Strona główna Bez kategorii W KRĘGU ROLNICTWA Spotkajmy się na polu!

Spotkajmy się na polu!

279
0

Wiosna i lato to niezwykle intensywne pory roku w codziennej pracy rolnika. To także czas na podjęcie decyzji dotyczących zasiewów na rok kolejny. Aby wspomóc producentów rolnych w podjęciu właściwego wyboru, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 14 czerwca do 9 lipca br. przeprowadzi 19 Powiatowych Dni Pola.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wydarzenie, nad którym patronat honorowy objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie, odbywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce.

Celem organizacji Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Wydarzenie to będzie zwieńczeniem działalności upowszechnieniowej Ośrodka, podczas którego Rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

Podczas 19. spotkań powiatowych prezentować będziemy poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi.

Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z technologiami uprawy w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a także będą mieli możliwość do konsultacji z doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386. Więcej informacji nt. Powiatowych Dni Pola znajdą Państwo na stronie www.dnipola.wmodr.pl

Harmonogram wydarzeń:

 • 14 czerwca – powiat iławski
 • 15 czerwca – powiat piski
 • 16 czerwca – powiat giżycki
 • 17 czerwca – powiat braniewski
 • 18 czerwca – powiat kętrzyński
 • 21 czerwca – powiat elbląski
 • 22 czerwca – powiat olsztyński
 • 23 czerwca – powiat mrągowski
 • 24 czerwca – powiat węgorzewski
 • 25 czerwca – powiat działdowski
 • 28 czerwca – powiat bartoszycki
 • 29 czerwca – powiat ełcki
 • 30 czerwca – powiat ostródzki
 • 1 lipca – powiat nowomiejski
 • 2 lipca – powiat nidzicki
 • 6 lipca – powiat lidzbarski
 • 7 lipca – powiat gołdapski
 • 8 lipca – powiat olecki
 • 9 lipca – powiat szczycieński

 

Autor:

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak

Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here