MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Kwiecień 2014 

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

WIELKI POST

 MISJE

 WIELKANOC

KANONIZACJA

 MEDYTACJE

 WSPOMNIENIA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DIECEZJA

 KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Umiłowani Czytelnicy „Martyrii”!

 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominają, że Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu, a zmartwychwstając, otworzył dostęp do nowego życia.

 

W tym wielkim świecie wojen, kataklizmów, nasilającego się zagrożenia i zgubnych ideologii, gdzie nikt z nas nie jest pewny swego jutra, staje pośród nas Ten, który pokonał zło i śmierć; Ten, który nadał temu wszystkiemu nową wartość, nową wizję i rzucił nowe światło. Wydarzenia pokazują nam, że tylko Jego Miłością możemy przemieniać, możemy przebaczać, możemy zaczynać ciągle od nowa.

 

Obchodząc rok duszpasterski pod hasłem Wierzę w Syna Bożego, pamiętajmy o wielkim darze miłości Ojca, który w swoim Synu wydał za nas samego siebie, abyśmy stali się dziedzicami Królestwa Bożego. Wdzięczni za dzieło Bożego odkupienia, kontemplujmy tajemnicę Świętego Triduum, a także jego znaczenie dla każdego z nas i całego stworzenia, pamiętając, że Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary (KKK 638).

 

Drodzy, niech Jezus Zmartwychwstały, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, obecny na drogach ludzkiego życia, obdarza Was swoją mocą i przemienia Wasze serca, jednocząc wszystkich wokół Boga.

 

Bądźmy przekonywującymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, żyjąc tą prawdą każdego dnia. Głośmy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Niech to Wasze świadectwo o Jezusie Zmartwychwstałym pomoże innym poznać i uwierzyć, że Bóg jest Miłością.

 

Życzę, aby te święte dni, przeżywane tuż przed kanonizacją umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II w święto Miłosierdzia Bożego, były dniami prawdziwego pokoju, dniami radości, dniami nadziei na lepsze jutro.

 

Z Bożym błogosławieństwem i modlitwą

+ Jerzy Mazur SVD

Biskup Ełcki

__________________________________________________

 

Trudne wielkopostne pytania

 

Często się zastanawiamy na temat tego, ile by dzisiaj wynosiła cena zdrady Jezusa albo ile musiał przejść, niosąc krzyż. Ile ten krzyż mógł ważyć? Na kilka z takich pytań chciałbym odpowiedzieć.

 

Zacznijmy od pieniędzy. Judasz, jak wiemy, za zdradzenie Jezusa otrzymał 30 srebrników (Mt 27, 15 – greckie argiria). W czasach Jezusa na terenie Palestyny używało się różnych pieniędzy: greckich, rzymskich i czasami żydowskich, które tym się różniły od innych, że nie mogły mieć na sobie wizerunku człowieka. W przypadku Judasza chodziło najprawdopodobniej o srebrne szekle. Waga i wartość szekla wahała się w zależności od epoki i czystości srebra, a w czasach Jezusa było to około 11,4 g srebra. Zatem 30 szekli to 342 g srebra, czyli poniżej pół kilograma. Według średniego kursu srebra z marca 2014 roku miało to wartość około 600 złotych. Suma porażająco niska jak za zdradę Syna Bożego! Należy jednak pamiętać, że wartość srebra w czasach Jezusa była inna niż dzisiaj. 30 szekli równało się 120 denarom i trzeba było cztery miesiące pracować na taką kwotę. Można było za to kupić dwie tony jęczmienia, a zboże było drogie w tamtych czasach. Jak wiemy z Dziejów Apostolskich, za zwrócone przez Judasza pieniądze kupiono kawałek pola na przedmieściach Jerozolimy, na założenie cmentarza dla cudzoziemców.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Nasz brat Judasz

 

Jesteśmy bardzo dalecy od potępiania kogokolwiek, bo wiemy doskonale, że to, co stanowi korzeń zdrady Judasza, jest cząstką naszej wspólnej ludzkiej niedoli i niedoskonałości, i biedy moralnej. Nie odróżniamy się znowu tak bardzo od tego nieszczęśliwego człowieka.

 

Jest to nasz brat, jest to nasz brat powołany jak my, jest to nasz brat powołany w sposób bardziej szczególny niż my. Ale nie chcemy też niczego usprawiedliwiać. Wiemy, że takie zdarzenia jak czyn Judasza wynikają zawsze z tragicznego, gwałtownego zderzenia woli Bożej z wolą człowieka. Przejmuje nas do głębi to straszliwe słowo wypowiedziane przez Chrystusa: syn zatracenia. Nie chcemy wnikać i nie możemy nawet wniknąć, jaki sens i jaki zasięg posiada to wstrząsające określenie: syn zatracenia. Czy naprawdę jest złączone z nieodwracalną tragedią człowieka tak bliskiego Chrystusowi? Gdyby nawet ten czyn miał aspekt czystko ludzki, a nie religijny, gdyby był sprawą pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, a nie kimś, kto jest ponad człowiekiem – i tak byłby czymś nieludzkim.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Święta trzeba przygotować

 

Jestem Polką, chociaż urodziłam się i wychowywałam na Białorusi. Od kilku już lat pracuję w Ełku. Mam taką możliwość, że na święta wracam do domu rodzinnego. Z upływem lat dostrzegam, jak bardzo ważna jest więź z rodziną. W moim domu dbało się o świąteczny nastrój świąt. Może też dlatego każde święta mają swoje smaki, zapachy, swój niepowtarzalny klimat.

 

Okazuje się, że obrzędy wielkanocne na Białorusi nie różnią się bardzo od polskiej tradycji. Jednak każda rodzina ma także swoje własne tradycje. W moim rodzinnym domu święta zaczynają się od porządków. Mam wrażenie, że teraz się już mniej starań w te przygotowania wkłada. Kiedyś przygotowania do świąt zaczynały się już dwa tygodnie wcześniej. Zwykle święta były okazją, żeby spotkała się cała rodzina. Staramy się nadal podtrzymywać tradycję wspólnego świętowania. Wcześniej zjeżdżaliśmy się wszyscy do babci na wieś, a gdy babci już zabrakło, garniemy się do mojej mamy.  

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Święci papieże

 

W święto Miłosierdzia Bożego, które w tym roku obchodzimy 27 kwietnia, świętymi zostaną ogłoszeni dwaj wielcy papieże: Jan XXIII i Jan Paweł II.

 

Pontyfikat papieża Jana XXIII przypadał na lata 1958-1963. Uznawany jest on za jednego z najwybitniejszych papieży w dziejach Kościoła. Zainicjował Sobór Watykański II. Nieodłączne dla Jana XXIII były: postawa uniżonego sługi, ogromne poczucie humoru, otwartość i pragnienie przebywania z ludźmi. Cechy te zaskarbiły mu sympatię wiernych i przydomek Dobrego Papieża. Konsekwentnie realizował swój program: Chcę być dobry, zawsze, dla wszystkich – zapisał w swoim Dzienniku duszy po święceniach kapłańskich 10 sierpnia 1904 r. Dał się poznać jako człowiek, który kochał Boga i ludzi, obdarzał przyjaźnią i życzliwością wszystkich, bez wyjątku na poglądy i wiarę. Wyróżniał się niezwykłą pogodą ducha. Mawiał: Smutny ksiądz jest złym księdzem.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: Biała Piska

 

Choć kanonicznie parafia została erygowana dopiero w 1962 roku, to jednak początki Kościoła katolickiego w Białej Piskiej sięgają roku 1481. Barokową świątynię wzniesiono tu w latach 1756-1763 dla parafii protestanckiej. Po drugiej wojnie światowej została ona przekazana społeczności katolickiej. Obecnie proboszczem parafii pw. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej jest ks. kan. mgr Piotr BUTRYMOWICZ. Pomagają mu wikariusze: ks. mgr Wojciech Kuprewicz i ks. mgr Szymon Sobolewski.

 

Teren parafii, o charakterze miejsko-wiejskim, zamieszkuje ponad pięć tysięcy osób – na tę liczbę składają się mieszkańcy miasta Białej Piskiej i 21 okolicznych wsi.

 

Praca duszpasterska rozwija się w oparciu o sprawowanie liturgii i sakramentów świętych oraz o funkcjonowanie wspólnot o różnych charyzmatach. Centrum życia religijnego parafii stanowi Eucharystia sprawowana w kościele parafialnym oraz w niedziele i święta w dwóch kaplicach dojazdowych: w Kożuchach i Kowalewie. Niedzielna frekwencja wynosi prawie trzydzieści procent. W dni powszednie przeciętnie we mszy św. uczestniczy około stu osób. Posługuje czterech nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, około trzydziestu ministrantów i sześciu lektorów. Liturgię oprócz organisty ubogaca muzyką i śpiewem młodzieżowy zespół muzyczny. Tworzy się także schola dziecięca.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT