MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Grudzień 2006 r.: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE BPA JERZEGO MAZURA

 SŁOWO BOŻE

 ADWENT 

 BOŻE NARODZENIE

 WSPÓLNOTY

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DIECEZJA

 ODSZEDŁ DO PANA

 SPOŁECZEŃSTWO

 PODRÓŻE

 SANKTUARIA

 RELIGIA I ŚWIAT

PRZED TYSIĄCLECIEM ŚMIERCI ŚW. BRUNONA

MŁODZIEŻ

 DZIECI

RELAKS

 FOTOGRAFIE 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar Adwentu

Spodziewając się gości, przygotowujemy się na to spotkanie. Adwent jest czasem przygotowania na Boże Narodzenie,  na spotkanie z Panem. Bóg to niezwykły Gość. Jak przygotowuję się na to spotkanie? 

Z końcem października na półkach sklepowych pojawiły się pocztówki świąteczne, bombki i inne ozdoby choinkowe. Z pierwszym śniegiem, który w tym roku dość szybko, choć tylko na chwilę, przykrył szarość jesienną, wystawy sklepowe swoim wystrojem już zaczęły zapowiadać święta. Nie wiem, jakie to święta już obchodzą producenci i handlowcy, jednak zauważam, że my chętnie podejmujemy te „nowe” zwyczaje. Usprawiedliwiamy się, że niektóre zakupy można wcześniej zrobić. I często na tym nasze przedświąteczne przygotowania się kończą. W autobusie zapytałam młodą dziewczynę,  czym jest dla niej Adwent. Najpierw się uśmiechnęła, a po chwili spytała: – Czy to jest czas przed Wielkanocą, kiedy nie można się bawić? Wyprowadziłam ją z błędu, ale tego dnia już nikomu nie zadałam tego pytania, chyba z obawy, że usłyszę kolejną zaskakującą odpowiedź.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Czym jest dla nas Boże Narodzenie?

Wigilia i okres Bożego Narodzenia są bogate w symbole, które mają na celu zbliżyć nas do Boga i do siebie nawzajem. Wielopokoleniowe tradycje budzą wzruszenie i zachwyt za granicą. Z tęsknotą oglądamy stare zdjęcia, gdzie do wieczerzy zasiadało wiele pokoleń, bo wszystkie dzieci zjeżdżały do rodzinnego domu. I czuło się niezwykłość tych dni. A dzisiaj, gdzie rodzi się nasz Bóg? 

Trudno zrozumieć Boga, gdy na miejsce narodzin swego Syna wybiera ubogą stajnię w Betlejem. Jakże wymowny staje się znak żłobu i Bożego Dzieciątka w stajence. Czas Adwentu, rekolekcje, przygotowują nas na przyjęcie prawdy, że przychodzi do nas Słowo Wcielone, Jezus Chrystus. Przychodzi do nas Zbawienie. – Dla mnie każde Boże Narodzenie jest takim narodzeniem Pana Jezusa w moim sercu – mówi Marta. – Staram się być lepszym człowiekiem. Rekolekcje pomagają mi w tym. Dobrze jest usłyszeć, że Pan Bóg mnie kocha mimo mojego ubóstwa duchowego, że się mną nie brzydzi, mimo moich grzechów. Chociaż trudno mi uwierzyć, że Syn Boży przychodzi do nas też w tych biednych, bezdomnych czy wyrzuconych na margines społeczny. Tradycyjnie zachowujemy wolne miejsce dla kogoś nieoczekiwanego. Gdyby podczas wigilii zapukał do nas biedak, to dostałby coś na drogę, ale chyba nie  zaprosilibyśmy go do wspólnego stołu. Nawet nie umiem sobie wyobrazić takiej sytuacji.

czytaj więcej 

___________________________________________________

Z wizytą w parafii: św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Ełku

Parafię erygował kanonicznie biskup warmiński Edmund Piszcz w 1991 roku. W latach 1992-1993 wybudowano tymczasową kaplicę, która pełni funkcję kościoła parafialnego. Pierwszym proboszczem był ks. mgr Ryszard Gwiazdowski. Obecnie, od 2000 r., proboszczem jest ks. kan. dr Jan SKORUPSKI. Pomaga wikariusz – ks. mgr Tadeusz Białous. 

W pradawnych czasach w tym miejscu, w wielkim wąwozie płynęła rzeka. Obecnie zaś na zboczu tamtej rzeki wznosi się na wysokich palach świątynię, której patronami są: najbliższy przyjaciel Jezusa – święty Jan Apostoł i Ewangelista, jak również Matka Boska Bolesna. 

Niegdyś rosła tu puszcza, w której żyło mnóstwo różnych zwierząt. Królem i ozdobą lasów był jeleń (herb Ełku). Miejsce to uświęcone zostało obecnością szlachetnego, pogańskiego ludu Jaćwingów, który wierzył, iż żyją tu nie tylko drzewa, zwierzęta, ale nawet kamienie, bo w nich zamieszkują bóstwa i dusze przodków.

czytaj więcej 

___________________________________________________

 Śp. Ks. Tomasz Zawadzki

31 października 2006 roku o godz. 0.35 w Szpitalu Miejskim w Ełku po ciężkiej chorobie zmarł ks. mgr Tomasz Zawadzki, neoprezbiter, kapłan diecezji ełckiej, wikariusz parafii św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej. Pan życia i śmierci powołał Go do wieczności w pierwszych miesiącach Jego kapłaństwa, w wieku zaledwie 28 lat. 

Urodził się 3 marca 1978 r. w Augustowie, w rodzinie Andrzeja i Teresy, z domu Orłowskiej. Miał dwójkę młodszego rodzeństwa: Agnieszkę i Bartosza. Wychowywał się w rodzinie bardzo religijnej i zaangażowanej w życie Kościoła. W roku 1985 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Augustowie. W tym samym mieście w 1993 r. zdał egzaminy i został przyjęty do Technikum Budowlano-Elektrycznego. Naukę zakończył w 1998 r., otrzymując świadectwo dojrzałości.

czytaj więcej

___________________________________________________

Wojna z narodem jest normą komunizmu

W 25. rocznicę stanu wojennego

Poszukując przyczyny wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 r. stawiamy pytanie: – Czy wojska sowieckie wkroczyłyby wówczas do Polski, gdyby nie decyzja gen. Wojciecha Jaruzelskiego? Pozwolę sobie stwierdzić, że stan wojny z narodem jest normą ustroju komunistycznego, a stan wojenny w Polsce ogłoszony 13 grudnia 1981 r. był niczym innym, jak tylko bardziej radykalną formą trwającego od 1944 roku konfliktu, swoistej wojny, pomiędzy narzuconą z zewnątrzwładzą a narodem polskim, który nigdy nie zrezygnował z dążenia do wolności.

czytaj więcej

 

POWRÓT