Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Od września dodatkowe zajęcia w szkołach

Od września dodatkowe zajęcia w szkołach

317
0

Wspomaganie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej to od września podstawowe zadanie każdej szkoły i każdej placówki oświatowej. Jednym z elementów takiego wsparcia będzie zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości z wybranych przedmiotów. Środki na realizację dodatkowych zajęć w szkołach organy prowadzące otrzymają w ramach zwiększonej subwencji oświatowej. Na ten cel w budżecie państwa zabezpieczono kwotę 187 mln.

Organizacja zajęć wspomagających

W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zorganizują już od września dodatkowe zajęcia wspomagające. W zajęciach będą mogli uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dotyczy to również niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Aby zorganizować dodatkowe lekcje wystarczy, że dyrektor szkoły złoży do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informację o zamiarze zorganizowania dodatkowych zajęć. Informacje składane przez dyrektora będą zawierały jedynie liczbę zaplanowanych godzin oraz listę przedmiotów. Każda szkoła będzie miała do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział (przeliczeniowo). Dyrektorzy szkół będą mogli organizować zajęcia do 22 grudnia 2021 r.

Właściwe rozporządzenie nie określa, z jakich przedmiotów ma być organizowana pomoc. Ustalą to we własnym zakresie dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami. Zajęcia wyrównujące będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10. uczniów (5. uczniów w szkołach liczących mniej niż 60. uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu).

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Natomiast obowiązkiem dyrektora będzie poinformowanie rodziców o organizacji dodatkowych lekcji  wspomagających w szkole oraz zebranie od zainteresowanych rodziców zgód na udział ich dzieci w tej formie pomocy.

Wojciech Cybulski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here