MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

12/2015

 

___________________

 

W numerze: 

 

 ADWENT

 BOŻE NARODZENIE

 EWANGELIZACJA

 HISTORIA

 KULTURA

 DIECEZJA

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MARTYRIA MARTYRIA DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy Martyrii

 

Przeżywamy radość z narodzenia Chrystusa Pana w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem i wyraźmy wdzięczność za Jego przyjście na świat i objawienia nam miłosiernego Oblicza Ojca niebieskiego. Klęcząc wraz z pasterzami na progu betlejemskiej stajni, adorujemy tę Miłość, która przychodzi do nas w znaku Dziecięcia. Misją, którą Jezus otrzymał od Ojca, było objawienie tajemnicy Bożej miłości w jej pełni. [...] Jego osoba jest niczym innym jak tylko miłością. To miłość, która się daje za darmo. […] Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu (Franciszek, Misericordiae vultus).

 

Wcielenie Syna Bożego i Jego przyjście na świat przypomina, że my również mamy wcielać miłość i miłosierdzie w naszą codzienność. Urzeczywistniamy cud Bożego Narodzenia tam, gdzie pozwalamy Jezusowi rodzić się w sercach poprzez wielkie i małe gesty miłości, przebaczenia, braterskiej solidarności i wzajemnej troski.

 

Łącząc się duchowo z Wami, Drodzy Czytelnicy Martyrii, przesyłam najlepsze życzenia świąteczne oraz wyrazy pamięci. Gdy zasiądziecie do wigilijnego stołu, by podzielić się opłatkiem, pragnę być z Wami i dzielić radość, której źródłem jest nowonarodzony Jezus. Niech Dzieciątko narodzone w Betlejem oświeca i napełnia Wasze serca miłością, wiernością, pokojem i miłosierdziem. Niech spotkanie z Nowonarodzonym w tę świętą noc umocni w Was pragnienie podążania za Nim jako Jego uczniowie.

 

Wszystkich Was, Najdrożsi w Chrystusie, zapewniam o pamięci i modlitwie przed Jezusowym żłóbkiem oraz upraszam dla wszystkich Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym Nowym Roku 2016.

+ Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

__________________________________________________

 

Przyjdź Panie Jezu!

 

I oto kolejny Adwent w naszym życiu. Jak go przeżyjemy? Czy pozostawi w nas jakiś trwały ślad? Czy przemknie zupełnie niezauważalnie przygłuszony przedświąteczną krzątaniną? Może będzie pełen postanowień o porzuceniu nałogów, z obowiązkową spowiedzią przedświąteczną (może jedyną w roku), z rekolekcjami (o ile obowiązki pozwolą). A później przyjdzie zwykłe codzienne życie i niewiele z tego pozostanie. Oby nie!

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Tajemnica betlejemskiej nocy

 

Grudniowy wigilijny wieczór. Jedyny i niepowtarzalny. Wtedy, jak Polska długa i szeroka, wszyscy oczekują na przyjście Mesjasza, który przyniesie zbawienie świata, darowanie grzechów.

 

W oknach domów płoną lampki na choinkach. Rozświetlają mroki zimowej nocy. Po mlecznej drodze wędruje samotny księżyc. Ledwie wyczuwalny wiaterek uderza w harfę drzew. Słychać muzykę zaśnieżonej zimy – tęskną i rzewną, oczekującą na coś wielkiego. Wdziera się ona w biały krajobraz i w serca ludzi. Piękno zapiera dech w piersiach. Przyroda obleczona w najpiękniejsze błyszczące szaty czeka. Ciągle czeka na kolejne Boże Narodzenie! Twarze dzieci przyklejone do szyb. Wyglądają pierwszej gwiazdki na niebie. Niecierpliwie czekają, aż się pojawi. Wreszcie słychać radosne okrzyki: Jest! Zaświeciła! Jedna, druga i następne! Rozjaśniło się całe niebo. Zapłonęło. Czas zasiąść do wigilijnej wieczerzy!

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Hej, kolęda, kolęda

 

Kapela Dzieci Naszych już od kilku lat śpiewa i gra na unikalnych instrumentach. Wykonuje muzykę folkową, ukraińską, irlandzką… Jest to zespół rodzinny. Rozmawiamy z AGNIESZKĄ SZULC, mamą muzykujących dzieci i założycielką kapeli.

 

— Czy wykonujecie również kolędy?

 

— Oczywiście, śpiewanie kolęd jest tradycją w naszym domu, chociaż już u starszych dzieci obserwuję spadek zainteresowania. W moim domu rodzinnym chętnie śpiewało się kolędy, szczególnie kiedy miał przyjść Mikołaj. Myślę, że ta tradycja zaczęła zanikać wraz z opuszczaniem rodzinnego gniazda i zakładaniem własnych rodzin przez moje rodzeństwo. Po latach, kiedy urodziły się nam własne, dziś także muzykujące dzieci, odżyła idea wspólnego śpiewania kolęd w szerszym gronie rodzinnym.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Dekalog - fundament szczęścia

 

Od stycznia 2016 roku kontynuowane będą comiesięczne spotkania modlitewno-ewangelizacyjne w rodzinach naszej diecezji. W związku z tym została przygotowana publikacja Rodzina zjednoczona na modlitwie 2016, którą każda rodzina otrzyma w czasie wizyty duszpasterskiej. Poszczególne spotkania mają pomóc odkryć wartość Dekalogu. Na każde spotkanie przygotowano program z tekstami do modlitwy, dobrano są słowa z Pisma Świętego oraz uwzględniono katechezę na temat poszczególnych przykazań. Rodzina wybiera jeden dzień w miesiącu, aby przeżywać takie spotkanie. Mamy nadzieję, że poniższe wprowadzenie pozwoli nam zrozumieć istotę Dekalogu i jego poszczególne przykazania.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Pomoc małżeństwom w kryzysie

 

W konkatedrze NMP Matki Kościoła w Gołdapi istnieje pierwsze i jak na razie jedyne w diecezji ełckiej Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”. Powstało niedawno, w maju tego roku, a już cieszy się radością uratowanych małżeństw.

 

Wspólnota Trudnych Małżeństw „Sychar” powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej. Wspólnota powstała w 2003 roku u księży pallotynów w Warszawie. Założyli ją małżonkowie sakramentalni, których małżeństwa, patrząc po ludzku, rozpadły się, a mimo to oni sami postanowili wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem na dobre i na złe. W Kościele katolickim, w którym zawierali swój sakrament małżeństwa, szukają wsparcia i pomocy. Pragną bowiem, mimo rozłąki czy opuszczenia, trwać w swoich małżeństwach. Te pragnienia stały się zaczynem do powstania Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

 

Potrzebujemy nieustannie poznawać i kontemplować tajemnicę miłosierdzia – mówi papież Franciszek w bulli Misericordiae vultus. Szczególnie warto zastanowić się nad miłosierdziem Boga teraz – na progu Roku Jubileuszowego Miłosierdzia.

 

Uobecnianie miłosiernej miłości Boga do człowieka w świecie jest zadaniem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym w latach 1925-1938 żyła i pracowała św. siostra Faustyna. To jej Bóg powierzył orędzie Bożego miłosierdzia, by przypomniała światu biblijną prawdę o wielkiej miłości Boga do człowieka.

 

Założycielką Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej była matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, która na zaproszenie biskupa Zygmunta Felińskiego założyła w 1862 roku w Warszawie Dom Miłosierdzia w celu wychowania dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnej odnowy. Sama hrabina wzór życia zakonnego i prowadzenia dzieła apostolskiego zaczerpnęła od Matki Teresy Rondeau w Laval we Francji – współzałożycielki zgromadzenia. 1 listopada 1862 roku, w uroczystość Wszystkich Świętych, otworzono Dom Miłosierdzia w Warszawie przy ulicy Żytniej i dzień ten przyjęto za datę założenia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT