MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Styczeń 2010: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 SŁOWO BOŻE

 CZŁOWIEK W ŚWIECIE

 KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ 2009

 ROZMOWA "MARTYRII"

 KOŚCIÓŁ I SPOŁECZEŃSTWO

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 OBJAWIENIE PAŃSKIE

ROK KAPŁAŃSKI

 CZŁOWIEK W ŚWIECIE

 EKUMENIZM

 WSPÓLNOTY RELIGIJNE

KARNAWAŁ

 ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

 LITURGIA

 KULTURA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI
 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

Kolędy - odwiedziny duszpasterskie

Każdy kapłan, który przyjmuje parafię, jest zobowiązany Kodeksem Prawa Kanonicznego do odwiedzania swoich wiernych celem wzajemnego poznania się. Czytamy: Proboszcz... winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygować (kan. 529 § 1 KPK). Zwyczaj kolędy sięga w Polsce czasów średniowiecznych.

 

czytaj więcej

___________________________________________________

 

Z wizytą w parafii: pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie

W 1990 roku biskup łomżyński Juliusz Paetz erygował samodzielny ośrodek duszpasterski pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie. Natomiast parafię erygował w 1992 roku biskup ełcki Wojciech Ziemba. Obecnie proboszczem jest ks. prał. dr Wojciech KALINOWSKI, a wikariuszami są: ks. mgr Wojciech Kuprewicz i ks. mgr Marcin Mackiewicz.

Rozmowa z ks. prał. dr. Wojciechem Kalinowskim – proboszczem

Taka zmiana – przejście z rektora seminarium na proboszcza parafii – jest wstrząsem czy przejściem łagodnym?

— Jeśli zmiana oczekiwana, to nie jest wstrząsem. A właśnie taką była, gdyż zabiegałem o tutejsze probostwo, a jeszcze wcześniej myślałem o parafii, również pw. św. Jana Chrzciciela, w Piszu ze względu na bliskość mojej ukochanej Kurpiowszczyzny. Ale kiedy zaistniała sytuacja, gdy z powodów zdrowotnych odchodzi z augustowskiej parafii ks. prałat Stanisław Wysocki, pomyślałem o Augustowie. Z tym miastem zawsze będzie kojarzyło się moje młode kapłaństwo, gdyż w latach osiemdziesiątych w parafii pw. Serca Jezusowego byłem przez dwa lata wikariuszem. Znam Augustów i wielu augustowian mnie zna, zwłaszcza ci, którzy wtedy byli dziećmi. Wówczas zainicjowałem niedzielną Mszę św. dla dzieci, która w bazylice jest do tej pory.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Czy Polakom przeszkadza krzyż? Kilka refleksji

Niedawno w znanej audycji telewizyjnej „Tomasz Lis na żywo” odbyła się dyskusje z udziałem posłów: Joanny Senyszyn i Joachima Brudzińskiego. Audycja ta wprowadziła mnie, a myślę, że i wielu wierzących Polaków, w głębokie zamyślenie i smutek. Otóż nie wnikając w szczegóły, przypomnę tylko, że we wspomnianej dyskusji chodziło o obecność krzyża, tego powszechnego symbolu chrześcijaństwa, w miejscach publicznych, m.in. w szkołach, urzędach, szpitalach itp. Zdumiały mnie, a nawet zaniepokoiły poglądy w tej kwestii Joanny Senyszyn – posłanki do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie i stanowczo wypowiedziała się, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, przeciwko obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Pani poseł uznała, że uwidacznianie tych symboli w miejscach publicznych jest pogwałceniem zasad demokracji. Zarzuciła nawet Sejmowi nieprzestrzeganie prawa w tym względzie. Stwierdziła, że krzyż zawieszono w parlamencie w tajemnicy. Z wypowiedzi poseł Senyszyn jasno wynikało, że jedynym miejscem dla krzyża może być świątynia katolicka czy dom rodzinny. Krańcowo odmienne stanowisko w poruszanych tu kwestiach zajął poseł Joachim Brudziński.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jaki będzie ten Nowy Rok?

Nowy Rok otwiera przed nami niezapisane karty kalendarza. To daje wiele możliwości. Czekając na autobus, usłyszałam rozmowę kobiet, które przypominały sobie, jakie przepowiednie na miniony rok głosiły wróżki. – Dla mnie to sprawdza się prawie każdy horoskop z kolorowych pism. Kiedy wiem, co mnie czeka, to lepiej się czuję – oświadczyła jedna z pań. Zaczęłam się zastanawiać… Rzeczywiście, od kilku już lat specjalnymi gośćmi we wszystkich stacjach TV w noc sylwestrową są osoby przepowiadające przyszłość polityczną, gospodarczą i szczęśliwą naszego kraju. W każdym liberalnym piśmie, niezależnie od wieku adresatów, zamieszczony jest horoskop i reklamy osób zajmujących się ezoteryką. Nawet jest jedna stacja wróżbitów, którzy są do stałej dyspozycji widzów.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Opłatek w areszcie śledczym w Suwałkach

W okresie przedświątecznym bp Jerzy Mazur odwiedził areszt śledczy w Suwałkach. Spotkał się na opłatku. Po wspólnym śpiewie kolęd przy akompaniamencie zespołu muzycznego, w którego skład wchodzą osadzeni, biskup skierował słowo do skazanych, a następnie podzielił się opłatkiem. Również nawiedził jedną z cel z tymczasowo aresztowanymi, spotkał się z dyrektor aresztu – ppłk Beatą Buczkowską, pracownikami służby więziennej i administracji. Pasterz pytał o trudności w pracy więziennej. W słowie do osadzonych zachęcał, żeby nie tracili nadziei, pamiętali o swoich rodzinach i bliskich. Biskup przywołał słowa św. Faustyny, że największe miłosierdzie zarezerwowane jest dla największych grzeszników. Każdy święty ma swoją przeszłość, natomiast grzesznik swoją przyszłość.

czytaj więcej

 

 

POWRÓT