Strona główna I. Formacja SERCA Jaki JESTEM - SERCE Proste życie w Nazarecie

Proste życie w Nazarecie

386
0

O życiu Świętej Rodziny w Nazarecie Ewangelia przekazuje nam nieliczne i skąpe wiadomości. Św. Mateusz opowiada o decyzji, którą podjął Józef po powrocie z Egiptu, wskazując Nazaret, jako miejsce zamieszkania Świętej Rodziny, później nie podaje żadnych informacji z wyjątkiem tej, że Józef był cieślą. Łukasz wspomina o powrocie do Nazaretu i dostarcza dwóch krótkich wiadomości o dziecięcych latach Jezusa – sprzed pielgrzymki do Jerozolimy i po niej, ,,Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim’’ ( ŁK2,40) oraz, Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi’’ ( Łk 2, 52)

Atmosfera domu Świętej Rodziny

Więź łącząca Jezusa z Maryją znacznie różni się od tej, która istnieje zwykle między matką                    i dzieckiem, ponieważ ma wymiar nadprzyrodzony i jest pogłębiona dzięki szczególnemu poddaniu się obojga woli Bożej. Można domyślać się, że atmosfera pogody i pokoju panująca w domu w Nazarecie oraz pragnienie spełniania zamiarów Boga potęgowały niezwykłą głębię miłości między Matką i Synem.

Nadprzyrodzony wymiar codziennych zadań

Świadomość wypełniania zadań powierzanych Maryi przez Boga nadawała głębszy sens codziennemu Jej życiu. Zwykłe prace domowe nabierały szczególnej wartości. Przykład Matki Chrystusa niesie otuchę tym matkom, które w zaciszu domu wypełniają codzienne prace. Są to zajęcia ukryte, stale powtarzające się i często niedocenione. Prostota życia wielu kobiet pozostających w domu, przeżywanego, jako misja służby i miłości, w oczach Pana nabiera szczególnej wartości.

Nazaret szkołą życia

Z pewnością często budzi się w nas pragnienie powrotu do lat dziecinnych i poddania się tej pięknej i pełnej pokory szkole nazaretańskiej. Chcielibyśmy pod okiem Maryi uczyć się wiedzy o życiu i mądrości Bożej.

Najpierw lekcja milczenia. Jak bardzo pożądana jest w naszym współczesnym świecie, pełnym napięcia i niepokoju, wśród codziennego zamętu i wrzawy.

Jest jeszcze lekcja życia rodzinnego. Nazaret pokazuje nam, czym jest rodzina, jej wspólnota miłości, jej proste piękno, święty nierozerwalny charakter. Uczy nas, że wychowanie rodzinne jest niezastąpione, a w życiu współczesnym ma niezrównane znaczenie.

Wreszcie przykład pracy. W domu Syna Cieśli chcielibyśmy zrozumieć i umocnić przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić jej wartość, zrozumieć, że praca sama w sobie jest celem, a jej wartość, którą daje, bardziej płynie z wartości celu, jakiemu służy niż z korzyści materialnych, jakie przynosi.

Bóg w Świętej Rodzinie daje nam wzór życia, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej piękno i doszli do pełnej radości i szczęścia.

Hanna Gutowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here