MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Styczeń 2012: 

 

___________________

 

W numerze: 

 

 KALENDARIUM DIECEZJI EŁCKIEJ 2011

 ROZMOWA "MARTYRII"

 MISJE

 EKUMENIZM

 POZNAJEMY ŚWIĘTYCH

 NOWY ROK

 ODSZEDŁ DO PANA

 DIECEZJA

 WIARA

 ZAKONY I ZGROMADZENIA

 KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje

 

14 października ub.r. bp Jerzy Mazur został wybrany Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Na naszej diecezji spoczywa obowiązek wspierania swego Pasterza w działaniach dla dobra Kościoła powszechnego. W rozmowie z bp. Jerzym Mazurem pragniemy przybliżyć, na czym polega praca komisji misyjnej.

 

— Czym zajmuje się komisja?

— Nasz Kościół jest z natury misyjny. Jego misyjna natura, jego posłannictwo i samo jego istnienie mają swe ostateczne źródło w Trójcy Świętej. Kościół jest misyjny, ponieważ wyrasta z misji Jezusa Chrystusa oraz misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca. Kościół usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swojego Założyciela – Jezusa Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Kościół został posłany i dzisiaj On sam może posyłać swoich wyznawców do przepowiadania Chrystusa i kształtowania wspólnoty wierzących.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jak daleko do wspólnej Uczty Pańskiej?

 

Źródłem i szczytem życia kultycznego i duchowego chrześcijan jest sprawowanie i uczestniczenie w Świętej Liturgii. Katolicy nazywają ją najczęściej Ofiarą Mszy św. czy Eucharystią, prawosławni – Świętą Służbą albo Boską Liturgią, ewangelicy zaś mówią o Wieczerzy Pańskiej czy Uczcie Wieczornej. Przyjętym określeniem ekumenicznym jest termin Uczta Pańska.

 

Na obecnym etapie drogi ekumenicznej nie jest jeszcze dozwolone ani możliwe wspólne szafowanie Eucharystii przez duchownych katolickich i szafarzy innych wyznań. Przyczyna leży w tym, że koncelebra eucharystyczna jest widzialnym wyrazem pełnej komunii wiary, a tej jeszcze brak. Najważniejsza różnica  w wierze dzieląca katolików i prawosławnych dotyczy uznania prymatu papieża. W odniesieniu do wyznań protestanckich dochodzą jeszcze: kwestia relacji Pisma Świętego do Tradycji, nauka o sakramentach, rozumienie Eucharystii, posługa duchownego (sukcesja apostolska) oraz mariologia.

czytaj więcej

__________________________________________________

Ach ten czas!

Psychologia, nauka o komunikacji i Biblia są zgodne co do jednego: aby życie dobrze przeżyć, trzeba planować czas. Zaraz, zaraz – może psychologia i nauka o komunikacji – tak, ale Biblia? Wezwanie do czuwania to przecież nic innego jak apel o to, by nie marnować ani chwili, by nie być gnuśnym, by mieć na uwadze, że w każdym momencie może przyjść Oblubieniec. Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności (Łk 12, 43).

 

Każda z powyżej wymienionych dziedzin wiedzy czy zainteresowań człowieka mówi o czasie, ale bierze pod uwagę nieco inny cel. W różnych ujęciach psychologicznych czas jest ujmowany jako pewna ciągłość – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Na bazie przeszłości możemy budować nasze „teraz” oraz korzystając z pewnych doświadczeń – przewidywać i planować.

 

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Rok liturgiczny w życiu chrześcijanina

 

Rok liturgiczny, podobnie jak rok kalendarzowy, ma swój początek i koniec. Rok kalendarzowy zaczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy 31 grudnia, podzielony na miesiące i dni. Jest wyznaczany przez obieg Ziemi wokół Słońca. Rok liturgiczny rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu i kończy sobotą trzydziestego czwartego tygodnia zwykłego. Obejmuje następujące okresy: Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy oraz – najdłużej trwający – okres zwykły. Rok liturgiczny zawiera całą historię odkupienia człowieka: począwszy od oczekiwania na Zbawiciela, poprzez zwiastowanie, nadejście, działalność, śmierć, powrót i, na koniec, nowe życie.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Nasz dom. Najważniejsze miejsce pobytu człowieka na ziemi

 

Niedawno rozpoczęty, wraz z początkiem Adwentu, nowy rok duszpasterski ma hasło: „Kościół naszym domem”. Do niego w swoim liście pasterskim (publikowanym w poprzedniej Martyrii) nawiązywał biskup Jerzy Mazur. Jeśli Kościół jest – albo w sensie postulatywnym: ma być – naszym domem, to warto zastanowić się na początku, czym tak naprawdę jest nasz dom. I tego zagadnienia dotyczą poniżej zamieszczone refleksje. 

 

Czym jest dom? Dom – to obiekt materialny, kulturowy znak, najważniejsze miejsce pobytu człowieka na ziemi. W dawnych kulturach dom był obrazem kosmosu. W strukturze domu można bowiem odkryć symbolikę kosmiczną: dach symbolizuje sklepienie nieba, podłoga – ziemię, ściany – cztery strony świata. Znany religioznawca, Mircea Eliade, mówi o religijnym sensie domostwa: „Dom nie jest przedmiotem […], jest on wszechświatem, który człowiek sobie buduje, naśladując wzorcowe dzieło bogów – kosmogonię”.

 

czytaj więcej

 

POWRÓT