MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

MARTYRIA 6/2016

>> W NUMERZE: 

 

ŚWIĘCENIA: Święcenia kapłańskie w Ełku (s. 2), Święcenia diakonatu (s. 23). ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY: Już wkrótce spotkanie z papieżem Franciszkiem w Krakowie (s. 3-16). ROZMOWA „MARTYRII”: Kapłan z Podegrodzia o ojcu Papczyńskim (s. 4-5). W DIECEZJI: Pobłogosławienie kościoła pw. Ducha Świętego w Ełku (s. 6), Modlitwa dzieci u Matki Bożej w Studzienicznej (s. 6- 7), Zaproszenie do Giżycka (s. 7), Młody węgorzewianin laureatem konkursu nt. ks. Jerzego Popiełuszki (s. 8), Jubileusz kół żywego różańca w Węgorzewie (s. 8), Akcja Katolicka dzieli się doświadczeniem z Litwą i Łotwą (s. 8), Uczniowie z Woszczel śladami ks. Jana Twardowskiego (s. 9), Koncert Pieśni Maryjnej w Filipowie (s. 9), Dobra zabawa przy pięknej pogodzie w Giżycku (s. 9), 25-lecie paraœi pw. bł. Karoliny Kózkówny w Ełku (s. 9). Z WIZYTĄ W PARAFII: Żarnowo (s. 10, 24). PIELGRZYMKI: XXIV Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę A.D. 2016 (s. 11). ODESZLI DO PANA: Śp. ks. Jerzy Szymerowski (s. 12), Dziadek Jerzy. Wspomnienie o ks. Jerzym Szymerowskim (s. 12-13). ROCZNICA PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II: Wspominając św. Jana Pawła II, wytyczmy przyszłość (s. 14-15). 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI: Zrozumieć dzieje (s. 15). KULTURA: Męski chór parafiœalny z Grabnika w Ostrej Bramie (s. 17), Chrzest Polski (s. 17), Festiwal w Różynsku Wielkim (s. 17). RODZINA: Nie cudzołóż! (s. 18). MŁODZIEŻ: Chrzest – co warto o nim wiedzieć? (s. 19), Wędrówką życie jest człowieka (s. 20). DZIECI: Obietnice Serca Jezusowego (s. 21), Krzyżówka (s. 21). RELAKS: Krzyżówka (s. 22), Zlot motocyklowy (s. 22). DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

MARTYRIA 5/2016

>> W NUMERZE: 

 

MISJE: Afryka – śladami misjonarzy (s. 4-6), Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami (s. 6). JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA: Kapłani z diecezji ełckiej w Wiecznym Mieście (s. 7), Bezdomni z Ełku przy grobie św. Jana Pawła II (s. 8-9), Bł. Stanisław Papczyński będzie kanonizowany (s. 10), Oblicza miłosierdzia (s. 10), Kochać – jak to łatwo powiedzieć? (s. 10), Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach (s. 11). UROCZYSTOŚCI ŚWIETOWOJCIECHOWE W EŁKU: Fotoreportaż (s. 12). 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI: Chrzest Polski to także moja sprawa (s. 13). PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA: Biała sukienka (s. 14). DZIEŃ MATKI: Na Dzień Matki od weteranów Polski Podziemnej (s. 15). HISTORIA: Z historii kościoła w Bargłowie (s. 16-17). KULTURA: Gospel w Suwałkach (s. 17). RODZINA: Rodzina zjednoczona na modlitwie (s. 18). MŁODZIEŻ: Matka Boża z Kibeho (s. 19), Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży (s. 20). DZIECI: Maryjny miesiąc maj (s. 21), Krzyżówka (s. 21). RELAKS: Krzyżówka (s. 22). ZAKONY I ZGROMADZENIA: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (s. 23). BISKUP JERZY MAZUR W AFRYCE: Fotoreportaż (s. 24) DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

MARTYRIA 4/2016

>> W NUMERZE: 

 

ROZMOWA „MARTYRII”: Posłani, by pomóc doświadczać Bożego miłosierdzia (s. 4-5). JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA: List z dalekiej Czity (s. 6). DIECEZJA: Premier Beata Szydło w Augustowie uczciła pamięć żołnierzy wyklętych (s. 7), Żyć wiarą na co dzień (s. 8), W sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach (s. 9), Bezdomni z Ełku w Rzymie (s. 9), Relikwie franciszkańskich męczenników z Peru w Suwałkach (s. 9), Dlaczego Bóg zabiera tak szybko dobrych? (s. 10), Ten wspaniały krzyż (s. 10). ODESZLI DO PANA: Śp. ks. kan. Jan Kibis (s. 11), Śp. ks. Krzysztof Świętoń (s. 11). PODRÓŻE: Dziennik podróży Dariusza Sanki (s. 12). RODZINA: Rodzina zjednoczona na modlitwie (s. 13), Obrona życia – obrona rodziny (s. 14-15), Życie – najcenniejszy dar (s. 15). SPOŁECZEŃSTWO: Okradziony zamieszkał z tymi, którzy kradli (s. 16-17) MŁODZIEŻ: Wynalazek, który zachwyca i przeraża (s. 17), Program wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce (s. 18), Przebaczenie przynosi wolność (s. 19). KULTURA: Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego (s. 20), Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza (s. 20). DZIECI: Matka Dobrej Rady (s. 21), Co Święty Jan mówi o miłości? (s. 21), Krzyżówka (s. 21). RELAKS: Krzyżówka (s. 22). DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

MARTYRIA 3/2016

>> W NUMERZE: 

 

WIELKI POST: Gdyby Jezusa teraz krzyżowano... (s. 3-4), Jezus i GPS (s. 4).  DUCHOWOŚĆ: Pustelnik z Doliw (s. 5). ROZMOWA „MARTYRII”: Nie ma potrzeby udowadniać wiary, gdy się nią żyje. Rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostowskim (s. 6-7). MORALNOŚĆ: Co to jest prawda? (s. 8-9). ZAKONY I ZGROMADZENIA: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety (s. 10). WIELKANOC: Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? (s. 11), Wojskowa Wielkanoc (s. 12-13). 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI: Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa (s. 14-15). Z WIZYTA W PARAFII: Olszewo Węgorzewskie (s. 16). DIECEZJA: Posłanie do posługi miłosierdzia (s. 17), Pamięci Niezłomnych (s. 17), Doroczna sesja Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej (s. 17), W trosce o misje (s. 17). RODZINA: Pamiętaj, abyś dzień święty świecił (s. 18). MŁODZIEŻ: Byłem w wiezieniu, a przyszliście do Mnie (s. 19), Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży (s. 20). DZIECI: Znaki – przypominaki (s. 21), Zagadki (s. 21), Krzyżówka (s. 21) RELAKS: Krzyżówka (s. 22). DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

MARTYRIA 2/2016

>> W NUMERZE: 

 

MISJE: Przez zycie i śmierć do świętości (s. 4-5). EWANGELIZACJA: Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno (s. 6-7); Apostolstwo Dobrej Śmierci – wspólnota na dobrą śmierć (s. 7). PAMIĘĆ: W Wydminach pamiętają o żołnierzach wyklętych (s. 8). ODESZLI DO PANA: Śp. ks. kan. Krzysztof Gieglis (s. 9), Śp. ks. Kazimierz Rompalski CRL (s. 9). JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA: Logo Roku Miłosierdzia (s. 10), Miłość mi wszystko wyjaśniła (s. 10-11), Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Jego Apostołów w Suwałkach (s. 11), Prawda czy miłosierdzie? (s. 12), Miłosierni aż po krańce świata (s. 12-13). DIECEZJA: Kolędy w Wiżajnach (s. 13), Dziewica – osoba poświęcona Bogu (s. 13). KOLĘDOWANIE: Miedzyobrzędowe kolędowanie w Węgielsztynie (s. 14), Kolędowanie w Bystrym (s. 14), Uczniowie w Stożnem pomagają misjom (s. 14), Misyjne kolędowanie w Jabłonowie (s. 15), Przedszkolaki recytują (s. 15). KULTURA: Nagrody św. Brunona – patrona Giżycka wręczone! (s. 16), Koncert augustowskich młodych muzyków (s. 16), W obronie cywilizacji łacińskiej (s. 17), Wiersz Wilhelma Stefanowskiego (s. 17). MŁODZIEŻ: Wspomnienie o ojcu Janie Górze OP (s. 18), Co zrobić z walentynkami? (s. 19-20). ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY: Młodzież z Bań Mazurskich i Żabina przygotowuje się do ŚDM w Krakowie (s. 20). DZIECI: Rocznica chrztu Polski (s. 21), Środa Popielcowa (s. 21), Krzyżówka (s. 21). RELAKS: Krzyżówka (s. 22). DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

MARTYRIA 1/2016

>> W NUMERZE: 

 

KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ 2015 (s. 2, 9). TYDZIEŃ EKUMENICZNY: Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana (s. 4-5). EWANGELIZACJA: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną (s. 5, 8). ROK JANA PAWŁA II: Zakończyły się spotkania ze św. Janem Pawłem II (s. 6). NOWY ROK: Na ten Nowy Rok (s. 7). ODESZLI DO PANA: O. Jan Góra odszedł na niebiańskie pola (s. 8). SPOŁECZEŃSTWO: Gender – czy jest czym się martwić? (s. 10). DIECEZJA: Betlejem jest w Ełku (s. 11), Zanim przyjadą pielgrzymi na Światowe Dni Młodzieży (s. 12), Obdarujmy dzieci w Boliwii (s. 12), Konkurs bożonarodzeniowej piosenki (s. 12), Betlejemskie Światło Pokoju (s. 13), Którędy do nieba? (s. 13). JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA: Niech ogień miłosierdzia zapłonie w waszych sercach! (s. 3), „Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” na ulicach Giżycka (s. 14). KULTURA: Pierwsza woda (s. 15), W obronie cywilizacji łacińskiej (s. 16). ŻYCIE KONSEKROWANE: Salezjanki – żywy pomnik wdzięczności św. Jana Bosko dla Maryi Wspomożycielki (s. 17). RODZINA: Na pomoc małżeństwu i rodzinie (s. 18-19). MŁODZIEŻ: Duchowe przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży (s. 20). DZIECI: Święto Trzech Króli (s. 21), Krzyżówka (s. 21). RELAKS: Krzyżówka (s. 22). DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: Biuletyn Informacyjny Caritas Diecezji Ełckiej – bezpłatny dodatek do Martyrii.

*** *** ***

Martyria - rok 2015

Martyria - rok 2014

Martyria - rok 2013

Martyria - rok 2012

Martyria - rok 2011

Martyria - rok 2010

Martyria - rok 2009

Martyria - rok 2008

Martyria - rok 2007

MARTYRIA - lata 2005-2006

 

POWRÓT