MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer marcowy: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 FOTOREPORTAŻ

 SŁOWO BOŻE

 POŻEGNANIA 

 WIELKI POST

DIECEZJA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 RELIGIJNOŚĆ 

 ŚLADAMI BUBLII

 NIEZWYKLI LUDZIE

 KULTURA

 POZNAJEMY ŚWIĘTYCH 

 ZDROWIE 

 PODRÓŻE

 MŁODZIEŻ 

 DZIECI 

 RELAKS

 DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ. 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie powrócili z wyprawy

 

Ks. Szymon Klimaszewski i ks. Dariusz Sańko w czasie wspinaczki na górę Kazbek (5033 m n.p.m.) w Gruzji na Kaukazie najprawdopodobniej zostali porwani przez lawinę. 22 lutego ich ciała znalazły ekipy ratunkowe 400 metrów poniżej szczytu.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

Z wizytą w parafii: SZCZECINKI 

Parafię pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczecinkach erygował kanonicznie w 1982 r. biskup warmiński Jan Obłąk. Obecnie, szóstym z kolei, proboszczem jest ks. Jerzy GALIŃSKI.

W okresie przedwojennym była to parafia protestancka. Kościół został wzniesiony w latach 1926–1928, a po 1945 r. ludność napływowa wyznania katolickiego adaptowała go na swoje potrzeby.

czytaj więcej

 

___________________________________________________

 Relikwie w tradycji i pobożności chrześcijan

Relikwie wzbudzają niemałe dyskusje zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących. Jedni twierdzą, że są niczym innym jak tylko dostojnymi pomnikami czasów i form pobożności, które przeminęły, gdyż nawet nowy Katechizm Kościoła katolickiego nic o nich nie wspomina. Drudzy natomiast przekonują, że relikwie są i pozostaną ważną częścią duchowego dziedzictwa chrześcijańskiej kultury religijnej, a to dlatego, że chrześcijaństwa nie tworzą same tylko prawdy i normy, lecz także święta tradycja. 

 

 

czytaj więcej

___________________________________________________

 O panu księdzu Pogorzelskim, co to pisał polskie pieśni

W cieniu zewnętrznej ściany zakrystii kościoła w Kalinowie spoczywają doczesne szczątki poety mazurskiego, ewangelickiego pastora Michała Pogorzelskiego, urodzonego w parafii Grabnik. Czasem zawyje z bólu w grobie kaznodzieja Pogorzelski, gdyż miejsce spoczynku zgubiło granice, a parafianie śpiesząc do świątyni, niejeden raz nadepną mu na piętę.

Przodkowie Pogorzelskiego przybyli na Mazury w czasach Zygmunta Starego zarażeni duchem Reformacji. Nazwisko przyjęli od wsi Pogorzel w powiecie gołdapskim. Wielu przodków zajmowało znaczące stanowiska kościelne: Hieronim Pogorzelski był proboszczem we wsi Jucha, inny z tego rodu – Michał (zmarły w 1602 r.) pracował w Węgorzewie. Jan Pogorzelski w 1625 r. był kaznodzieją w Wieliczkach. Ponadto siedmiu Pogorzelskich z Mazur zapisało się na Uniwersytecie Królewieckim między rokiem 1578 a 1636. Ród posiadał bogate tradycje: zakładał polskie szkoły, krzewił mowę polską, łączył się w węzły małżeńskie z równymi sobie, a ojciec Michała – Wojciech pojął za żonę Marię z rodu Dołęgów. 

czytaj więcej

___________________________________________________

Fotografować z sercem 

Z Zofią Nasierowską rozmawia ks. Jerzy Sikora

— Kiedy łatwiej fotografować: teraz czy dawniej? 

W sensie technicznym - na pewno teraz. A co do istoty fotografowania, myślę, że to się nie zmienia, chociaż są mody. Na przykład w swoim czasie zarzucono portret, a zwrócono się ku reportażowi. M.in. zaczęto pokazywać wstrząsającą, wojenną rzeczywistość. Oczywiście, tego rodzaju fotografia też jest potrzebna. Jednak fotografia prasowa zbyt często epatuje cudzym nieszczęściem. 

 

— Co jest trudno fotografować? 

— Banalne rzeczy. Jak człowieka o banalnej urodzie pokazać interesującym na zdjęciu? Ale faktura starej ściany domu z obdrapanym oknem jest bardziej interesująca od Manhattanu.

 

— Czy zmysł obserwacyjny jest bardzo potrzebny do fotografowania?

— Tak. Szczególnie reporterom. 

 

czytaj więcej

 

MARTYRIA, 19-300 EŁK, pl. Katedralny 1

tel./fax. (087) 610 01 05, e-mail: martyria@diecezja.elk.pl

copyright © 2005 by saint