Strona główna III. Formacja UMYSŁU STREFA MINISTRANTA Kościół – domem Pana Boga i miejscem naszego posługiwania

Kościół – domem Pana Boga i miejscem naszego posługiwania

247
0

Króluj nam Chryste!

W kolejnych rozważaniach na temat posługi ministranta zostanie podjęty temat kościoła jako świątyni, czyli domu Pana Boga, a także miejsca, w którym dokonuje się posługa Służby Ołtarza. W niniejszym artykule przybliżone zostaną poszczególne elementy, z których składa się każdy dom modlitwy, wyjaśnione zostanie ich przeznaczenie.

Specyficzny budynek

Już na pierwszy rzut oka widać, że kościół nie jest zwyczajnym budynkiem. To dosyć specyficzna budowla, której przestrzeń jest w bardzo wyraźny i przemyślany sposób ułożona. Wchodząc frontowymi drzwiami do domu Bożego, znajdujemy się w kruchcie, która stanowi pierwszą część świątyni. Kruchta pochodzi od słowa kruszyć, skrucha. Zatem, chodzi tutaj o skruchę, żal, pokutę za grzechy. Miejsce to niegdyś było zajmowane przez osoby, które nie zostały jeszcze ochrzczone. We wczesnym chrześcijaństwie w tym miejscu przebywali tylko poganie, niewierzący i pokutnicy. Do nich po skończonej liturgii Słowa dołączali także katechumeni. W nawie kościoła mogli przebywać tylko Ci, którzy byli pojednani z Bogiem i z ludźmi. Natomiast w prezbiterium znajdowali się kapłani i służba liturgiczna. W kruchcie zazwyczaj możemy znaleźć kropielnicę, a więc naczynie z wodą święconą. Wierni, którzy wchodzą do kościoła, robią znak krzyża dłonią uprzednio zanurzoną w kropielnicy. Ten znak krzyża ma na celu powitanie Pana Boga przez oddanie czci Trójcy Przenajświętszej oraz zmazanie z nas grzechów powszednich.

Następną częścią domu modlitwy jest nawa. Tę środkową część kościoła, która zajmowana jest przez wiernych, można podzielić na nawę główną oraz nawy boczne. Jest to największa część kościoła, w której znajdują się ławki i inne elementy wnętrza kościoła. W wielu kościołach obok nawy znajdują się kaplice boczne. Są to miejsca poświęcone różnym świętym. Ostatnią i najważniejszą częścią świątyni jest prezbiterium, czyli miejsce, które najbardziej zwraca naszą uwagę. Wszyscy wierni w kościele zwróceni są w stronę prezbiterium, na którym dokonują się święte misteria. Prezbiterium jest to również miejsce, w którym głównie sprawowana jest posługa ministranta. To z tym miejscem służba ołtarza powinna być najlepiej zaznajomiona.

Szczególne elementy świątyni

            Wymieniając niezbędne elementy świątyni, musimy zacząć od tych znajdujących się w prezbiterium, a dokładnie od  tabernakulum, które jest miejscem przechowywania Chleba Eucharystycznego. Najczęściej jest ono umiejscowione w samym centrum tylnej ściany prezbiterium, tak by każdy kto jest w kościele, widział to miejsce. W niektórych kościołach możemy zauważyć, że tabernakulum znajduje się w bocznej kaplicy, tzw. kaplicy Najświętszego Sakramentu. W niedalekiej odległości od tabernakulum możemy znaleźć wieczną lampkę, którą rozpoznamy po czerwonym świetle. Ma ona za zadanie wskazywać na obecność Chrystusa w świątyni. W prezbiterium są jeszcze 4 bardzo ważne miejsca, a są to: ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia i chrzcielnica. Zaraz po tabernakulum najważniejszym elementem prezbiterium jest ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia. To tutaj chleb i wino zostaje przemieniane w Ciało i Krew Pana Jezusa. Przy ołtarzu możemy też zauważyć świece i krzyż. Ołtarz nazywany jest również stołem, na którym sprawowana jest liturgia eucharystyczna.

W prezbiterium znajduje się również ambona, jest to miejsce, z którego czytane jest Słowo Boże, a także głoszona homilia czy kazanie. Ambona nazywana jest inaczej stołem liturgii słowa. Kolejnym elementem tej części kościoła, jest miejsce przewodniczenia, skąd kapłan rozpoczyna i kończy Mszę świętą. W prezbiterium bardzo często możemy też odnaleźć chrzcielnicę – to naczynie wypełnione wodą chrzcielną. To tutaj dzieci, a niekiedy także i dorośli, zostają włączeni do wspólnoty Kościoła. Przy chrzcielnicy znajduje się paschał, czyli duża, bogato zdobiona świeca, symbolizująca Chrystusa – Światłość Świata. Zapalamy ją w okresie wielkanocnym, podczas obrzędu chrztu świętego a także w trakcie pogrzebu.

W nawach oraz kaplicach bocznych oprócz ławek, na których wierni siedzą w czasie liturgii i nabożeństw, możemy odnaleźć konfesjonały. Są to miejsca, w których sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania. W tej części kościoła na ścianach odnajdziemy także drogę krzyżową, która przypomina nam o Męce Pańskiej, a także obrazy Matki Bożej lub Świętych.

Nad kruchtą znajduje się najczęściej chór, jest to miejsce, gdzie ustawione są organy, na których gra organista. Ponadto na chórze powinno znaleźć się także miejsce dla niewielkiego zespołu śpiewaków lub scholi.

 Świątynia – miejscem modlitwy Kościoła

Tak zbudowany kościół ma służyć wiernym w przybliżaniu się do Boga. Jest to miejsce, w którym mieszka Pan Bóg i spotykają się wierni, aby uczestniczyć we Mszy świętej oraz różnych nabożeństwach. Wszystko, co jest w kościele, począwszy od architektury, skończywszy na niezbędnych elementach składowych budynku, ma na celu przybliżenie i poznanie Pana Boga. Każdy kościół jest inny, każdy z nas lubi też inny styl architektury kościoła, jednak wszystkie one mają na celu ułatwić nam kontakt z naszym Stwórcą. Słowo kościół pisane małą literą oznacza budynek, lecz ważniejszy od niego jest Kościół pisany wielką literą, czyli wspólnota ludzi wierzących, którzy się w tym budynku gromadzą się, by uwielbiać Boga.

Drodzy ministranci i lektorzy!

Niech wasza posługa również pomaga wszystkim wiernym w zjednoczeniu się z Panem Bogiem. Czynności liturgiczne, które wykonujecie w prezbiterium lub poza nim, niech ułatwią Kościołowi, skupić się na modlitwie i na Panu Bogu. Aby również dzięki wam, ludzie kochali bardziej Trójcę Świętą oraz kroczyli drogą zbawienia.

ks. Piotr Bączyński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here