MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer 2/2007: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 W DALEKIM ABAKANIE

 SŁOWO BOŻE

 XV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 JEZUS MIŁOSIERNY W RODZINIE 

 KOŚCIÓŁ NA WSCHODZIE

 DIECEZJA

 ROK LITURGICZNY

 RELIGIJNE SYMBOLE

 WSPOMNIENIA

 PODRÓŻE

 PIELGRZYMKA ZAUFANIA PRZEZ ZIEMIĘ

MŁODZIEŻ

 DZIECI

RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cierpienie leczone sercem

Zbliża się XV Światowy Dzień Chorego. W tym roku Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca naszą uwagę na osoby przewlekle chore i umierające. Wielu miało kontakt z ludźmi doświadczonymi długotrwałym cierpieniem. 

Zdaniem pani Małgorzaty nic nie dzieje się na zasadzie przypadku. Swoją pracę i organizację opieki paliatywnej uważa za dar. Mówi: – Pan Bóg stawia na drodze ludzi, którzy chcą pomagać człowiekowi cierpiącemu. Ważne jest, by zespół miał też duchowość w sobie, bo jeżeli jako człowiek nie mam nic w sobie, to czym chorego poczęstuję? Tylko tabletką? Dla mnie cierpienie i umieranie ma sens dopiero w Bogu. Inaczej nie ma ono sensu. Bez tej perspektywy odniesienia do wiary, do Boga, chory staje się wielką udręką dla rodziny. Kiedy nachylam się nad moim pacjentem, bez wiary trudno byłoby mi zobaczyć w nim Jezusa.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Życie konsekrowane darem i zadaniem

W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół dziękuje za dar życia konsekrowanego. Podczas V pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: Dziękuję dziś za was wszystkich, którzy trudzicie się dla Ewangelii, na polskiej ziemi, a także w różnych regionach świata, zwłaszcza w krajach misyjnych, głosząc, niekiedy aż do heroizmu, dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga do ludzi.
Życie konsekrowane jest darem dla Kościoła. Zapraszam do wspólnej refleksji nad bogactwem, jakie wnoszą siostry zakonne, instytucje i osoby konsekrowane w nasze życie. 

czytaj więcej 

___________________________________________________

 

15-lecie diecezji ełckiej

Wracamy pamięcią do dnia 25 marca 1992 roku, kiedy decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, wyrażoną w bulli Totus Tuus Poloniae Populus, została utworzona diecezja ełcka.

W tym roku mija 15 lat od tej historycznej decyzji. Nie jest to wprawdzie data jubileuszowa, ale ważna rocznica, która skłania nas do refleksji nad tymi latami, danymi nam przez Boga. Najbliższy rok (25 III 2007 – 25 III 2008) postanowiliśmy przeżywać na dziękczynieniu za Boże dary i błogosławieństwo, jakiego doświadczał Lud Boży w nowej diecezji. O wszystkich inicjatywach będziemy naszych Diecezjan informować na bieżąco.

Dzisiaj chcemy podzielić się wiadomością i jednocześnie zaprosić do uczestnictwa – przynajmniej duchowego – w uroczystej Mszy świętej w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym roku przypadnie ona dzień później niż zwykle (25 marca przypada V Niedziela Wielkiego Postu), czyli 26 marca. Biskup Ordynariusz zaprasza nas w tym dniu do katedry, na godz. 11 na wspólne dziękczynienie. Zaprasza wszystkich Kapłanów do wzięcia udziału we Mszy św. koncelebrowanej, Siostry zakonne i delegacje z każdej parafii.

Rozpoczniemy więc ten rok – nazwijmy go jubileuszowym – od uroczystej modlitwy, bo to jest najważniejsze. Potem są planowane dalsze uroczystości modlitewne, spotkania, sympozja, które organizować będzie Caritas naszej diecezji i poszczególne duszpasterstwa. Chodzi w tym wszystkim o to, abyśmy na przyszłość lepiej realizowali zadania, jakie Bóg stawia przed wszystkimi wiernymi diecezji ełckiej.

Bp Romuald Kamiński

czytaj więcej 

___________________________________________________

 Z misją w Abakanie

Nasza diecezja, już od wielu lat, wspiera Kościół na Wschodzie nie tylko modlitwą i ofiarą. Z posługą misyjną wyjeżdżają też kapłani, by w najdalsze zakątki Europy nieść światło Chrystusa. W styczniu przyjechał do Ełku ks. Radosław Kwarciński, który od sierpnia pomaga ks. Krzysztofowi Karbowskiemu, proboszczowi parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Abakanie. Ks. Radek przybliżył nam sytuację Kościoła na Wschodzie. Opowiedział o swojej pracy duszpasterskiej. 

W Abakanie jestem od sierpnia 2006 r. Pragnąłem wyjechać do pracy ewangelizacyjnej na Wschód, na Syberię. Parafia, w której pracuję, obejmuje dwie republiki: Chakasję, ze stolicą Abakanem, i Tuwę, bezpośrednio graniczącą z Mongolią. Teren tych dwóch republik przewyższa obszar Polski. Same miasto Abakan liczy ok. 360 tys. ludzi. Nasz Kościół katolicki jest uznawany jako związek wyznaniowy, a nawet sekta – obok innych, takich jak baptyści, muzułmanie. Są też dwa odłamy luteranów i świadkowie Jehowy, czy wyznawcy Hare Kryszna. Oficjalnie uznane jest tylko prawosławie. Nasi parafianie, których mamy ok. 70, są to głównie zesłańcy z Polski i Niemiec, ich dzieci, kilku Rosjan. Cieszyliśmy się, gdy na pasterce było 48 osób. Większość z nich widziałem po raz pierwszy.

czytaj więcej

___________________________________________________

Biją dzwony

Głos dzwonów dla ludzi wierzących ma ogromne znaczenie: odmierza czas modlitwy, gromadzi na wspólną liturgię, przypomina ważne wydarzenia, które przejmują albo radością, albo bólem. Mówi o tym łaciński napis na jednym z dzwonów, który w naszym języku brzmi: Boga chwalę, lud zwołuję, demonów odpędzam, mgłę rozpraszam, zmarłych opłakuję. Można też powiedzieć, że człowiek, który nie dostrzega wieży kościelnej, który nie słyszy lub nie chce słyszeć dzwonu, zatracił poczucie nadprzyrodzonej wrażliwości. Taki człowiek się nie modli. 

Początek używania dzwonów nie jest znany. Wiemy tylko, że do Europy przywędrowały ze Wschodu. W zachodniej Europie i w Anglii znane były już w VI i VII w. Przyjęły się najpierw we wspólnotach zakonnych, gdzie zastąpiły kołatki i grzechotki wzywające zakonników na wspólne modlitwy, posiłek i inne czynności dnia. Odlewano je ze spiżu, brązu, żeliwa i srebra, a czasem dodawano trochę złota. Każdy dzwon składa się z czary, czapy, płaszcza, wieńca i serca. Dzisiejszy tulipanowy kształt dzwonów ustalił się w XIII w.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT