MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer 3/2007: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 FOTOREPORTAŻ

 SŁOWO BOŻE

JUBILEUSZ DIECEZJI:

- 15 lat diecezji ełckiej

- Diecezjanie mówią o diecezji

- Diecezja ełcka w latach 1992-1997

 PATRONI DIECEZJI EŁCKIEJ

 BŁOGOSŁAWIENI DIECEZJI EŁCKIEJ

 WYDARZENIA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU

 ROK LITURGICZNY

 RODZINA 

MŁODZIEŻ

 DZIECI

RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 lat diecezji elckiej

25 marca 2007 r. mija dokładnie 15 lat, jak Ojciec Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce, w tym powołał do życia diecezję ełcką. Warto pochylić się nad dziejami naszej diecezji, tym bardziej iż obfituje ona w bogactwo wydarzeń i ludzi. 

Nowy podział administracyjny dokonany na mocy bulli papieskiej Totus Tuus Poloniae Populus, miał na celu ułatwienie organizacji duszpasterstwa w mniejszych terytorialnie i liczbowo diecezjach, usprawnieniem kontaktu biskupów diecezji z kapłanami i wiernymi. 

Diecezja ełcka objęła teren ziemi mazurskiej i suwalsko-augustowskiej o łącznej powierzchni 11 000 km2. Mieszkało tu ok. 480 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosiła 44 mieszkańców na 1 km2, przy średniej krajowej 123 na 1 km2. Dziś liczbę wiernych podaje się na ok. 420 tys., a gęstość zaludnienia wynosi 40 mieszkańców na 1 km2. Powodem zmniejszenia się liczby mieszkańców jest przede wszystkim duża emigracja oraz mały przyrost naturalny. Z tego też względu tereny diecezji zaliczane są do najsłabiej zaludnionych i najbiedniejszych obszarów w całej Polsce.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Diecezjanie mówią o diecezji

Zaprosiliśmy diecezjan do podzielenia się z czytelnikami „Martyrii” swoją refleksją na temat życia w tak młodej diecezji. 

To, że Ełk jest stolicą diecezji, wpłynęło bardzo korzystnie na nasze miasto. Uważam, że to między innymi dlatego odwiedził nas papież Jan Paweł II w 1999 r. Ełk na pewno zyskał nie tylko na prestiżu. Współpraca z władzami kościelnymi dobrze się nam układa. Jesteśmy otwarci na wspólne działania. Kościół i nasz urząd ma na celu dobro obywateli. Zaradzamy troskom i problemom naszych mieszkańców. Chciałbym życzyć Diecezjanom, by powstawały na naszym terenie nowe miejsca pracy. By skutki bezrobocia nie były tak dotkliwie odczuwane. (Włodzimierz Szelążek, wiceprezydent Ełku)

czytaj więcej 

___________________________________________________

 

Diecezja ełcka w latach 1992-2007

 

Rok 1992: Rzym (25 III). Ojciec Święty Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Powstała diecezja ełcka. 

Ełk (16 IV). Bp Wojciech Ziemba dokonał uroczystego otwarcia Kurii Biskupiej Diecezji Ełckiej.

Ełk (16 IV). Bp Wojciech Ziemba erygował Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. 

Ełk (23 IV). Ingres bpa Wojciecha Ziemby do katedry ełckiej. 

Ełk (1 V). Bp Wojciech Ziemba ustanowił Sąd Biskupi Diecezji Ełckiej. 

Ełk (19 VI). Bp Wojciech Ziemba udzielił święceń kapłańskich czterem diakonom. 

Ełk (21 VIII). Bp Wojciech Ziemba erygował Ełcką Kapitułę Katedralną. 

Ełk (1 IX). Bp Wojciech Ziemba powołał diecezjalną Caritas.

czytaj więcej 

___________________________________________________

 Z wizytą w parafii: Kumielsk

W Kumielsku był katolicki kościół parafialny na początku wieku XVI, należący do dekanatu reszelskiego. W czasie reformacji zostało wprowadzone wyznanie ewangelickie. Pierwotny kościół spalił się w 1720 roku. Odbudowany, znów ucierpiał wskutek pożaru w roku 1849. Jeszcze tego samego roku ponownie go odbudowano, wieżę zaś w 1874. Po drugiej wojnie światowej świątynię przejęła ludność katolicka. Obecnie (od 1 lipca 2005 r.) proboszczem jest ks. lic. Tadeusz Edward MACHAJ. Parafia została kanonicznie erygowana w 1962 roku. 

Kumielsk położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Biała Piska. To miejscowość o charakterze rolniczym, nad Jeziorem Kumielskim. Pierwsze zapiski o Kumielsku sięgają roku 1428 i dotyczą dokumentów lokacyjnych dla osadników prokuratorii piskiej. W 1540 roku wieś miała 60 włók. Mieszkało w niej 30 chłopów, 6 zagrodników i 5 szynkarzy. Jedną z największych klęsk był najazd Tatarów w 1656 roku. Tatarzy zabrali w jasyr około 2 tysiące młodych osób ze wsi graniczących z Mazowszem. Wraz z Tatarami przyszła zaraza, która wyniszczyła bydło i konie. Wsie zostały spalone, ale ocalał kościół w Kumielsku. Swoje piętno odbiła również epidemia dżumy szalejąca w latach 1709-1711, która pochłonęła tysiące ofiar, a najwięcej ucierpiało starostwo piskie. W parafii kumielskiej w 1837 roku mieszkało 4674 Polaków i 171 Niemców.

czytaj więcej

___________________________________________________

Powołani do małżeństwa

Ks. Janusz Mroczkowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Wojciecha, zaprasza małżeństwa w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Msza dziękczynna za dary, którymi dobry Bóg obficie wspiera małżonków poślubionych w danym miesiącu jest odprawiana o godzinie 9.45. Proboszcz zachęca szczególnie pary, które obchodzą okrągłe jubileusze, by swoim przykładem świadczyli o mocy sakramentalnej więzi małżeńskiej. Aby też młode małżeństwa mogły czerpać wiarę i nadzieję, że zwłaszcza w trudnych sytuacjach Bóg, Miłosierny Ojciec, wspiera łaskami. 

Luty dla państwa Mieczysławy i Piotra Sieńkowskich od wielu lat jest miesiącem wielkiej radości i dziękczynienia. Pani Mieczysława wspomina: – Dzień naszego ślubu był mroźny, ale to nie przeszkadzało, byśmy te chwile wspominali ciepło i serdecznie. Do kościoła jechaliśmy saniami przez głębokie śniegi. 

czytaj więcej

 

POWRÓT