MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Czerwiec 2015

 

___________________

 

W numerze: 

 

 MISJE

SŁOWO BOŻE

 DIECEZJA

 NOWENNA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

 ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

 ROK JANA PAWŁA II

 PIELGRZYMKI

 DUCHOWOŚĆ

 HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA

 RODZINA

 KULTURA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MARTYRIA MARTYRIA DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Rozpalić zapał misyjny

 

W dniach od 12 do 14 czerwca przeżywać będziemy IV Krajowy Kongres Misyjny. Swoim zasięgiem obejmie nie tylko przygotowane stacje w Warszawie, ale także każdą diecezje i parafie w Polsce. W przeddzień tych wydarzeń rozmawiamy z bp. Jerzym MAZUREM, przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

 

- Nakaz Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…” jest kierowany do każdego chrześcijanina, a więc do każdego z nas. Jak mamy rozumieć to posłanie, gdy dzisiaj wokół siebie widzimy wiele działań przeciw Kościołowi, sami gubimy się w świecie wartości?

 

- Jezus Chrystus też powiedział: „Jak mnie prześladowali, tak i was będą prześladować”. Ale nie wycofał tych słów nakazu, wręcz przeciwnie, przed Wniebowstąpieniem powiedział jako ostatnie słowa: „Idźcie i nauczajcie”, „idźcie i czyńcie uczniami”, „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, „uczcie zachowywać wszystko, co wam powiedziałem”, „Ja jestem z wami, aż do skończenia świata”. Ostatnie słowa są słowami testamentu. Testament się wypełnia. Testamentu się nie fałszuje. Kiedy apostołowie byli zalęknieni, zastraszeni, zebrali się w Wieczerniku. Dopiero po Zesłaniu Ducha Świętego, kiedy uwolnili się od strachu i leku, wyszli i stali się odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. W każdym czasie były różnorodnego rodzaju prześladowania. Chrystus nie obiecywał łatwego życia tym, których powołuje i posyła, ale obiecał jedno: „Będę z wami aż do skończenia świata, pośle wam od Ojca Ducha Świętego”. Ta świadomość, że my nie wypełniamy własnej misji, że kontynuujemy misje zbawcza Chrystusa, wypływa z miłości Boga. Ten plan zbawienia człowieka poprzez posłanie my dzisiaj mamy realizować we wszystkich warunkach, środowiskach. Słowa Jezusa „Idźcie i nauczajcie…” obowiązują każdego ochrzczonego. Każdy człowiek ochrzczony jest powołany do świętości, a więc ma się sam uświęcać, ale powołany jest też do działalności misyjnej, do ewangelizacji. Wypełnianie tych słów rozpoczyna się od rodziny. Ewangelizacja, głoszenie słowa, powinno być juz w rodzinie. Ojciec i matka są pierwszymi ewangelizatorami dla swoich dzieci. To w rodzinie rozpoczyna się droga czynienia dziecka uczniem Chrystusa poprzez dawanie świadectwa życia wiarą. Te słowa obowiązują ludzi wierzących także w środowisku pracy, w miejscu naszego przebywania. Wszędzie powinniśmy dawać świadectwo.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kongres w mediach

 

12 czerwca

18.00 – w katedrze św. Floriana w Warszawie abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, odprawi mszę święta i wygłosi homilie, a kończący liturgię apel jasnogórski z rozważaniem bpa Adama Szala bedzie transmitować TV Trwam.

 

13 czerwca

8.30 – w ramach katechezy transmitowanej przez Radio Maryja będzie powtórzony referat Odpowiedzialni za misje abpa Henryka Hosera.

18.00 – na pl. Grzybowskim w Warszawie msze sw. bedzie sprawował kard. Fernando Filoni, a homilie wygłosi kard. Kazimierz Nycz. Transmisja w TV Trwam i w Radiu Maryja. Obszerne informacje z tych dwóch dni będą w Radiu Maryja i w TV Trwam, a całość będzie transmitowana przez telewizje internetowa www.razem.tv.

 

14 czerwca

7.00 – msza sw. w TVP 1 z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach pod przewodnictwem bpa Andrzeja Jeża.

9.00 – msza św. w Polskim Radiu (program 1) z bazyliki św. Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura SVD, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

9.30 – msza sw. dla chorych transmitowana przez TV Trwam z Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze pod przewodnictwem bpa Romualda Kujawskiego z diecezji Poort Nacional w Brazylii.

13.00 – msza sw. transmitowana przez Telewizje Polonia z bazyliki kolegiackiej w Poznaniu pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

__________________________________________________

 

Ubogich zawsze macie...

 

Brat Albert

 

Gdy się chce wyprostować kulawy stół, na nic się zda kłaść nań ciężary, trzeba się zniżyć i podeprzeć od dołu. To samo z ludzka nędza. Aby poratować nędzarzy, nie trzeba ich przytłaczać wyrzutami ani prawic im morałów, będąc samemu sytym i dobrze ubranym: trzeba się zniżyć i zejść jeszcze niżej, stać się jeszcze nędzniejszym – mówił św. Brat Albert Adam Chmielowski, kreśląc tym malarskim przykładem obraz posługi swoich braci i sióstr zakonnych. Dlaczego jednak kładziemy nacisk na słowo „malarskim”?

 

Adam Hilary Bernard Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomii koło Krakowa. Wcześnie został sierota. Wychowywany był wraz z rodzeństwem przez ciotkę. Jego burzliwa młodość to przede wszystkim pamiętny udział w powstaniu styczniowym, kiedy stracił nogę, którą przez kolejne pięćdziesiąt lat życia zastępowała mu drewniana proteza. To także lata studiów na najbardziej renomowanych uniwersytetach Europy, w Paryżu i w Monachium, gdzie studiował malarstwo.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Całun Turyński – relikwia Chrystusowej męki

 

W dniach 19 kwietnia – 24 czerwca w Turynie (północne Włochy, nieopodal granicy francuskiej) odbywa się uroczyste wystawienie Całunu Turyńskiego. Na zakończenie wystawienia, w dniach 21-22 czerwca, jest zapowiedziana wizyta Ojca Świętego Franciszka, który nie tylko będzie modlił się przed słynnym całunem. Spotka się również ze swoimi kuzynami, którzy mieszkają w okolicach Turynu.

 

W miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Jezusa, z którego wypłynęła krew i woda, możemy przyglądać się temu szczególnemu wizerunkowi. Św. Jan Paweł II 24 maja 1998 roku w katedrze turyńskiej o całunie powiedział, że jest „wyzwaniem dla rozumu” i „jednym z najbardziej wstrząsających znaków pełnej cierpienia miłości Odkupiciela”. Mówił też o nim jako o „zwierciadle Ewangelii” i „wizerunku ludzkiego cierpienia, miłości Bożej i grzechu człowieka”.

 

Miałem okazje razem z tłumami pielgrzymów w maju tego roku stanąć przed całunem i poczuć swoistą bezradność wobec tego szczególnego wizerunku, na którym Bóg odcisnął swój ślad. Z jednej strony, stojąc przed całunem można doznać pewnego rozczarowania, ponieważ widzimy rozpiętą tkaninę, na której jest dosyć niewyraźny zarys ciała człowieka, ukazanego z pozycji przedniej i tylnej. Widać smugi i plamy, które układają się w obraz licznych nacieków i linii pokrywających cały wizerunek lub może jeszcze bardziej tworzących ten wizerunek. Tym, co mnie osobiście chyba najbardziej poruszyło, był widok bardzo dużej plamy krwi, która znajduje się na wysokości serca oraz wyraźny ślad rany po gwoździu na lewym nadgarstku – są to zresztą najwyraźniejsze ślady widoczne na tym płótnie.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Tato, gdzie jesteś?

 

Dzień Ojca jest dobrą okazją, by choć na chwile zatrzymać się nad rolą ojca – pomimo że obecne czasy nie sprzyjają takiej refleksji. Nachalnie propaguje się ruchy feministyczne, które traktują mężczyzn jako zło konieczne, a patriarchalny wzorzec rodziny ukazują jako źródło największych nieszczęść i jedną z głównych przyczyn przemocy w rodzinie. Mężczyźni, nie odnajdując swego miejsca w tym nowym modelu rodziny, rekompensują to sukcesami zawodowymi, uciekają w życie chwilą, w przyjemność seksualną, materializm, alkoholizm.

 czytaj więcej

__________________________________________________

 

W Ełku znów będzie żółto!

 

Ełk to niezwykłe miasto. Wiedzą o tym zarówno mieszkańcy, jak i goście. Wiedzą również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dlatego właśnie tu odbędzie się tegoroczny obóz studencki.

 

8 lipca na ełckich ulicach pojawi się prawie 800 młodych ludzi ze wszystkich zakątków Polski, których łączy Fundacja. Stypendyści odwiedzą to miasto po raz drugi. To właśnie tu – w Ełku – odbył się pierwszy fundacyjny obóz dla gimnazjalistów i licealistów w 2001 roku. Wracają, aby na nowo odkrywać i przeżywać słowa św. Jana Pawła II, korzystając z uroków tego miejsca i jego okolicy. Hasłem tegorocznego obozu będzie kwintesencja słów Papieża Polaka skierowanych do rodaków podczas pielgrzymki w Ełku w 1999 roku: Corragio! Odwagi! Bóg jest z Wami!

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencje Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Inicjatywa utworzenia Fundacji zrodziła się po pielgrzymce św. Jana Pawła II do Polski w 1999 roku. Głównym statutowym celem Fundacji jest podnoszenie szans edukacyjnych niezamożnej, ale utalentowanej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja stara się, aby słowa Papieża Jana Pawła II były żywe w sercach ludzi. Stypendyści stanowią „żywy pomnik” Ojca Świętego – taki, na jakim zależało mu najbardziej.

 

czytaj więcej

 

 

POWRÓT