Strona główna III. Formacja UMYSŁU WYMAGAJCIE OD SIEBIE - MARTYRIA MŁODYM Maryja – Królowa Polski

Maryja – Królowa Polski

207
0

Maryja, najpiękniejsza ze wszystkich kobiet, Matka samego Boga, Królowa naszej Ojczyzny, nasza Królowa i nasza Matka. 3 maja to dla Polaków ważny dzień – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu obchodzimy również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Dzień, w którym przypominamy sobie o szczególnej opiece Matki Bożej nad naszym narodem. Przez wieki Maryja troszczyła się o nas i otaczała płaszczem swej macierzyńskiej miłości. Tak jest do dziś.

Historia

Wiele razy w historii Polski, Maryja odegrała ważną rolę. „Bogurodzica” – jeden z pierwszych słowiańskich tekstów, skierowany był właśnie do Matki Bożej. Autor sławi Maryję i kieruje do Niej swoje prośby. W XIV wieku szczególną czcią zostaje otoczony obraz „Czarnej Madonny”. Od tamtego czasu do dziś na Jasnej Górze dzieje się wiele cudów za wstawiennictwem Matki Bożej. Liczne pielgrzymki, ogrom modlitwy i łez skierowanych w stronę Niepokalanej przez wieki. W czasie Potopu Szwedzkiego Jasna Góra była jednym z najważniejszych punktów bitwy, a jej zwycięska obrona zawdzięczana jest właśnie Maryi. W 1656 roku król Jan Kazimierz ślubował przed obrazem Matki Bożej: „Ciebie za patronkę moją i za królową państw moich dzisiaj obieram”. Trzysta lat później episkopat z inicjatywy prymasa Stefana Wyszyńskiego ponownie zawierzył naszą ojczyznę Najświętszej Maryi Pannie. W 1962 Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski główną patronką Polski.

Słowa Maryi

Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłościwą.

Matka nas wszystkich

Maryja jest Królową, ale to nie znaczy, że jest Kimś odległym, do którego trzeba iść na kolanach. Jest naszą Mamą. Kimś najbliższym dziecięcemu sercu. Kimś, do kogo możemy zwrócić się zawsze, o każdej porze i w każdej sytuacji, a Ona nam pomoże. Przez wieki Maryja pokazała, że nie opuszcza swoich dzieci, jest nieustannie przy nich. Kocha najmocniej i zawsze będzie przy nas. Ukochała szczególnie naród polski, jak sama powiedziała, jest jego Matką. Do Madonny zmierza co roku wiele pielgrzymów, pokonując setki kilometrów, aby odpocząć przy sercu Mamy, złożyć Jej swe prośby i podziękowania. Jednak nie musimy być w Częstochowie, aby zwrócić się do Maryi. Możemy zrobić to tu i teraz.

Słowa modlitwy

„Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.”

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami.

Ewelina Cierzniak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here