MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Styczeń 2009

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ

 ROK ŚWIĘTEGO BRUNONA

 KOŚCIÓŁ I ŚWIAT WSPÓŁCZESNY

Z WIZYTĄ W PARAFII

 JUBILEUSZE

 SPOTKANIA

 Z DIECEZJI

 DUSZPASTERSTWO

 PODRÓŻE

 RODZINA

 MŁODZIEŻ
DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom nadziei i łaski

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP bp Jerzy Mazur poświęcił kaplicę oraz część mieszkalną wybudowanego skrzydła klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych pod wezwaniem Maryi Matki Nadziei i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Siostry Karmelitanki Bose przybyły do Ełku w październiku 2004 r. Bp Jerzy Mazur przypomniał, że plac pod budowę i krzyż został poświęcony 16 lipca 2006 r. w święto Matki Bożej z Karmelu. Natomiast budowa została rozpoczęta 26 kwietnia 2007 r. w święto Matki Bożej Dobrej Rady, a kamień węgielny został poświęcony i wmurowany 1 października 2007 r. w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nie dziwią słowa s. Jadwigi, przełożonej ełckich karmelitanek, która powiedziała: Śpiewajmy Panu, bo uczynił cuda. O. Mariusz Jaszczyszyn OCD, delegat prowincjała ds. mniszek, podziękował biskupowi, że zainicjował powstanie Karmelu w diecezji oraz wspiera z ojcowską troską dzieło budowy.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Kolędy to czas

Na stole biały obrus, świece, krzyż, kropidło i święcona woda. Można położyć też Pismo Święte. To wyjątkowe nakrycie stołu jest przygotowaniem na niezwykłe spotkanie – wizytę duszpasterską.

Podczas spotkania z księdzem Wojtek, gimnazjalista, spytał, dlaczego właśnie zimą jest kolęda, a nie latem, kiedy cieplej i łatwiej dojechać do odległych miejscowości? Ksiądz odpowiedział, że kiedy w Boże Narodzenie radujemy się ze spotkania z Panem Jezusem, to kapłan tę radość ma zanieść do każdej rodziny parafialnej. Dzieli też trudy i cierpienia szczególnie osób samotnych i chorych. Nie każdy przychodzi w niedzielę do kościoła, a on podczas kolędy puka do każdych drzwi. – To dało mi do myślenia – mówi Wojtek – bo zadając pytanie, myślałem, że ksiądz nie potraktuje tego poważnie. Wśród moich kolegów żartowaliśmy sobie, że księża przychodzą tylko po kopertę. Nasz proboszcz jest inny. Jeśli pyta, co u ciebie słychać, to słucha, co masz do powiedzenia – wyjaśnia Wojtek.

czytaj więcej 

___________________________________________________

W drodze do Damaszku

Był rok około 36, gdy pod mury Damaszku zbliżał się pewien młody człowiek na czele sporej grupy towarzyszy. Nagle, jak relacjonuje św. Łukasz, olśniła go światłość z nieba, a gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie?” – powiedział. A On: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz”. Niczego więcej ten młody człowiek nie potrzebował. Wraz z tym Imieniem, które w oślepiającym świetle dogoniło go i przeniknęło do głębi, wszystko stało się jasne, ale bynajmniej nie proste. Oto gorliwy faryzeusz, głęboko wierzący w Boga Jahwe, dowiedział się, że prześladuje Syna samego Boga Jahwe. Fakt ten stał się dla niego powodem głębokiego kryzysu i psychicznego szoku. Aby to wszystko uporządkować Szaweł-Paweł potrzebował trzech dni. O wadze wydarzenia i miejsca świadczy również to, że zapamiętał nawet nazwę ulicy: Prosta. Istnieje ona po dziś dzień pod tą samą nazwą, która po arabsku brzmi: Derb El-Mustaqim.

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Promujemy dobre wiadomości

Rozmowa z Marcinem Przeciszewskim – redaktorem naczelnym Katolickiej Agencji Informacyjnej

– Jakie jest główne zadanie KAI?

– Podstawowym zadaniem Katolickiej Agencji Informacyjnej jest kontakt ze środkami przekazu – z mediami zarówno kościelnymi, jak i świeckimi. Wydaje mi się, że przez piętnaście lat istnienia Katolickiej Agencji Informacyjnej widać, że ilość materiałów, jakie życiu kościelnemu poświęcają media, jest w Polsce dość wyjątkowa. I w tym również dostrzegam zasługę Katolickiej Agencji Informacyjnej. Codziennie najważniejsze media w Polsce dostają od Katolickiej Agencji Informacyjnej bardzo bogatą ofertę informacyjną. Są to informacje dotyczące wydarzeń ogólnopolskich, ze Stolicy Apostolskiej oraz z całego świata. Dzięki kilkudziesięciu korespondentom diecezjalnym mamy obraz tego, co dzieje się w Kościołach lokalnych – w poszczególnych diecezjach. Oczywiście, stopień wykorzystania informacji dotyczących życia Kościoła przez media świeckie nie jest aż tak wielki. Media koncentrują się raczej na polityce, ekonomii i na tym, co ma posmak sensacji. Informacje religijne nie mają w sobie sensacyjności.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: KRUKLANKI

 Wieś Kruklanki została założona w 1545 roku, a w 1574 był zbudowany kościół. Wokół rozciąga się piękny, pagórkowaty krajobraz, ukształtowany przez lodowiec. Na terenie parafii są lasy i aż trzynaście jezior, zaś nad największym z nich – Gołdapiwo – sytuuje się miejscowość Kruklanki, położona wzdłuż rzeki Sapiny. Region na skraju Puszczy Boreckiej; coraz bardziej zagospodarowany turystycznie: ośrodki wczasowe, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Na te tereny dużo ludności przybyło w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku. W parafii jest dwa tysiące katolików. Ponadto tysiąc pięćset grekokatolików, którzy mają tutaj również swoją świątynię. Są także prawosławni i ewangelicy. Miejscowa ludność pracuje głównie w rolnictwie, turystyce, przemyśle, leśnictwie.

Obecnie proboszczem jest ks. kan. dr Jerzy FIDURA. Mieszka też poprzedni długoletni proboszcz, a obecnie emeryt, ks. kan. Mieczysław Śmiałek.  

czytaj więcej

 

POWRÓT