MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Maj 2014

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

 ROZMOWA "MARTYRII"

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DZIEŃ MATKI

 OJCZYZNA

 EWANGELIZACJA

 ROK LITURGICZNY

 REGION

 DIECEZJA

 KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 DUSZPASTERSTWO

 KULTURA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Kim jest kapłan?

 

11 maja czwarta niedziela wielkanocna jest obchodzona tradycyjnie już jako Niedziela Dobrego Pasterza. To zarazem Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Kim jest kapłan? Na to pytanie udziela odpowiedzi bp Jerzy Mazur w swojej homilii wygłoszonej w Wielki Czwartek w ełckiej katedrze do kapłanów swojej diecezji.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kiedy Bóg do mnie mówi?

 

Papież Franciszek 23 marca 2014 roku w czasie modlitwy Anioł Pański w pewnym momencie swego rozważania, gdy mówił o źródle wody żywej, jakim jest Jezus Chrystus w swoim słowie zawartym w Biblii, wychylił się z okna i zapytał zgromadzonych: A wy czytacie Pismo Święte? Potem powtórzył pytanie i z uśmiechem czekał na odpowiedź. A ponieważ zgromadzone 60 tysięcy ludzi, którzy zazwyczaj z entuzjazmem odpowiadają papieżowi, tym razem milczało, powiedział: Pewnie tak pół na pół – połowa czyta, połowa nie czyta. Dwa tygodnie później, 6 kwietnia, na placu św. Piotra w Rzymie rozdano dziesiątki tysięcy egzemplarzy Ewangelii. Może trochę po to, aby nie było wymówki, że „nie mam, więc nie czytam”, ale jeszcze bardziej po to, aby przypomnieć, że Biblię nie wystarczy tylko mieć, ale ją właśnie czytać. Papież mówił wtedy: Dzisiaj chcę podarować wam, obecnym na placu, ale jako znak dla wszystkich, kieszonkową Ewangelię. Zostanie rozdana za darmo. Weźcie ją, noście ze sobą i czytajcie codziennie: to Jezus, który do was mówi! Tak jak On i ja wam mówię: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”, dzielcie się przesłaniem Ewangelii. Dobre ziarno wyda dobre owoce.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Życzę „Martyrii”, by zapukała do drzwi każdej katolickiej rodziny

Rozmowa z bpem Józefem Wysockim

 

— 30 kwietnia w uroczystości świętowojciechowej w ełckiej katedrze będzie ksiądz biskup uczestniczył jako Jubilat. Będzie to dziękczynienie Bogu za 25 lat sakry biskupiej. A w przyszłym roku następny piękny jubileusz – 50-lecie kapłaństwa. Czym dla księdza biskupa są te jubileusze? Jak się na nie zapatruje?

 

Rzeczywiście, zostałem zaproszony przez biskupa ełckiego Jerzego Mazura na uroczystości ku czci wielkiego misjonarza Europy i naszego patrona – św. Wojciecha. Cieszę się i bardzo cenię to zaproszenie, gdyż każdy kontakt z Ełkiem i całą diecezją budzi miłe wspomnienia i skłania do dziękczynienia Panu Bogu za dziewięcioletnią, niezbyt łatwą, ale jakże błogosławioną, pastoralną posługę pełnioną w ełckim środowisku. Przypadła ona na lata przyspieszonego odzyskiwania pełnej wolności. A czas transformacji ustrojowej niesie ze sobą wiele niewiadomych, dlatego polegając tylko na ludzkim rozeznaniu, można było popełnić wiele błędów, a zwłaszcza zaniedbań, a te w przyszłości mogłyby źle skutkować. Dotkliwie odczuwaliśmy brak sal katechetycznych, a także kościołów. Były zaledwie dwa kościoły na około sześćdziesięciotysięczny wówczas Ełk. Parafia św. Wojciecha sięgała od Nowej Wsi Ełckiej aż po Sędki, Chełchy i Przekopkę. Kościół niewielki, wybudowany wówczas (1905 r.), gdy społeczność katolicka wraz z diasporą liczyła około tysiąca osób.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: Drygały

 

Pierwsza wzmianka o kościele katolickim w Drygałach pochodzi z XV wieku. W dobie reformacji zapanował tu luteranizm. Obecny kościół zbudowano w latach 1731-1732. Świątynia jest w stylu barokowym. W Pogorzeli Wielkiej znajduje się kaplica filialna. Obecnie proboszczem, od 2003 roku, jest ks. Piotr SULEWSKI. Pomaga mu rezydent – ks. kan Jerzy Kijkowski.

 

Ksiądz Piotr pochodzi z Pisza, czyli jest w swoich stronach, w swoim powiecie. Drygały to jego – jako proboszcza – pierwsza parafia. Obraz parafii obecny i ten sprzed jedenastu lat, kiedy przychodził na tę placówkę duszpasterską, się różnią. – Na owe zmiany wpływają głównie uwarunkowania społeczne – zauważa proboszcz. Liczba parafian zmniejszyła się o czterysta osób. W parafii oprócz miejscowości Drygały, które dawnej były gminą, znajduje się jeszcze kilkanaście wiosek. Jest duża migracja ludności. Zwłaszcza młode rodziny wyjeżdżają, przenoszą się przeważnie do Ełku. W Drygałach nie ma miejsc pracy. Kiedyś istniał tu zakład drzewny, który dawał zatrudnienie 400 osobom. Teraz ludzie migrują oraz wyjeżdżają za granicę. Już nie tylko wyjeżdża ojciec czy matka, ale całe rodziny. – Można to zaobserwować na kolędzie – mówi proboszcz – kiedy drzwi mieszkania są zamknięte, bo cała rodzina wyjechała. Ludzie starsi pozbywają się mieszkań lub całych gospodarstw i przeprowadzają się do miast, gdzie wygodniej żyć. Nabywają mieszkanie w bloku i odpadają kłopoty związane z utrzymaniem domu.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kościół na Ukrainie

 

Diecezja ełcka wspiera Kościół na Wschodzie nie tylko modlitwą i ofiarą. Z posługą misyjną wyjeżdżają tam kapłani, by nieść światło Chrystusa. Od 2005 roku duszpasterzuje na Ukrainie ks. kan. Jan DARGIEWICZ. Poprosiliśmy go, aby na łamach „Martyrii” podzielił się z czytelnikami swoimi radościami i troskami z pracy misyjnej.

 

Dobry Bóg posłał mnie, przez błogosławieństwo biskupa Jerzego Mazura, nad Morze Czarne, abym na Stepach Akermańskich, znanych chociażby z sonetów Adama Mickiewicza, krzewił wiarę. Wschodnia Ukraina w czasach ateizmu była totalnie ateizowana. Jeszcze do końca lat osiemdziesiątych całkowicie zakazywano głoszenia Ewangelii. Kościół był niszczony. Po 1991 roku zawitała wreszcie wolność religijna. Wiara zaczęła się odradzać, niestety, z wielkim trudem ze względu na brak kapłanów i świątyń.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kazanie mówione wierszem

 

Jak mówić homilię? – pyta bp Józef Zawitkowski i odpowiada: – Powiedz ją dla siebie. Miej na względzie tych, którzy cię słuchają. Powiedz im naukę z troską. Powiedz im, że ich kochasz, ale jeśli nie, to ich nie okłamuj. Oni się na tym znają. Homilia to też koncert. Gdybym cały czas w kazaniu krzyczał, to słuchający nie wytrzymaliby. W homilii jest również zapowiedź tematu, jest rozwinięcie, jest coda, a w międzyczasie zmiany dynamiki, rytmu, wariacje, imitacje i cały warsztat twórczy kompozytora. Wtedy i homilia jest przeżyciem estetycznym. To jest piękne – z Boga jest, bo piękno jest po to, by zachwycało. Po homilii, jak po koncercie, powinien człowiek być trochę lepszy.

 

Kaznodzieja z Łowicza podkreśla, że kazanie jest formą literacką. Jako muzykolog i miłośnik nie tylko literatury, ale i muzyki, głoszenie homilii porównuje do wykonywania koncertu muzycznego.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT