okolic Salzburga. Wieś miała prawo do organizowania targów i jarmarków, dzięki czemu przez wiele lat była lokalnym centrum handlu i usług. Na początku I wojny światowej ucierpiała w wyniku zaciętych walk niemiecko-rosyjskich. Przed 1939 r. działał ośrodek szkolenia dywersantów i agentów hitlerowskich – ukierunkowany na inwigilację Białostocczyzny i Suwalszczyzny. Przerzucano tu agentów, broń, materiały wybuchowe, radiostacje i materiały propagandowe.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

XVIII Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej jednak zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu i pogody ducha, uśmiechu i radości.

Pielgrzymka wyrusza z Ełku 28 lipca (środa) o godz. 7, natomiast wejście na Jasną Górę jest przewidziane na 11 sierpnia (środa) ok. godz. 10.30. Noclegi są planowane w miejscowościach: Biała Piska, Zabiele, Dąbrówka, Sypniewo, Maków Mazowiecki, Winnica, Kazuń Polski, Kampinos, Jesionka, Głuchów, Będków, Woźniki, Wola Blakowa, Mykanów, Jasna Góra.

Grupy zmierzające do Ełku pieszo wychodzą ze swoich miejscowości odpowiednio wcześniej. Grupa z Giżycka łączy się z całą pielgrzymką w Nowej Wsi Kościelnej.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Rodzina chrześcijańska i jej zadania

Wspólnota życia i miłości

Jan Paweł II wiele miejsca w swoich dokumentach i przemówieniach poświęcił rodzinie i jej roli w obliczu nowej ewangelizacji. Ojciec Święty podkreślał, że przyszłość ewangelizacji zależy w znacznej mierze od Kościoła domowego, czyli od rodziny chrześcijańskiej. Wskazywał jednocześnie na pewne napięcie pomiędzy tym, czym rodzina jest, a tym, co może i powinna czynić. Stąd też wedle zamysłu Bożego rodzina  została utworzona jako „głęboka wspólnota życia i miłości”, przeto na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości.

Małżonkowie „misjonarzami”

Ojciec Święty zauważał, że małżonkowie świadomi sakramentu chrztu i bierzmowania oraz wzmocnieni sakramentem małżeństwa mają być świadkami i żywymi narzędziami posłannictwa Kościoła. Poprzez sakrament małżonkowie stają się misjonarzami: Sakrament małżeństwa… czyni małżonków i rodziców chrześcijańskich świadkami Chrystusa „aż po krańce ziemi”, prawdziwymi i właściwymi „misjonarzami” miłości i życia.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT