MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Numer styczniowy: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 FOTOREPORTAŻ

 SONDA MARTYRII

 JEZUS MIŁOSIERNY W RODZINACH 

 DIECEZJA

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ 2005

ROK LITURGICZNY

 DUSZPASTERSTWO

 Z MAZURSKICH BAŚŃ I LEGEND

W REGIONIE 

 PODRÓŻE

 KULTURA 

 SŁOWO BOŻE 

 MŁODZIEŻ 

 DZIECI 

 RELAKS

 DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ. BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

 

Co sądzisz na temat kolędy?

 

 Tomasz Andrukiewicz, starosta ełcki

— Jest to naturalne spotkanie kapłana z rodziną. Poznaje on jej problemy, a my pogłębiamy naszą więź wspólnotową. To także okazja, aby wspomóc datkiem Kościół.

czytaj więcej

 

__________________________________________________

Jezus Miłosierny w rodzinach: Gości w naszych domach 

Ełckie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ma swoje korzenie osadzone w innym miejscu naszego kraju – Łagiewnikach. Tam rozpoczął się i stamtąd rozszerza się na całą Polskę i świat kult Miłosierdzia Bożego. Jego oddziaływanie widoczne jest chociażby podczas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w diecezji ełckiej. 

Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji Siostry Faustyny – 18 kwietnia 1993 r. i jej kanonizacji – 30 kwietnia 2000 r. Duży wpływ miała także pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002 r.). W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. 

czytaj więcej

___________________________________________________

 Z wizytą w parafii - Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu.

6 grudnia 1998 roku biskup ełcki Wojciech Ziemba erygował parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu. Jej terytorium wydzielono z parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej. Administratorem został ks. kan. Zbigniew Bzdak, a od 16 maja 2000 roku proboszczem – ks. Dariusz DRĘŻEK. 

W 2000 roku bp Edward Samsel pobłogosławił krzyż oraz plac pod budowę kościoła. 30 czerwca tegoż roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbył się pierwszy odpust w nowej parafii. Rozpoczęto budowę kaplicy. Już w niej, chociaż była jeszcze w stanie surowym, odbyły się rekolekcje adwentowe. 

Rozwija się życie duchowe parafii. Oprócz scholi i ministrantów powstało Podwórkowe Kółko Różańcowe. 20 października 2001 roku bp Edward Samsel udzielił sakramentu bierzmowania i pobłogosławił kaplicę. 15 marca 2002 roku utworzono Arcybractwo Straży Honorowej, której zadaniem jest ciągłe, całodobowe trwanie przy Chrystusie. W pierwsze czwartki miesiąca jest tzw. godzina święta. 20 czerwca 2002 roku rozpoczął działalność Parafialny Zespół Charytatywny.

czytaj więcej

___________________________________________________

 Dlaczego nie?

Bóg daje nam w Chrystusie Jezusie zupełne przebaczenie, prawdziwą wolność. Jeśli ktoś oferuje nam prezent, mamy możliwość wyboru. Przyjmiemy go, otworzymy i z niego skorzystamy albo powiemy: „Nie, dziękuję”. Niestety, ludzie młodzi często szukają wymówki, by nie przyjąć Bożego daru. Oto niektóre z nich: 

„Nie potrzebuję Boga” 

Ma to oznaczać, że jesteśmy wystarczająco szczęśliwi bez Boga. Tylko bardzo zarozumiały człowiek może powiedzieć: Nie potrzebuję przebaczenia. 

Zawsze mam problemy z przebaczaniem. Słowo „przepraszam" nie przechodzi mi przez gardło. Uciekałem od przebaczenia, bo sam nie zgiąłem kolan po przebaczenie… (Robert, l. 17). 

Przebaczenia potrzebujemy wszyscy. Albo przyjmiemy ofiarę Jezusa poniesioną za nas na krzyżu, albo sami poniesiemy sprawiedliwą karę za popełnione zło. 

czytaj więcej

MARTYRIA, 19-300 EŁK, pl. Katedralny 1

tel./fax. (087) 610 01 05, e-mail: martyria@diecezja.elk.pl

copyright © 2005 by saint