MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Maj 2011

 

___________________

 

W numerze: 

 

 JAN PAWEŁ II BŁOGOSŁAWIONYM

 PAPIESKA PIELGRZYMKA DO EŁKU

 PIELGRZYMKA WE WSPOMNIENIACH

 BOGACTWO PAPIESKIEGO PONTYFIKATU

 UPAMIĘTNIENIE PAPIESKIEGO PRZESŁANIA

 CO JESZCZE UCZYNIMY?

 Z DIECEZJI

 DZIECI

 KRZYŻÓWKA Z PAPIESKIM HASŁEM

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Szanowni Czytelnicy,

 

oto specjalny numer Martyrii wydany w związku z beatyfikacją Jana Pawła II. Są w nim teksty i zdjęcia dotyczące historycznej pielgrzymki papieskiej w czerwcu 1999 roku do diecezji ełckiej, a także wspomnienia i refleksje z dzisiejszej perspektywy. Są materiały pokazujące specyfikę pontyfikatu oraz realizację przesłania Papieża-Polaka w rozmaitych formach w naszej diecezji. Wreszcie przybliżamy, czym w Kościele jest beatyfikacja i ukazujemy ją w kontekście osoby i dzieła naszego Ojca Świętego.

 

Szczególnie polecam zapiski sprzed dwunastu lat abpa Wojciecha Ziemby, ówczesnego biskupa ełckiego, który na bieżąco dokumentował niepowtarzalne chwile obecności Namiestnika Chrystusowego na ziemi mazursko-suwalsko-augustowskiej: przeważnie z zadziwiającym spokojem, czasami emocjonalnie – z radością, zatroskaniem… Szczerze i ciekawie. Kronikarskie zapiski ukazują „od kuchni” fascynującą atmosferę tamtych czerwcowych dni. Dowiadujemy się wielu powszechnie nieznanych szczegółów papieskiej wizyty. Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za ten tekst.

 

Dziękuję naszym Księżom Biskupom – Jerzemu Mazurowi i Romualdowi Kamińskiemu za pomysły i propozycje na zredagowanie tej Martyrii. Jestem wdzięczny autorom tekstów i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego papieskiego numeru.

 

Ks. Jerzy Sikora – redaktor naczelny

__________________________________________________

 

Co to jest beatyfikacja?

 

W przeszłości Kościół ogłaszał świętych na podstawie opinii wiernych. Obecnie prowadzi do tego precyzyjnie ustalony proces. Pierwszym krokiem do ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym było wdrożenie w jego diecezji procesu beatyfikacyjnego (w tym wypadku – diecezja rzymska, bo był jej biskupem). Papież Benedykt XVI udzielił też dyspensy od przepisu prawa wymagającego, aby na rozpoczęcie procesu oczekiwać aż pięć lat. (Jan Paweł II też takiej dyspensy udzielił w stosunku do procesu beatyfikacyjnego Matki Teresy z Kalkuty i w kilku innych wypadkach). Po zbadaniu materiałów dotyczących życia i wiary kandydata, kuria diecezjalna – rzymska wydała werdykt, a następnie przekazała dokumenty do watykańskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. Tu wszystkie dokumenty i informacje zostały rozpatrzone powtórnie. Ich wiarygodność potwierdził papież, podpisując tak zwany dekret o heroiczności cnót kandydata na ołtarze (19 XII 2009 r.). Wówczas zostało podjęte badanie cudów dokonanych za jego wstawiennictwem. Dziś już wiemy, że następca Jana Pawła II – papież Benedykt XVI potwierdził własnym podpisem takie niewytłumaczalne z punktu widzenia nauki wydarzenie, i nic już nie stoi na przeszkodzie beatyfikacji papieża, czyli uznania go błogosławionym (1 maja 2011 r.). 

czytaj więcej

__________________________________________________

Zapiski historycznych czerwcowych dni sprzed dwunastu lat

7 czerwca

 

Cały dzień upłynął na ostatnich przygotowaniach, przede wszystkim w Centrum Pastoralno-Administracyjnym. Tutaj urządzamy miejsce odpoczynku dla Ojca Świętego, jego zakrystię oraz refektarze. To są już szczegóły, ale bardzo ważne. Przybywają pierwsi goście. Przeszedł w międzyczasie deszcz i zauważyłem błąd w konstrukcji zadaszenia. Jego płaszczyzna dachowa zbyt mało pochylona i dlatego woda nie spływa swobodnie i może przeciekać. Robotnicy starają się dach uszczelnić. Podium z falującym zadaszeniem prezentuje się bardzo korzystnie. Plac przygotowany. Mam nadzieję, że pogoda jutro dopisze. Prognozy są w miarę optymistyczne.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Usłyszeć krzyk biednych

Homilia papieska podczas Mszy św. w Ełku została poświęcona kolejnemu z rozważanych błogosławieństw (Błogosławieni ubodzy w duchu) podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Sprowokowała w mediach wiele komentarzy. Niektórzy dziennikarze chcieli upolitycznić głos papieża, mówiąc, że zwrócił się on z surowym napomnieniem wobec władz państwowych, by nie zaniedbywały troski o biednych. Zatem: co powiedział papież w Ełku?

Zasadniczy wątek papieskiej homilii skupiał się na błogosławieństwie ubogich. Punktem wyjścia do rozważań było spotkanie Chrystusa z Zacheuszem (zob. Łk 19, 1-10). Ojciec Święty podkreślał przemianę, jaka dokonała się w Zacheuszu pod wpływem słów i dobroci Jezusa. Gdy grzesznik, tak jak celnik Zacheusz, spotka Jezusa, wówczas: Rodzi się poczucie więzi z drugim człowiekiem, świadomość społecznego wymiaru człowieka i w konsekwencji poczucie sprawiedliwości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda, poucza święty Paweł (Ef 5, 9). Zwrot ku drugiemu człowiekowi, ku bliźnim, stanowi jeden z głównych owoców szczerego nawrócenia. Człowiek wychodzi ze swojego egoistycznego bycia dla siebie i zwraca się ku innym, czuje potrzebę bycia dla współbraci.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Wigierski Aeropag Nowej Ewangelizacji

 

Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji został powołany do istnienia przez bpa Jerzego Mazura w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2010 r. Jest nową jednostką organizacyjną w strukturach diecezji ełckiej, a jego siedzibą to pokamedulski klasztor w Wigrach. Rozpoczyna działalność od 1 maja 2011 r. – od dnia beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Jest dziękczynieniem za beatyfikację i odpowiedzią na papieskie nauczanie, próbą  realizacji wskazań Jana Pawła II w praktyce. Pobyt Ojca Świętego na Wigrach w 1999 r. jest dodatkowym wyzwaniem. – Pragnieniem naszym jest, aby Wigry stały się areopagiem nowej ewangelizacji w północno-wschodniej części Polski. Aby promieniowały na cały ten rejon, na naszą Ojczyznę, kraje sąsiednie i Europę – mówił biskup ełcki na Wigrach. Oczywiście, nazwa „areopag” pochodzi ze starożytnych Aten – wzgórza Aresa – ale w nazwie wigierskiego wzgórza jest użyta w przenośni. Odwołuje się do ewangelizacji prowadzonej przez św. Pawła w Atenach i przede wszystkim do nauczania Jana Pawła II, który w książce Przekroczyć próg nadziei podkreślił, że ewangelizacja to także spotkanie z kulturą każdej epoki. Mówiąc o ewangelizacji, stwierdził, że wciąż na nowo Kościół podejmuje zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest niczym innym jak zmaganiem się o duszę tego świata. Dlatego zapraszamy już dziś ludzi nauki i kultury, środków przekazu, pisarzy i artystów do szerokiej współpracy.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT