MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Luty 2008

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

 ŚWIADECTWO

BOŻONARODZENIOWA TRADYCJA

 DUCHOWOŚĆ

 KAPŁAN ODPOWIADA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 MODLITWA

 KULTURA

 RODZINA

 KSIĄŻKA

 PODRÓŻE

 RODZINA

MŁODZIEŻ

 DZIECI

RELAKS

 FOTOREPORTAŻ

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Kazimierz Hamerszmit - kapłan modlitwy i dobroci

Zbliża się kolejna rocznica śmierci ks. prałata Kazimierza Aleksandra Hamerszmita. Warto chociaż w wielkim skrócie przedstawić postać, która na trwałe zapisała się najpierw w historię diecezji łomżyńskiej, a później ełckiej i regionu Suwalszczyzny, o czym świadczą liczne świadectwa i wspomnienia wiernych o tym zmarłym przed dwunastu laty kapłanie.

Urodził się 12 lutego 1916 roku we wsi Kołaki Kościelne koło Zambrowa w diecezji sejneńskiej, czyli augustowskiej, obecnie łomżyńskiej. Ojciec był organistą, a matka tercjarką Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Łączyła ich wzajemna miłość i głęboka pobożność przejawiająca się w codziennym uczestnictwie we Mszy św., we wspólnych domowych modlitwach i życzliwości dla każdego człowieka. Atmosfera głębokiej religijności, silnych i zdrowych zasad moralnych, a także troska o losy Kościoła i ojczyzny, sprzyjały właściwemu kształtowaniu przyszłego kapłana. Wychowywał się razem z trzema braćmi, z których dwóch było rodzonymi, a trzeci przybranym przez jego rodziców (jako sierota przygarnięty do rodziny).

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Pismo Święte - Boży list do każdego

Jestem dla ciebie Bożym listem, a ty bądź dla mnie. Bóg pod twój adres mnie tu przysłał, więc widać pragnie, coś jedynego nam powiedzieć, tobie przeze mnie, mnie przez ciebie. Te słowa piosenki przypomniały mi o szczególnym liście, jaki Pan Bóg napisał do każdego z nas – Piśmie Świętym.

czytaj więcej 

___________________________________________________

 

Życie zakonne 

Wszystkie zgromadzenia zakonne biorą swój początek od ludzi zajmujących się świadczeniem dobra lub z potrzeby świadczenia dobra (miłości bliźniego z pobudek miłości Boga). Konkretne potrzeby konkretnego czasu, a nawet miejsca, niejako prowokują powstawanie rozmaitych zgromadzeń. Kiedy potrzeby się kończą albo zgromadzenia odchodzą od tego zadania lub nie zajmują się nim zbyt gorliwie, to wymierają, a wtedy pojawiają się inne. Dokonuje się to zgodnie ze słowami Pisma św., gdzie Jezus mówi: Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie (por. J 15, 1-6). 

czytaj więcej 

___________________________________________________

 

Po co kolęda?

Kończy się czas kolędowania. Bardzo wiele słyszałem zdań na temat przyjmowania księdza po kolędzie. Medialnym tematem w tym czasie jest „koperta” i jak bardzo księża się wzbogacą… Czy mógłby ksiądz odpowiedzieć, jaki jest sens kolędowania? Mariusz z Ełku

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: OKARTOWO

Parafię erygował 5 listopada 1984 roku biskup warmiński Jan Obłąk. Liczy 1300 mieszkańców, w tym 1274 katolików. Proboszczem jest ks. mgr lic. Dariusz ROGIŃSKI. Jest też poprzedni proboszcz, a obecnie emeryt – ks. prał. Jerzy Burzik.

Okartowo położone jest nad rzeką Orzyszą, łączącą północno-wschodni kraniec jeziora Śniardwy z jeziorem Tyrkło, na wąskim przesmyku między wymienionymi jeziorami. Znajduje się w województwie warmińsko--mazurskim, 5 km na zachód od Orzysza i 18 km na północ od Pisza. Pod względem geograficzno-historycznym przynależy do Mazur, leży przecież w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Osada przeżywała największy rozkwit podczas rozwoju osadnictwa krzyżackiego na tych ziemiach. Obecnie z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych i nieco zapomniana. Obecna nazwa miejscowości, Okartowo, istnieje od 1945 roku, zastąpiła wcześniejszą nazwę Eckersberg.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT