Strona główna II. Formacja SUMIENIA CARITAS Odpowiadając na „krzyk i wołanie biednych”…

Odpowiadając na „krzyk i wołanie biednych”…

612
0

Uprzywilejowani adresaci Ewangelii to ubodzy, którym Jezus głosił Dobrą Nowinę. Kościół poprzez pełnienie posługi miłosierdzia kontynuuje misję zbawczą Chrystusa. W homilii wygłoszonej 8 czerwca 1999 r. w Ełku papież Jan Paweł II apelował o to, byśmy nie byli głusi na „krzyk i wołanie biednych”, ale stawali się dla niech znakiem nadziei. Misję tę w szczególny sposób stara się wypełniać ełcka Caritas.

Apel św. Jana Pawła II – „ambasadora ubogich”

Mocnym impulsem na drodze rozwoju Caritas Diecezji Ełckiej była wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II. Dnia 8 czerwca 1999 r. wołał on w Ełku: „Krzyk biednych” (Hi 34, 28) całego świata podnosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas: ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, wzgardzeni, zapomniani przez najbliższych, przez społeczeństwo, poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nałogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale trzeba umieć ich dostrzec (…). Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Słowa papieża dodały nam sił, by uruchomić „wyobraźnię miłosierdzia” i budować więź solidarności z ubogimi.

Misja Caritas – budowanie cywilizacji miłości

W urzeczywistnianiu papieskiego przesłania ogromną rolę spełnia Caritas Diecezji Ełckiej. Podejmuje ona rozliczne dzieła miłosierdzia na rzecz osób potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia. Jej aktywność to konkretny wkład w budowanie cywilizacji miłości oraz realizacja wizji „Kościoła ubogiego i dla ubogich” podkreślanej tak bardzo przez obecnego papieża Franciszka. Podejmowana przez ełcką Caritas służba stanowi świadectwo odpowiedzialności za ubogich i potrzebujących wsparcia. Ubodzy stanowią dla Kościoła ogromną szansę jego ewangelizacji poprzez kontemplację oblicza Chrystusa w cierpiących bliźnich.

Misją Caritas Diecezji Ełckiej jest niesienie pomocy duchowej i materialnej, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji. Realizacja tego zadania wypływa z Chrystusowego przykazania miłości, odczytywanego w aktualnej sytuacji Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzi.

Dzieła miłosierdzia jako żywy pomnik św. Jana Pawła II

Ełcka Caritas realizuje swoją misję poprzez zakładanie i prowadzenie placówek specjalistycznych i organizowanie pomocy dla potrzebujących. Prowadzi m.in.: dom samotnej matki, dom pomocy społecznej, schronisko, ogrzewalnię i jadłodajnię dla osób bezdomnych, warsztaty terapii zajęciowej, okna życia, domy dziecka, świetlice środowiskowe dla dzieci, przedszkola, stacje opieki i apteki.

Caritas Diecezji Ełckiej organizuje akcje stałe i cykliczne: zbiórki żywności, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Wielkanocne Dzieło Caritas, FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Program Skrzydła, kolonie dla dzieci i młodzieży, a także liczne spotkania formacyjne i szkoleniowe. 

Wolontariat filarem pracy Caritas

Posługa czynnej miłości bliźniego podejmowana przez ełcką Caritas byłaby niemożliwa bez pomocy wolontariuszy. To właśnie oni bezinteresownie poświęcają swój czas, energię i zdolności tworząc ogniwa szczebla podstawowego diecezjalnej organizacji charytatywnej, które stanowią Parafialne Zespoły i Szkolne Koła Caritas. Zaletą PZC i SKC jest niebywała znajomość potrzeb i skuteczność w ich zaradzaniu w lokalnych środowiskach. Diecezjalna centrala Caritas wnosi wkład koordynacyjny i formacyjny.

Wspólnoty chrześcijańskie jak i całe społeczeństwa, w każdym czasie potrzebują ludzi gotowych dobrowolnie, bezinteresownie i systematycznie poświęcać swój czas, angażując się w pracę na rzecz bliźnich potrzebujących pomocy w wymiarze duchowym i materialnym. Pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Ełckiej poprzez swoją działalność naśladują miłosiernego Samarytanina, niosąc bliźnim wsparcie i nadzieję na godne życie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here