Strona główna II. Formacja SUMIENIA ODESZLI OD NAS Śp. Ks. prał. mgr Zygmunt Sędziak (31.08.1931 – 05.10.2020)

Śp. Ks. prał. mgr Zygmunt Sędziak (31.08.1931 – 05.10.2020)

425
0

Śp. Ks. prał. mgr Zygmunt Sędziak

(31.08.1931 – 05.10.2020)

Ur. w Malinowie (diec. łomżyńska) dnia 31 sierpnia 1931 roku w rodzinie rolniczej Józefa i Jadwigi zd. Marciniak. Został ochrzczony w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Kuczynie dnia 27 września 1931 r. Ukończył pierwszą klasę szkoły powszechnej w Kuczynie, w 1939 r. Edukacja została przerwana z powodu okupacji sowieckiej a potem niemieckiej. W tym okresie podstawowych przedmiotów uczył się w domu pod kierunkiem swojego ojca do czasu, aż ojciec musiał zostawić rodzinę, uciekając przed Niemcami. W domu została matka z sześciorgiem dzieci, z czasem ich gospodarstwo zostało zajęte przez żołnierzy niemieckich.

Dalszą naukę w szkole podstawowej rozpoczął od 4 klasy w roku szkolnym 1945/1946 we wsi Żebry Wielkie, a lata następne w Ciechanowcu do ukończenia 7 klasy w 1949 r. Ponieważ do miejscowego liceum nie został przyjęty, zgłosił się do Niższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Chełmnie nad Wisłą. W czerwcu 1952 r. zdał egzamin maturalny. Ukończył także szkołę średnią z zakresu muzyki organowej pod kierunkiem prof. Józefa Zawadzkiego w Bydgoszczy.

W kwietniu 1952 r. zgłosił się do Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i warunkowo został przyjęty przed dopełnieniem matury. Od września, już po maturze rozpoczął studia seminaryjne. Tam dał się poznać ze szczególnego uzdolnienia i zamiłowania do muzyki i śpiewu – był m.in. dyrygentem chóru kleryckiego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Czesława Falkowskiego, biskupa łomżyńskiego dnia 8 września 1957 r. w Łomży. Później ukończył również wyższe studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z tytułem magistra w 1976 r.

 

Pierwsza placówka duszpasterska i posługa w charakterze wikariusza to parafia pw. Krzyża świętego w Śniadowie (18.09.1957 – 1.08.1958), potem parafia pw. Znalezienia Krzyża świętego w Małym Płocku (01.08.1958 – 17.07.1959), parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej (17.07.1959 – 30.06.1962), parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach (30.06.1962 – 26.08.1966), parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach (26.08.1966 – 02.09.1967), parafia katedralna pw. św. Michała Archanioła w Łomży (02.09.1967 – 26.10.1972).

W latach 1972 – 1973 ks. Zygmunt pełnił funkcję administratora parafii katedralnej, był również rejonowym wizytatorem punktów katechetycznych oraz Diecezjalnym Instruktorem Katechetycznej formacji dzieci i młodzieży w zakresie śpiewu kościelnego. Od 27.06.1973 do 19.06.1981 był prokuratorem-ekonomem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i został włączony do Diecezjalnej Rady Administracyjnej. Był również członkiem Rady Kapłańskiej. 20 czerwca 1981 został mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie (26.06.1981 – 15.04.1992) i urząd ten pełnił aż do powstania nowej diecezji ełckiej w roku 1992, kiedy przyszło podjąć nowe wyzwania.

 

Po utworzeniu nowej diecezji ełckiej już jako kapłan Prezbiterium Ełckiego ks. Zygmunt angażował się w tworzenie struktur diecezji, był m.in. Dyrektorem ds. Ekonomicznych Kurii Biskupiej w Ełku. Z dniem 16.04.1992 został mianowany przez biskupa Wojciecha Ziembę pierwszym Ekonomem Diecezji Ełckiej. Posługiwał również duszpastersko jako czasowy administrator parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klusach (28.04.1992-29.06.1992). Urząd Ekonoma Diecezji ks. Zygmunt Sędziak pełnił do 31.12.1997 r. Od nowego roku 1998 podjął wieloletnią funkcję w Ełckiej Kurii jako Powierniczy Delegat Biskupa Ełckiego ds. ubezpieczeń, którą pełnił do stycznia br. (01.01.1998 – 01.01.2020), pomimo przejścia na  emeryturę kapłańską w roku 2006.

W strukturach Diecezji Ełckiej ks. Zygmunt Sędziak był członkiem Rady Kapłańskiej, Członkiem Zespołu Doradczego ds. personalnych, Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, Diecezjalnym wizytatorem parafii przed wizytacją biskupią, członkiem Diecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej oraz członkiem Komisji ds. Ekonomicznych I Synodu Diecezji Ełckiej. Od 20 sierpnia 1992 roku ks. Zygmunt pełnił nieprzerwanie funkcję Diecezjalnego Referenta Towarzystwa Przyjaciół KUL. Ks. Zygmunt Sędziak udzielał się także we wspieraniu Seminarium Duchownego w Grodnie, jeżdżąc tam z wykładami wraz z Księżmi Profesorami z Ełku szczególnie w latach 1996-1997.

Godności kanonickie:

Decyzją Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej ks. Zygmunt w roku 1986 otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej, zaś w roku 1992 wszedł do jej ścisłego gremium, obejmując także funkcję kantora kapitulnego w roku 1993. Zgodnie ze Statutem przekształconej Kapituły Kolegiackiej Sejneńsko-Wigierskiej, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, ks. Zygmunt Sędziak 25 stycznia 2019 r. został Kanonikiem Zasłużonym tejże Kapituły.

Godności papieskie:

Na prośbę Biskupa Ełckiego, bpa Wojciecha Ziemby Stolica Apostolska w roku 1996 obdarzyła ks. Zygmunta Sędziaka godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a 7 lutego 2001 r. godnością Prałata Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II.

Do końca swoich dni ks. prał. Zygmunt Sędziak udzielał się duszpastersko, brał udział w uroczystościach Diecezjalnych i tworzył rodzinę Kurialną.

Dnia 5 października 2020 r., we wspomnienie liturgiczne św. s. Faustyny Kowalskiej, na skutek zarażenia koronawirusem, ks. prał. Zygmunt Sędziak odszedł do Wieczności w 90-tym roku życia i 64. roku posługi kapłańskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe przy udziale licznie zgromadzonych wiernych oraz kapłanów z diecezji ełckiej i łomżyńskiej, odbyły się w Katedrze pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku według następującego porządku:

 

środa, 7 października:

godz. 19:00 – Msza święta żałobna w Katedrze pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku

 

czwartek, 8 października:

godz. 13:30 – modlitwa różańcowa w Katedrze Ełckiej

godz. 14:00 – Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jerzego             Mazura, Biskupa Ełckiego.

 

Trumnę śp. ks. prał. Zygmunta Sędziaka złożono w Grobie Kapłańskim na Cmentarzu Komunalnym w Ełku.

 

Requiescat in pace

 

 

Ks. Marcin Maczan

Kanclerz Kurii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here