MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer kwietniowy: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

 JAN PAWEŁ II

 MIŁOSIERDZIE BOŻE 

 BISKUP EŁCKI

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 ROK LITURGICZNY

 BIBLIA 

 WIELKI POST

 ZWYCZAJE WIELKANOCNE

 ŻYCIE ZAKONNE

 PODRÓŻE 

MŁODZIEŻ 

 DZIECI 

 RELAKS

 FOTOREPORTAŻ

 DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ. 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 2006

Ukochani Czytelnicy Martyrii!

Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice „Deus caritas est” za świętym Janem przypomina nam wielką prawdę chrześcijaństwa, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16). Zbliżająca się Wielkanoc, a przed nią Wielki Tydzień, są świętym czasem, gdy we wspólnocie Kościoła będziemy rozpamiętywać wielką miłość Boga ku nam. Bóg wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć – aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Serca przebitego na krzyżu, aż do objawień Zmartwychwstałego i wielkich dzieł za pośrednictwem których, poprzez działanie Apostołów, przewodził rodzącemu się Kościołowi. I dzisiaj poprzez ludzi, słowo, sakramenty, a szczególnie poprzez Eucharystię w wspólnocie wierzących doświadczamy Jego obecności i miłości. Obrzędy Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocny ukazują nam, że On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością (DCE, 17). Taki jest też cel peregrynacji kopii Obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej Diecezji – odnowienie i umocnienie naszej miłości wobec Jezusa Zmartwychwstałego i Miłosiernego, o co z wiarą proszę Boga jako pasterz ełckiego Kościoła. 

czytaj więcej

__________________________________________________

Klamka jest tylko z twojej strony 

Klamka jest tylko z twojej strony. Nie zamykaj drzwi. Dziś przychodzę do Ciebie! To są pocieszające słowa Jezusa do każdego z nas. Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga – mówił Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie–Łagiewnikach w 1997 roku. 

Mocniej zabiło mi serce, 

gdy w domu Danieli, w Niemczech zobaczyłam na ścianie obraz Matki Bożej Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego. To tak jakbym najdroższego przyjaciela spotkała w nieznanym mieście. Poczułam się jak w domu. Zapytałam, jaką drogą dotarły te obrazy do niej, bo są nasze, polskie. Daniela zaśmiała się i powiedziała, że obraz Matki Bożej dostała w prezencie ślubnym, a Jezus Miłosierny przybył z Sycylii, z domu jej męża, gdzie od dawna wszystko zawierzają Bożemu Miłosierdziu. Bardzo mnie to zaskoczyło, tym bardziej że święto Miłosierdzia Bożego w Kościele powszechnym zostało wprowadzone dopiero w 2000 r. Uroczystość ta przypada w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Kult Bożego Miłosierdzia w naszym kraju istniał już znacznie wcześniej, bo w czasach II wojny światowej. W diecezji krakowskiej oficjalnie ogłoszono to święto w 1985 r. Natomiast w 1995 r. Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na świętowanie tego dnia we wszystkich diecezjach Polski. Ustanowienie dnia, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu, jest odpowiedzią na prośbę Pana Jezusa przekazaną Siostrze Faustynie. W „Dzienniczku” znajdujemy wiele fragmentów mówiących o tym pragnieniu Pana Jezusa. Między innymi czytamy: Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi odpuszczenia win i kar (Dz. 300).

czytaj więcej 

___________________________________________________

 Z wizytą w parafii: Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Suwałkach

Można powiedzieć, że parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego znajduje się na końcu Suwałk. Kiedy skręcić z głównej drogi w uliczkę osiedlową, widać u jej kresu piękną bryłę kościoła usytuowanego na wzniesieniu. Niewątpliwie wyróżnia się spośród bloków z tzw. wielkiej płyty. Plebania też jest nietypowa. Zajmuje mieszkanie w bloku i łączy się z dobudowaną częścią budynku. Jest swoistym wyrazem tego, co dzieje się w parafii. Parafię tworzą: osiedle z Suwałk oraz dwie wsie – Okuniowiec i Nowa Wieś. Nad życiem duchowym czuwa proboszcz, ks. kan. Władysław KLECZKOWSKI. 

 

Długoletni kapelan suwalskich szpitali, na co dzień obcujący z cierpieniem i śmiercią, został w 2001 roku przeniesiony do pracy duszpasterskiej na teren parafii św. Brata Alberta. Jak stwierdza, to był najważniejszy dzień podczas pracy w tej parafii. Po kilkunastu latach obcowania z chorymi, nagle musiał nauczyć się, jak mówić do zdrowych, „normalnych” parafian. Ludzi mających zupełnie inne problemy, walczących o byt, pracę, utrzymanie rodziny. – To dobrzy ludzie i pomagają, jak mogą. Chociaż pochodzą z różnych parafii (parafia św. Brata Alberta została stworzona z podziału innych parafii – przyp. red.) – stwierdza ks. Władysław. – Widać, że się jednoczą i tworzą nową wspólnotę

 

czytaj więcej

___________________________________________________

 Kajakiem przez Syberię

Ks. Dariusz Sańko wraz z ks. Szymonem Klimaszewskim zginął w czasie wspinaczki na górę Kazbek w Gruzji (pisaliśmy w marcowej „Martyrii”). Był zapalonym podróżnikiem. W 2003 roku z bratem Tomaszem i Piotrem Mozyro (obecnie alumnem WSD w Ełku) przepłynęli na kajakach największą rzekę wschodniej Syberii – Lenę. W 72 dni pokonali 4400 km z Kacziugi do Tiksi. Był to pierwszy udokumentowany spływ kajakowy na tej rzece. Ze względu na trudne warunki był to wyjątkowy wyczyn. Lena na końcowym odcinku bardziej przypominała morze niż rzekę, wędrówkę bardzo utrudniały krwiopijne muszki, gzy i komary oraz kłęby dymu wydobywającego się z płonącej tajgi. Za tę podróż ks. Dariusz Sańko wraz z Piotrem Mozyro i Tomaszem Sańko zostali wyróżnieni w edycji – Kolosy 2003 – w kategorii Wyczyn Roku.

czytaj więcej

 

MARTYRIA, 19-300 EŁK, pl. Katedralny 1

tel./fax. (087) 610 01 05, e-mail: martyria@diecezja.elk.pl

copyright © 2005 by saint