MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

1/2016

 

___________________

 

W numerze: 

 

 KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ 2015

 TYDZIEŃ EKUMENICZNY

 EWANGELIZACJA

 ROK JANA PAWŁA II

 NOWY ROK

 ODESZLI DO PANA

 SPOŁECZEŃSTWO

 DIECEZJA

 JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

 KULTURA

 ŻYCIE KONSEKROWANE

 RODZINA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MARTYRIA MARTYRIA DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Niech ogień miłosierdzia zapłonie w waszych sercach!

 

Niech ogień miłosierdzia zapłonie w waszych sercach – wołał bp Jerzy Mazur 17 grudnia w katedrze ełckiej podczas uroczystości otwarcia Drzwi Świętych, która rozpoczęła się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego. Po obrzędach wprowadzenia wierni procesyjnie przeszli do katedry.

 

Bp Jerzy Mazur dokonał obrzędu otwarcia Drzwi Miłosierdzia oraz przekazał ogień miłosierdzia kościołom stacyjnym. Bramą miłosierdzia jest brama naszego serca. Otwórzmy ją, nie wykluczajmy nikogo – zachęcał w homilii. Nawoływał, aby Kościół ełcki wychodził ku wszystkim ludziom, a zwłaszcza ku potrzebującym pomocy.

 

O Jubileuszowym Roku Miłosierdzia biskup mówił jako o czasie odnowy duchowej, czasie łaski: Odrzućmy strach i lęk. Odważnie przejdźmy przez bramę miłosierdzia. Pasterz podkreślił, że szczególnie ważnym znakiem Jubileuszu jest spowiedź. Duszpasterzy zapraszał do wielkodusznej posługi w sakramencie pokuty. Potrzebny nam jest zapał i entuzjazm, bo brak zapału jest największą przeszkodą w głoszeniu miłosierdzia Bożego – uświadamiał biskup.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, 18-25 stycznia 2016 r.

 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA. Obejmuje on czas między dniem wspominającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła. W ramach tygodnia ekumenicznego niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno centralne nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia lub w kilka dni tygodnia – w zależności od liczby wyznań.

 

Na nabożeństwach wspólnotowych w diecezjach Kościoła rzymskokatolickiego, na które zapraszani są duchowni i świeccy z bratnich Kościołów chrześcijańskich, zalecane jest organizowanie nabożeństwa słowa Bożego. Wieczorem są odprawiane nieszpory ekumeniczne, występują gościnnie chóry i schole. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest międzywyznaniowa wymiana kaznodziejów.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

 

Podczas wizyty duszpasterskiej rodziny naszej diecezji otrzymują książeczkę Rodzina zjednoczona na modlitwie – 2016. Styczniowe spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne będzie poświęcone pierwszemu przykazaniu. Niech słowa św. Jana Pawła II zwrócą naszą uwagę na fundamentalne dla człowieka znaczenie pierwszego przykazania.

 

„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. To pierwsze słowo Dekalogu, pierwsze przykazanie, od którego zależą wszystkie dalsze przykazania. Całe prawo Boże – wypisane niegdyś na kamiennych tablicach, a równocześnie wypisane odwiecznie w sercach ludzkich. Tak, że i ci, co nie znają Dekalogu, znają jego istotną treść. Bóg głosi prawo moralne nie tylko słowami Przymierza – Starego Przymierza z góry Synaj i Chrystusowej Ewangelii – głosi je samą wewnętrzną prawdą tego rozumnego stworzenia, jakim jest człowiek. To Boże prawo moralne jest dane człowiekowi i dane równocześnie dla człowieka: dla jego dobra (Jan Paweł II w Koszalinie, 1 czerwca 1991 r.).

czytaj więcej

__________________________________________________

 

O. Jan Góra odszedł na niebiańskie pola

 

21 grudnia w wieku 67 lat zmarł jeden z najbardziej znanych współczesnych polskich dominikanów – o. Jan Góra. Jest coś takiego w dominikanach, że lubią wychodzić poza schematy, poza przeciętność. I również kimś takim był bohater niniejszego tekstu. Przede wszystkim dał się poznać jako twórca i organizator dorocznych spotkań młodych na Polach Lednickich pod słynną Bramą Rybą.

 

Już we wrześniu 2015 roku o. Jan Góra rozesłał zaproszenie na lednickie spotkanie w 2016 roku. Jakby się spieszył, jakby przeczuwał, że odejdzie. Oto treść tego zaproszenia: Wprawdzie jeszcze trochę czasu, ale już dzisiaj zapraszam Was na przyszłoroczne spotkanie nad Lednicą, które odbędzie się 4 czerwca 2016 roku. Okazji jest kilka: 1050-lecie chrztu Polski, 800-lecie powołania zakonu dominikanów oraz 20-lecie spotkań lednickich. Zapraszam uczestników spotkań z dawnych lat. Zapraszam budowniczych lednickiego ośrodka. Musimy wszyscy się spotkać. Musimy wybrać Jezusa. Musimy śpiewać i tańczyć. Jezus jest naszym życiem. Pragniemy, aby był wszystkim we wszystkich. W związku z tym zapraszam drogich mi Kapłanów i Siostry zakonne. Dla Księży mam prezent: butelkę wina z winnic małopolskich oraz trzy hostie dar firmy „Christ”. Myśląc o przyszłości, nie widzę innego wyjścia, jak tylko ofiarować się Jezusowi w Najświętszej Eucharystii. Zawierzymy poprzez te hostie wszystkie nasze sprawy i problemy. Całą naszą przyszłość. Dla młodzieży zaś pragnąłbym przygotować Pismo Święte Nowego Testamentu oraz biały krzyż drewniany. Cóż innego mogę wymyślić na Tysiąclecie Chrztu Polski? Zabieram się za poszukiwanie funduszy, aby każdy uczestnik spotkania nie wyjechał z pustymi rękami. Już teraz pracujemy nad scenariuszem spotkania i zapraszamy Gości.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Salezjanki – żywy pomnik wdzięczności św. Jana Bosko dla Maryi Wspomożycielki

 

Początki Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (sióstr salezjanek) sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy w dwóch niewielkich miejscowościach na północy dzisiejszych Włoch Bóg powołuje do istnienia dwoje ludzi, których połączy wspólny charyzmat zdobywania świętości razem z młodymi.

 

Św. Jan Bosko to kapłan nazwany przez św. Jana Pawła II „ojcem i nauczycielem młodzieży”, który nie szczędził sił, by czynić swoich wychowanków dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. Tworzył im dom, ukazywał swoim przykładem piękno przyjaźni z Bogiem, uczył zawodu, poszukiwał pracy, towarzyszył w różnych doświadczeniach. Marzył o ich szczęśliwym życiu doczesnym i wiecznym. Stworzył system prewencyjny, który polega na zapobieganiu złu przez dyskretną perswazję i przyjacielską obecność. Ta pedagogia opiera się na trójmianie „rozumu – religii – miłości” i jest poparta przykładami życia młodych wychowanków salezjańskich, którzy zostali włączeni przez Kościół w poczet świętych, błogosławionych, czcigodnych sług Bożych (Dominik Savio, Laura Vicuna, Piątka Poznańskich Męczenników i wielu innych).

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Na pomoc małżeństwu i rodzinie

 

Kongres Małżeństwa i Rodziny w Ełku rozpoczął się mszą św. pod przewodnictwem bpa Romualda Kamińskiego. W homilii biskup zwrócił uwagę na szczególne znaczenie rodziny w dzisiejszym świecie. Na kanwie Słowa Bożego zachęcał, aby małżonkowie w Chrystusie szukali umocnienia i sami również byli świadkami dla innych. Kryzys w małżeństwie biskup ukazywał jako perspektywę do nowej, silniejszej więzi, jaką mogą małżonkowie budować na drodze tak cennego dialogu małżeńskiego.

 

Podczas dwudniowego (9-10 grudnia) Kongresu konferencje wygłosili Josh McDowell oraz ks. Piotr Pawlukiewicz. W pierwszym dniu prelegenci spotkali się z małżonkami – były podejmowane tematy małżeńskie oraz wychowawcze. Natomiast w drugim dniu Josh McDowell spotkał się z młodzieżą diecezji ełckiej.

 

Oto fragmenty wystąpień zaproszonych gości. Warto zachować je w pamięci i nieraz do nich powrócić.

czytaj więcej

 

POWRÓT