MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Październik 2014

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

REKOLEKCJE

 POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE

 PO NAWIEDZENIU

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 DIECEZJA

 HISTORIA

 KULTURA

 MISJE

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Aby najlepiej wybrać

 

Kościół diecezjalny raduje się nowymi alumnami. W tym roku kurs propedeutyczny rozpoczęli: Janusz LISOWSKI (parafia Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich); Radosław ORCHOWSKI (parafia św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku); Przemysław PASTEWSKI (parafia św. Rafała Kalinowskiego w Ełku) oraz Tomasz ZAJKOWSKI (parafia Narodzenia NMP w Wieliczkach).

 

Jesteśmy przekonani, że tym, który powołuje, jest sam Bóg. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15, 16). Wiele przykładów powołań odnajdujemy na kartach Pisma Świętego. Jezus powołuje tego, kogo chce. Jest autonomiczny, w pełni wolny w podejmowanych decyzjach. Powołuje świętych i grzeszników, bardzo pobożnych, od dzieciństwa służących przy ołtarzu, i stroniących nawet od samego Boga. W różnorodności powołań zawarta jest głębia Bożej mądrości, która nieskończenie przewyższa myśli ludzkie. Każdy człowiek może być powołany do służby Bogu. Zaprosiliśmy alumnów do podzielenia się swoim doświadczeniem wyboru najlepszej oferty na życie.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Bierzmowanie pozwala nam być prawdziwymi chrześcijanami

 

4 października br. w naszej diecezji rozpoczęliśmy nowennę pierwszych sobót miesiąca. Przypominamy, że jest to nasze wielkie dziękczynienie za łaskę nawiedzenia Matki Bożej w obrazie jasnogórskim. Głównym tematem pierwszej soboty października był sakrament chrztu św. Uczestnicząc w spotkaniu modlitewno-ewangelizacyjnym w naszych rodzinach, odkrywaliśmy wartość tego sakramentu. W listopadzie jesteśmy zaproszeni, aby zgłębiać łaski sakramentu bierzmowania.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii - SKARŻYN

 

Parafia Skarżyn znajduje się w dekanacie Biała Piska. Jej proboszczem jest ks. mgr Dariusz DOLIWA.

 

1 lipca obchodzono jubileusz 25-lecia powstania parafii. Jaka jest jej historia? Otóż w Skarżynie w 1902 roku z kilku okolicznych wiosek powstała parafia ewangelicka. Wyodrębniła się ona z terenu parafii Biała Piska, Rożyńsk Wielki i Drygały. Obecny kościół został wybudowany w latach 1927-1929. Wcześniej była w tym miejscu świątynia, która spłonęła. Katolicką parafię erygował 1 lipca 1989 roku biskup warmiński Edmund Piszcz.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jak budowano neogotycki kościół w Lipsku

 

Minęło sto lat od pobłogosławienia kościoła w Lipsku nad Biebrzą. Mimo ogromnych trudności, wznoszono go z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem godnym podziwu. To dobry przykład dla współczesnych budowniczych świątyń.

 

5 grudnia 1875 r. prawie 300-letnia parafia rzymskokatolicka w Lipsku ukazem carskim została skasowana. Zamierzeniem władz rosyjskich było uniemożliwienie unitom posługi sakramentalnej u kapłanów katolickich i równocześnie umocnienie prawosławia na tych terenach. Posunięcie takie sprzyjało większej rusyfikacji. Poszczególne miejscowości zostały przyłączone do najbliższych parafii obrządku łacińskiego: krasnoborskiej i adamowieckiej.

 

Punktem zwrotnym w życiu wiernych Lipska i okolic był rok 1905. Po klęsce Rosji w wojnie japońskiej doszło do ogłoszenia 30 kwietnia edyktu tolerancyjnego i amnestii za przewinienia religijne. Ukaz nie przywracał unii, jednak pozwalał dobrowolnie opowiedzieć się za wyznaniem, ale w ramach istniejącej organizacji kościelnej.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Teatr to nie wygłupy

Rozmowa z Czesławem Jaroszyńskim

 

Jako aktor występował pan w teatrze i w filmie. Którą formę gry aktorskiej ceni pan bardziej?

— To są dwie różne rzeczy. W filmie możemy sceny powtarzać. Dźwięk jest później nagrywany w studio, w odpowiednich warunkach. Istnieje szansa nagrania sceny tak, jakby była naturalnie mówiona. W teatrze sale były tak bardzo akustyczne, że nie potrzebowały mikrofonu, było czyste słowo, a dzisiaj nawet w kościele są mikrofony. Pamiętam jeszcze msze św., gdzie kaznodzieja głosił z ambony, która była umiejscowiona w najlepszym akustycznie miejscu. Ksiądz, który mówił wówczas, miał kontakt z ludźmi. Dzisiaj nie ma tego kontaktu, ksiądz sobie, a kościół sobie. Zatem z jednej strony mikrofony dają możliwość wzmocnienia głosu, ale z drugiej strony jest to ograniczenie kontaktu.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Siostry werbistki ewangelizują Syberię

 

Misyjne Służebnice Ducha Świętego są żeńską gałęzią werbistów założoną przez św. Arnolda Jansena, nazywane popularnie werbistkami. W Polsce zgromadzenie istnieje od 1945 roku, jednak już w 1921 siostry założyły placówkę w Raciborzu, który wówczas należał do Rzeszy Niemieckiej. Obecnie około 90 polskich werbistek pracuje w prawie trzydziestu krajach świata, m.in. w Irkucku na Syberii. Z s. Julianą Gostkowską, przełożoną Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego w Irkucku, i z s. Natalią Grad, pracującą w Wołogdzie, spotkałyśmy się w Ełku.

 

– W tym roku mija 25 lat, jak Bóg powołał nas od pierwszych ślubów do misyjnego zgromadzenia i za to jesteśmy Mu wdzięczne i wspólnie z Matką Bożą chcemy śpiewać „Magnificat” za dar powołania misyjnego, za dar pracy na Syberii – mówi jedna z sióstr.

 

czytaj więcej

 

 

POWRÓT