MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Luty 2012

 

___________________

 

W numerze: 

 

 TEMAT NUMERU

 ROZMOWA "MARTYRII"

 PRZED ŚWIATOWYM DNIEM CHOREGO

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 CHRZEŚCIJAŃSKA RADOŚĆ

 KANDYDACI NA OŁTARZE

 MODLITWA

 RELIGIE

 DIECEZJA

 REGION

 KULTURA

 WSPOMNIENIA

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Niech żyje bal!

 

Wielu ludziom wydaje się, że świat Biblii jest tak poważnym i dostojnym, że absolutnie niedopuszczalne, aby takie tematy jak rozrywka, zabawa czy taniec znalazły tam miejsce. Współczesna wulgaryzacja i erotyzacja rozrywki sprawiły, że nieufnie patrzy się na ludyczną (zabawową) sferę życia człowieka, a karnawałowe obrazy (znane chociażby z telewizji pokazującej karnawał w wydaniu brazylijskim), w których dominuje ostentacyjnie ukazana seksualność, dalekie są od chrześcijańskiej wizji człowieka. Dlatego tym bardziej potrzeba dzisiaj pokazania chrześcijańskiego sposobu przeżywania radości i karnawału, aby był to czas wzmacniania więzi międzyludzkich i cieszenia się ze spotkania z drugim człowiekiem.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Gdzie kropidło? Ksiądz idzie po kolędzie!

 

W większości parafii czas kolędy dobiegł już końca, w niektórych – większych – jeszcze pewnie trwa. Kolęda jest ważnym wydarzeniem i dla księży, i dla parafian. Poniżej prezentujemy kolędowe refleksje jednego z duszpasterzy. Zachęcamy Czytelników do lektury, a także do przesyłania własnych opinii dotyczących kolędy. Najciekawsze zamieścimy.

 

Jest w zwyczaju, że najczęściej po świętach Bożego Narodzenia lub od początku Nowego Roku kapłani składają urzędową, duszpasterską wizytę w domach swoich parafian. Czas kolędy nie jest tylko ściśle zarezerwowany na styczeń i luty. Są parafie, że odwiedzanie rodzin odbywa się w dogodniejszej porze roku, nierzadko jesienią czy od pierwszej niedzieli adwentu, a nawet przez wszystkie miesiące roku. Pamiętam, że tak było na przykład w parafii katedralnej św. Jakuba w Olsztynie.

czytaj więcej

__________________________________________________

Muzyka - językiem wiary

Z ks. prof. Piotrem Nawrotem SVD, wybitnym muzykologiem, rozmawiamy o wierze na misjach wyrażanej również muzyką.

 

Muzyka renesansowa i barokowa Indian to nietypowa pasja. Skąd zainteresowanie taką muzyką? Jak rozwijała się księdza muzyczna droga?

— Od 31 lat jestem poza Polską. Najpierw trzy lata na misjach w Paragwaju, potem studia specjalistyczne z muzykologii – z muzyki sakralnej w Stanach Zjednoczonych. Po doktoracie przeniosłem się do Boliwii, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Z muzyką byłem związany od zawsze. Pochodzę z Poznania, tam się urodziłem i tam się wychowałem. Tam również chodziłem do szkoły podstawowej i do szkoły muzycznej.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Człowiek wytrzyma wszystko - ale tylko z Bogiem

 

Na tegoroczny Światowy Dzień Chorego zaproponowano refleksję nad hasłem: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Benedykt XVI zwrócił uwagę na konieczność umożliwienia chorym częstego korzystania z Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Podkreślił, że czas choroby jest szczególnym czasem łaski. O niepełnosprawności i odkrywaniu w tym doświadczeniu właśnie łaski rozmawiamy z małżeństwem – Haliną i Zdzisławem Iwaszkami.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: RADZIEJE

 

Radzieje położone są w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo. Rozpościerają się nad małą rzeką Radzieją, dwa kilometry od Jeziora Dobskiego. W latach 1975-1998 administracyjnie należały do województwa suwalskiego. Parafię pw. Chrystusa Króla kanonicznie erygowano w 1962 roku. Obecnie proboszczem jest ks. mgr lic. Tomasz LALAK. Jego poprzednikami byli następujący księża: Marian Mazerski, Dawid Romanowski, Stanisław Klich, Aleksander Walczyk i Jerzy Kijowski.

 

W 1437 roku Radzieje (niem. Rosengarten) otrzymały lokację, prawdopodobnie jako wieś czynszowa, od Jana Beenhausena – kontura Brandenburga. Dekret lokacyjny zapewniał uposażenie dla proboszcza i kościoła św. Mikołaja. Wieś lokowana była na 58 włókach, w tym cztery włóki były dla sołtysa i cztery na uposażenie parafii. W przywileju lokacyjnym chłopi zostali zobowiązani do szarwarków (świadczeń na cele publiczne, głównie budowę i utrzymanie dróg) na rzecz folwarku krzyżackiego w Dobie. W czasie reformacji mieszkańcom narzucono wyznanie ewangelickie. Budynek kościelny już w roku 1547 groził zawaleniem. W 1673 roku Ahaswer von Lehndorff zbudował nową świątynię, którą rozebrano w roku 1826. Przywilejem Fryderyka Wilhelma z 4 listopada 1683 r. Ahasver von Lehndorff uzyskał dziedziczne prawo patronackie nad kościołem w Radziejach. Według statystyk niemieckich w parafii Radzieje w 1806 roku było 1147 Polaków i 363 Niemców. Nabożeństwa w języku polskim, obok niemieckiego, odprawiano jeszcze w 1890 roku. Obecny kościół został wzniesiony przez Lehndorffów w roku 1827, z tym, że wieża pozostała z kościoła poprzedniego. Po drugiej wojnie światowej kościół, opuszczony przez protestantów, przejęli katolicy.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kochał Kościół

 

5 lutego obchodzimy 16. rocznicę śmierci ks. prałata Kazimierza Hamerszmita (1916-1996). Przypada ona w roku, którego hasłem przewodnim są słowa: Kościół naszym domem. Całe życie ks. Hamerszmita było związane z Kościołem.

 

Dom rodzinny ks. Hamerszmita to prawdziwy „domowy Kościół”. Panowała w nim wzajemna miłość i głęboka pobożność. Ojciec był organistą, a matka tercjarką Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Rodzice uczestniczyli w codziennej Mszy św. i byli życzliwi dla każdego spotkanego człowieka. Atmosfera głębokiej religijności, silnych i zdrowych zasad moralnych, a także troska o losy Kościoła i ojczyzny, sprzyjały właściwemu kształtowaniu przyszłego kapłana. Wychowywał się razem z trzema braćmi, z których dwóch było rodzonymi, a trzeci przybranym (jako sierota został przygarnięty do rodziny). W niedługim czasie po święceniach kapłańskich był aresztowany przez gestapo i stał więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych, takich jak: Działdowo, Sachsenhausen i Dachau. Jako jeden z niewielu polskich duchownych przeżył obóz koncentracyjny w Dachau. Głęboko wierzył, że stało się to dzięki wstawiennictwu św. Józefa.

 

czytaj więcej

 

POWRÓT