MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Odszedł do Pana: Śp. ks. prał. Kazimierz Gacki

28 marca zmarł ks. prał. mgr Kazimierz Gacki, emeryt, a wcześniej wikariusz-ekonom parafii w Puchałach, proboszcz parafii pw. św. Anny w Smolnikach, Narodzenia NMP w Rajgrodzie i Nawiedzenia NMP w Sejnach. Był prepozytem Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej, a wcześniej kustoszem Sanktuarium Maryjnego w Rajgrodzie i Sejnach, wicedziekanem i dziekanem oraz członkiem różnych gremiów diecezjalnych. Przeżył służąc Bogu, Kościołowi i ludziom 69 lat.

 

Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej Mariana i Bolesławy z domu Czaplickiej 4 marca 1942 r. we wsi Chełchy (parafia Niedźwiadna, powiat Kolno). Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym, w gronie czterech braci. W 1949 r. rozpoczął edukację szkolną, uczęszczając najpierw do Szkoły Podstawowej w Chełchach i Przyborowie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie, gdzie złożył egzamin dojrzałości i 27 maja 1961 r. otrzymał świadectwo maturalne. W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, do którego został przyjęty 5 września 1961 r. Po ukończeniu studiów z filozofii i teologii, 20 maja 1967 r. otrzymał z rąk biskupa łomżyńskiego Czesława Falkowskiego święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w Kleczkowie (1967-1969) i Puchałach (1969-1982). W roku 1978 biskup Mikołaj Sasinowski powierzył mu budowę kaplicy dojazdowej w Pruszkach, w parafii Puchały, a w roku 1981 – po śmierci ks. kan. Lucjana Godlewskiego, proboszcza w Puchałach – mianował wikariuszem-ekonomem tejże parafii. W tym okresie kontynuował już wcześniej rozpoczętą i nadzorowaną przez siebie budowę nowego kościoła parafialnego w Puchałach, a także w Wygodzie. 19 czerwca 1982 r. objął probostwo w parafii pw. św. Anny w Smolnikach. Zapisał się jako dobry gospodarz, budowniczy i konserwator kościoła oraz plebanii.

 

30 października 1986 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie i kustoszem miejscowego Sanktuarium Maryjnego. Siedem lat później, 30 października 1993 r. został administratorem, a od 20 grudnia 1993 r. proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach i jednocześnie kustoszem Sanktuarium MB Sejneńskiej. 1 lipca 2008 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w swoim domu w Rajgrodzie, gdzie udzielał się duszpastersko do ostatnich chwil życia. W ubiegłym roku został mianowany ojcem duchownym Dekanatu NMP Matki Kościoła w Rajgrodzie. Oprócz tego pełnił wiele innych funkcji o charakterze dekanalnym i ogólnodiecezjalnym. W 1983 r. został mianowany dekanalnym referentem ds. duszpasterstwa rolników w dekanacie suwalskim. Przez dwa lata, od 1986 do 1988 r., pełnił funkcję ojca duchownego w dekanacie Grajewo, a następnie był wicedziekanem tegoż dekanatu (1988-1992). Przez krótki czas był członkiem Diecezjalnej Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Łomżyńskiej (1992 r.). Po utworzeniu diecezji ełckiej został mianowany dziekanem dekanatu rajgrodzkiego (1992-1993), a w latach 1993-2008 dziekanem dekanatu w Sejnach. Pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rolników (1992-1994). Był kapelanem Szpitala Miejskiego w Sejnach (1993-2008), kapelanem Komendy najpierw Rejonowej a następnie Powiatowej Policji w Sejnach (1995-2008), kapelanem Straży Pożarnej na obszarze powiatu sejneńskiego (2005-2008), kapelanem domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W 1989 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, a w 2001 r. kapelanem Jego Świątobliwości (prałatem). W strukturach Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej został wybrany penitencjarzem (1993-2004), a w roku 2004 prepozytem tejże Kapituły (w 2000 r. Kapituła Kolegiacka Sejneńska zmieniła swoją nazwę na Kapitułę Kolegiacką Sejneńsko-Wigierską). Był przedstawicielem Rady Kapłańskiej i wielu innych komitetów. W 2000 r. został nominowany do honorowego tytułu Sejnianina Roku 2000.

 

Zasłużył się w wielu dziedzinach misji i życia Kościoła Chrystusowego. Niewątpliwie był utożsamiany z dużymi budowami i remontami obiektów sakralnych. Na budowę i upiększanie domu Pańskiego nie szczędził czasu, sił i zdolności. Znał się na sprawach inwestycyjno-budowlanych, ale także i na duszpasterstwie. Był bardzo uznanym i szanowanym kapłanem, którego cenili zarówno wierni, poleceni duszpasterskiej pieczy, jak i księża, którzy z nim współpracowali. Był cierpliwy, pracowity, bezpośredni i zatroskany o swoich wiernych. Charakteryzował się wielką pogodą ducha, otwartością, gościnnością, uśmiechem i żartem. Do ostatnich chwil życia, aktywnie włączał się w życie Kościoła posługując przy ołtarzu i konfesjonale w rajgrodzkiej świątyni. Polubił Rajgród do tego stopnia, że w testamencie prosił o pochowanie na miejscowym cmentarzu, gdzie wcześniej upatrzył sobie miejsce ostatniego spoczynku.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Rajgrodzie. 30 marca przeniesiono trumnę z ciałem zmarłego kapłana z kaplicy cmentarnej do miejscowej świątyni. Tam została odprawiona Msza św. połączona z nieszporami żałobnymi. Po liturgii można było czuwać i modlić się przy trumnie przez całą noc. 31 marca została odprawiona Msza św. żałobna, której przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur. Okolicznościową homilię wygłosił biskup pomocniczy Romuald Kamiński. Uczestniczyło licznie zgromadzone duchowieństwo z diecezji ełckiej i łomżyńskiej, siostry zakonne, dawni parafianie i znajomi zmarłego kapłana. Trumnę z ciałem śp.  księdza Kazimierza przeniesiono na miejscowy cmentarz parafialny (naprzeciwko kościoła), gdzie spoczęła w przygotowanej mogile.  

 

Ks. Antoni Skowroński

 

POWRÓT