MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Martyria 10/2008

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

Z DIECEZJI

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DZIEŃ PAPIESKI

ŻYCIE RELIGIJNE

 REGION

 MODLITWA

 BŁOGOSŁAWIENI I ŚWIĘCI

 SZLAK PAPIESKI

KOŚCIÓŁ

 MOIM ZDANIEM

 HISTORIA KOŚCIOŁA

 PODRÓŻE
RODZINA

 KULTURA

DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie twórców

Środowiska artystyczne na zaproszenie bpa Jerzego Mazura oraz prezydenta miasta Tomasza Andrukiewicza przybyły do Ełku. Artyści spotkali się na wspólnej Eucharystii, aby modlitwą zainaugurować IX Diecezjalne Spotkanie Środowisk Twórczych. – Wy jako ludzie kultury, twórcy, artyści i dziennikarze, stajecie przed pytaniem: jak przekazywać piękno Chrystusa dzisiejszemu światu, dzisiejszemu człowiekowi? – podczas homilii mówił bp Jerzy Mazur.

 

Uczestników spotkania poruszyła refleksja biskupa ełckiego o słowie: Słowami można leczyć ludzkie serca. Słowami można targować się z Panem Bogiem o dziesięciu sprawiedliwych z zagrożonej Sodomy. Słowami bronimy wolności drugiego człowieka. Słowami głosimy prawdę, która wyzwala.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: RYGAŁÓWKA

Historia miejscowości Rygałówka i innych należących do parafii sięga przełomu szesnastego i siedemnastego wieku. Do 1875 roku była tutaj parafia greckokatolicka. W 1875 roku utworzono parafię prawosławną. W 1879 roku ukończono budowę cerkwi prawosławnej. W czasie działań wojennych w 1915 roku cerkiew została uszkodzona i stała pusta do 1919 roku. 27 maja 1919 roku, na prośbę mieszkańców, w Rygałówce utworzono parafię rzymskokatolicką. Dawną cerkiew prawosławną odbudowano i poświęcono dla kultu katolickiego. Obecnie proboszczem jest ks. kan. mgr Grzegorz ZWIERZYŃSKI.

 

Rygałówka jest oddalona o sto kilometrów od Ełku, położona przy granicy z Białorusią. Obecnie liczy około 1500 parafian. – Bardzo ubywa parafian – mówi proboszcz. – Wyjeżdżają do miasta, za granicę. Spośród ludzi młodych zostaje tylko znikoma część. W większości parafia składa się ze starszych – emerytów i rencistów.

czytaj więcej 

___________________________________________________

 

Z dziejów wsi i kościoła w Pozezdrzu

Pozezdrze to parafia w dekanacie węgorzewskim. Wieś tę założono 21 czerwca 1543 roku na stu włókach ziemi, z których sołtys – zwany Małym Pawłem z Leca, tj. Giżycka – otrzymał dziesięć. Już w roku 1557 wieś była całkowicie zaludniona. Oprócz sołtysa mieszkało tu 44 chłopów czynszowych, w większości byli to Polacy. W 1710 r. w czasie epidemii dżumy w Pozezdrzu umarło 309 osób – większość mieszkańców. Pozezdrze było wsią królewską, tutejsi chłopi odrabiali pańszczyznę w majątku domeny państwowej przy zamku węgorzewskim. Pierwszą szkołę zorganizowano tu w 1737 roku. W czasie pierwszej wojny światowej na terenie wioski trwały walki pomiędzy armią niemiecką i rosyjską. Zniszczeniu uległ kościół i większość zabudowy. Ofiary walk zostały pochowane na cmentarzyku przy drodze z Giżycka do Pozezdrza. Pochowano tam 521 żołnierzy rosyjskich i 82 niemieckich. W 1939 roku wieś Pozezdrze liczyła 1551 mieszkańców.

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Tania wersja duchowości

Nigdy nie próbuję publicznie krytykować Paula Coelho. Powód? Nie chcę być uznawana za ignorantkę. Gdybym chciała wyrazić swoją opinię, pewnie usłyszałabym, że ktoś, kto chce zostać pisarzem, nie może negować geniuszu Coelho. Całkowicie się z tym zgadzam. Więc tego geniuszu nie neguję. Tak, właściwie uznaję go za mistrza: ale nie literatury, lecz marketingu.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

V Konkurs Poetycki "Martyrii"

Drugą nagrodę otrzymał Władysław Katarzyński z Olsztyna za wiersz „Zrywanie czereśni”, dwie równorzędne trzecie przyznano Alicji Bolińskiej z Monkiń za wiersz „Poszukiwana” i Bożenie Diemjaniuk z Augustowa za wiersz „W skryptorium świętego Brunona”. Nie przyznano pierwszej nagrody. Wiersze oceniało jury w składzie: Wiesława Czartoryska, Józefa Drozdowska i ks. Jerzy Sikora. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

czytaj więcej  

 

POWRÓT