MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

7-8/2010: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

WYPOCZYNEK Z BOGIEM

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 EWANGELIZACJA

 ODSZEDŁ DO PANA

 Z DIECEZJI

 ŚWIADECTWO

 MODLITWA

 POZNAJEMY MODLITWĘ

 KULTURA

 PODRÓŻE

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI
 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Święty Brunon zaprasza do Giżycka

W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, pomiędzy jeziorami Niegocin, Kisajno i Tajty, w odległości 50 kilometrów na wschód od Świętej Lipki i 60 km na zachód od Ełku – stolicy diecezji ełckiej, leży Giżycko. Miasto, w którym od 1907 roku znajduje się kościół pw. św. Brunona z Kwerfurtu. Przed tysiącem lat, jako pierwszy z Chrystusową Ewangelią dotarł w okolice Giżycka. Od roku 1999 jest patronem miasta liczącego 30 tys. mieszkańców. Miasto jest wkomponowane w przepiękną przyrodę. Mozaika wyznaniowa sprawia, że można pod tym względem Giżycko porównać do przedwojennego Lwowa. Znajduje się tu sześć parafii rzymskokatolickich, parafia prawosławna, greckokatolicka, ewangelicko-augsburska, kościół chrześcijan baptystów, zbór zielonoświątkowców, sala królestwa świadków Jehowy.  

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: ŻYLINY

Parafia Żyliny (wcześniej Podżyliny) należała do diecezji łomżyńskiej, a od 1992 roku przynależy do diecezji ełckiej. Obecnie proboszczem jest ks. mgr lic. Krzysztof ŻBIKOWSKI.

Parafia w Podżylinach powstała dzięki inicjatywie i trosce ks. prałata Stanisława Szczęsnowicza – ówczesnego kapłana diecezji łomżyńskiej i proboszcza suwalskiej parafii pw. św. Aleksandra. On także był fundatorem świątyni. Budowę kościoła rozpoczęto 14 września 1924 roku. Materiały nabyto z drewnianych suwalskich koszar wojskowych, które zostały rozebrane, a w ich miejsce wybudowano murowane. Prace przy budowie kościoła wykonywała miejscowa ludność. 26 sierpnia 1926 roku ks. Stanisław Szczęsnowicz poświęcił świątynię i sprawował w niej pierwszą Mszę św. Biskup łomżyński Stanisław Łukomski 10 września 1927 roku erygował parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej z kościołem parafialnym w Podżylinach.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Święta Maria Magdalena oczekuje w Mikaszówce

 

Nie gaśnie potrzeba podejmowania dzieł pokuty w Kościele, a raczej jest jej przynaglenie. Aby to dzieło nie zanikło, sam Bóg się o nie troszczy. Pokuta w Kościele to jak ster w łodzi – ukryty, a nader ważny element. Nadaje kierunek i nadzieję dotarcia do celu – do portu zbawienia. Święta Maria Magdalena jest patronką wszystkich podejmujących to dzieło. Miłość i wdzięczność są siłą, która sprawiła, że Maria Magdalena była cały czas blisko Jezusa i pod krzyżem. Pokuta to miłość. Ojciec Święty Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski w 2006 roku w Warszawie powiedział: Trzeba więc uczyć się szczerze  przeżywać chrześcijańską pokutę. Pokuta rodzi się z łaski, a łaskę trzeba wyprosić. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce w wigilię święta patronalnego będzie trwał na modlitwie i czuwaniu. Za wstawiennictwem tej Apostołki Apostołów będziemy prosić Boga o tę tak pilną łaskę, o którą Maryja prosi w swoich objawieniach, by świat mógł uniknąć kary za zło popełnione.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Zamyślenia nad Modlitwą Pańską

Ojcze nasz to modlitwa dana nam przez samego Jezusa Chrystusa. A więc doniosła i bardzo ważna. Nasz Pan, gdy nauczał na ziemi, często modlił się w odosobnieniu. Pewnego dnia jeden z uczniów poprosił: Panie, naucz nas się modlić. Wtedy On rzekł: Kiedy się modlicie, mówcie tak:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie… (Mt 6, 9-13). Niebieski nasz Ojcze, którego Duch znajduje się na każdym miejscu, nie zapominaj o nas na ziemi – Twoich dzieciach. Przeprowadź przez wszystkie kręte ścieżki życia w naszym ziemskim pielgrzymowaniu. W pyle dróg i w prochu ziemi dopomóż zmierzać do świętości, aby kiedyś osiągnąć życie wieczne. Trzymaj każdego za rękę mocno i nie dopuść, byśmy zbłądzili. A jeżeli już upadniemy, pomóż powstać. Ciągle przytulaj i nie wypuszczaj ze swoich ojcowskich ramion. Ukryj w swoim sercu. Opleć miłością, byśmy kroczyli drogą prawdy i Bożych przykazań.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

W każdym człowieku drzemie pragnienie wielkości. Bywa, że odzywa się cicho, wręcz niedostrzegalnie, a czasami intensywnie, a nawet natarczywie. Próbujemy ją zdobywać i realizować na różne sposoby. Jedni będą prześcigać się w zawodach sportowych, inni na olimpiadach naukowych, a jeszcze inni na parkietach tanecznych, scenach muzycznych. Jednym uda się wspiąć na szczyty, innym niekoniecznie. Mimo ogromnych starań, wielogodzinnych treningów i mozolnej, a czasami wręcz morderczej pracy, zamierzony cel nie zostanie osiągnięty. Wielu porażkę okupi załamaniem, a nawet depresją.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT