MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Marzec 2013

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

 WIELKI POST

 WIELKANOC

 ODSZEDŁ DO PANA

 ROZMOWA "MARTYRII"

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DIECEZJA

 ZGROMADZENIA ZAKONNE

 NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ  JASNOGÓRSKIEJ

 WSPOMNIENIA

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________

 

Czy i ja jestem jednym z tłumu?

 

Od hosanna! do ukrzyżuj!

 

Niedziela Palmowa jest Niedzielą Męki Pańskiej, zwana też Kwietną lub Wierzbną. Przypada siedem dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące Niedzieli Palmowej datowane są na drugą połowę IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Natomiast w Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy – symbol odradzającego się życia. Od 1986 roku, decyzją Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Konkurs "Martyrii" na najpiękniejszy Grób Pański

 

Istnieje długa polska tradycja przygotowywania Grobu Pańskiego. Groby Pańskie od lat nawiązują do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Nawiązują do tego, czym żyje współczesny człowiek. Groby często symbolizowały trudne i bolesne polskie doświadczenia. „Martyria” ogłasza konkurs na najpiękniejszy Grób Pański w diecezji ełckiej. Parafie chętne do udziału w konkursie proszone są o przesyłanie zdjęć Grobu Pańskiego do redakcji „Martyrii” (na adres pocztowy: pl. Katedralny 1, 19-300 Ełk lub mailowy: martyria@diecezja.elk.pl) najpóźniej do 10 kwietnia 2013 roku. Najpiękniejsze nagrodzimy, a ich zdjęcia opublikujemy w kwietniowym numerze naszego diecezjalnego miesięcznika.

Redakcja

__________________________________________________

 

Tak trudno uwierzyć w Zmartwychwstanie

 

Czy my naprawdę wierzymy w Zmartwychwstanie? A może nasze Święta wielkanocne to tylko króliczki i zajączki, kraszanki i czas wolny? Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi fundament życia każdego chrześcijanina i całego Kościoła. 

 

Nikt nie był naocznym świadkiem

Już św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian mówi: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor 15, 14). Przypomina nam to również Katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 638: „Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa” (Dz 13, 32-33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium Paschalnego tak samo jak Krzyż.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Szedł tam, dokąd nikt inny iść się nie odważył

 

Ks. Mariusz GRASZK, pochodzący ze Starych Juch kapłan diecezji ełckiej, a ostatnio – od października 2011 roku – posługujący w Boliwii jako misjonarz, zginął tam tragicznie 8 lutego potrącony przez autobus. Miał 35 lat.

 

Spieszył z pomocą innym

8 lutego ks. Mariusz otrzymał telefon od sióstr elżbietanek, które jechały z Oruro w kierunku jego parafii, z informacją o awarii ich samochodu. Wraz z czterema żołnierzami boliwijskimi stacjonującymi w Challapata (których był kapelanem) i postulantem bonifratrów, pojechał, aby pomóc siostrom. W trakcie naprawy auta, na prostej drodze, najechał na nich nadmiernie rozpędzony autobus. Na miejscu zginęło czterech żołnierzy i postulant bonifratrów. Ks. Mariusz wraz z siostrami, w stanie ciężkim został przewieziony do najbliższego szpitala. 9 lutego około godz. 0.30 czasu polskiego zmarł. Przy śmierci był obecny bp Krzysztof Białasik SVD wraz z miejscowymi kapłanami. Biskup ełcki Jerzy Mazur odwiedził rodziców ks. Mariusza. Prosił wszystkich o modlitwę w intencji zmarłego tragicznie kapłana.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Dyscyplina wewnętrzna i pracowitość

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Janem Dzieniszewskim – osobistym lekarzem Prymasa Józefa Glempa

 

Przez wiele lat był pan profesor lekarzem osobistym Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Bodajże wtedy bliżej poznał pan jego sekretarza – ks. Józefa Glempa. Jak zapamiętał pan z tamtego czasu postać niedawno zmarłego Prymasa Józefa Glempa?

 

— Od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia byłem lekarzem osobistym kard. Stefana Wyszyńskiego. Nigdy nie pytałem, dlaczego Prymas zwrócił się do mnie o stałą opiekę medyczną, ale jak sądzę, poznał mnie jako członka konsylium medycznego zwołanego przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Już w czasie pierwszej naszej rozmowy kard. Stefan Wyszyński stwierdził, że jesteśmy współziomkami z ziemi ostrowskiej. Jak wiadomo urodził się w Zuzeli, a ja w Ostrowi Mazowieckiej. Często w rozmowach prywatnych wracaliśmy do wątku wspólnego pochodzenia. Jeszcze na kilkanaście dni przed śmiercią Prymasa Wyszyńskiego otrzymałem od niego fotografię powszechnie znaną z inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, gdzie obaj wielcy Polacy trwają w braterskim ucisku. Ksiądz Prymas napisał pod zdjęciem: Drogiemu Dziekanowi C.M.K.P. Dr. Janowi Dzieniszewskiemu, Współziomkowi z Ziemi Ostrów Maz. – składam serdeczne podziękowanie za troskliwą opiekę nad stanem mego zdrowia i błogosławię Jego Rodzinie i pracom wśród ludzi cierpiących. + Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski. Warszawa, 12 V 1981. Wtedy poznałem Prymasa Józefa Glempa, który w owym czasie pełnił funkcję sekretarza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wówczas nasze kontakty były dość sporadyczne i raczej towarzyskie. Natomiast po objęciu stanowiska ordynariusza w diecezji warmińskiej ówczesny biskup Józef Glemp korzystał z moich konsultacji medycznych. Wydawało mi się rzeczą naturalną, że gdy został metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski, zostałem poproszony o dalszą opiekę medyczną.

czytaj więcej

 

POWRÓT