MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer 11/2006: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 FOTOREPORTAŻ

 SŁOWO BOŻE

 W LISTOPADOWEJ ZADUMIE

 JAK BĘDZIE Z TYM KOŃCEM ŚWIATA?

 DZIEŃ PAPIESKI 

 DIECEZJA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 SANKTUARIA

 PODRÓŻE

 REPORTAŻ

 Z HISTORII REGIONU

 CZYTELNICY PISZĄ

PRZED TYSIĄCLECIEM ŚMIERCI ŚW. BRUNONA

 KULTURA

MŁODZIEŻ

 DZIECI 

 RELAKS

 DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wędrówką życie jest człowieka

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny skłaniają do refleksji. Te dwa dni zatrzymują nas, byśmy odpowiedzieli sobie na pytania: kim jestem i dokąd zmierzam? To również czas szczególnego wspomnienia naszych bliskich zmarłych i modlitwy o zbawienie ich dusz.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jak będzie z tym końcem świata?

Wśród rozmaitych wizji końca świata chrześcijaństwo oferuje wyjątkową. Dzień Sądu i powszechnego zmartwychwstania jest, zdaniem chrześcijan, dniem, w którym ludzkość osiągnie całą przeznaczoną jej pełnię rozwoju i zbawienia. Co więcej, nastąpi wtedy jakaś uszlachetniająca przemiana całego świata materialnego i odsłonięcie przed nami sensu istnienia. 

Trzy greckie słowa: paruzja (przyjście Króla), krisis (sąd) i apokalipsa (odsłonięcie), używane w odniesieniu do końca świata ukazują to, co w tymże końcu świata w chrześcijańskiej ocenie najważniejsze. Po pierwsze: dokona się wtedy przyjście Króla Wszechświata, które zapoczątkuje wieczne trwanie (por. 1 Kor 15, 23). Po drugie – nastąpi sąd nad światem i ostateczne zwycięstwo nad złem (por. 2 Tes 1, 7). I wreszcie u końca czasów objawiony zostanie sens dziejów, czyli dzięki Chrystusowi zrozumiemy, po co świat istniał i po co my istnieliśmy na tym świecie (por. 1 Tm 6, 14).

czytaj więcej 

___________________________________________________

Z wizytą w parafii: WIELICZKI

Pierwsza historyczna wzmianka o miejscowości Wieliczki pochodzi z 1541 roku. Ludność zamieszkująca Wieliczki w owych czasach to Jaćwingowie i przybysze z Mazowsza. W 1552 roku rozpoczęto budowę kościoła. Jednak najazd tatarski w 1656 roku zniszczył zarówno kościół, jak i wioskę. W dwa lata później przystąpiono do budowy nowej świątyni, którą w 1674 r. zniszczył straszny huragan. W 1676 r. stanął nowy kościół – istniejący do dziś. Wszystkie świątynie w Wieliczkach budowano z drewna. Pod świątynią usytuowano dwie krypty przeznaczone na grobowce. W XIX wieku zostały one zasypane. W latach 1925/27 podczas generalnego remontu, gdy zakładano pod kościołem ogrzewanie, natrafiono na 23 trumny z XVII wieku. Dawny wielki ołtarz, znajdujący się obecnie nad zakrystią, pochodzi z 1654 r. Ołtarz główny ukończył rzeźbić A. Pietrzyk w 1876 r. Ambona pochodzi z roku 1712, odnowiona przez F. Oleszkiewicza w 1926 r. Na niej są umieszczone dwa herby fundatorów kościoła: Michała Giżyckiego herbu „Gozdowa” i jego żony z domu Braunswald. Do 1945 r. kościół należał do ewangelików. Obecnie proboszczem jest ks. mgr Antoni SAWICKI. Na terenie parafii mieszka też i służy pomocą były proboszcz z sąsiednich Cimoch, a teraz emeryt – ks. kan. mgr Marian Buciński.

czytaj więcej

___________________________________________________

 Z nami, a nie obok

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca… Często przypominał nam Jan Paweł II. Taką właśnie miarą jest mierzony człowiek w Warsztatach Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat uczestnicy warsztatów dziełami swoich rąk i umysłów wprawiają nas w zadziwienie i zachwyt. Jubileusz uświetniło poświęcenie przez bpa Jerzego Mazura nowego obiektu zaadaptowanego na miejsce Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kolejowej 31. 

Paweł Arciszewski, kierownik placówki, wspomina: – Warsztaty Terapii Zajęciowej powstały w 1996 r. z inicjatywy rodziców, którzy byli zatroskani o dalszy rozwój swoich dorastających dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Zaczęli szukać rozwiązania, które pomogłoby ich dzieciom wejść w życie społeczne. Z pomocą przyszedł ks. Tadeusz Herman. W poszukiwaniu pomysłu na zrealizowanie potrzeb tych rodziców jeździliśmy po całej Polsce. Tym sposobem trafiliśmy pod Warszawę na Warsztaty Terapii Zajęciowej, które były prowadzone przez księży. Powiedzieli nam, co trzeba robić, żeby ruszyć z miejsca. Tak też najpierw powstało Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, a w ciągu pół roku działania tego stowarzyszenia powstały Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obecnie mamy 35 uczestników.

czytaj więcej

___________________________________________________

Jadwiga Tressenberg – niezwykła nauczycielka z Kut

Kuty – to urocza wioska i parafia w dekanacie węgorzewskim. Mało która miejscowość w diecezji ełckiej może poszczycić się tak bogatą historią, plejadą wybitnych postaci, nierzadko miejscowych proboszczów, licznymi legendami i zdarzeniami zawartymi w historycznych przekazach. Jedną z takich postaci jest zmarła niedawno Jadwiga Tressenberg – nauczycielka. Jej grób znajduje się na miejscowym cmentarzu. 

czytaj więcej

 

POWRÓT