MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Styczeń 2013

 

___________________

 

W numerze: 

 

 ROZMOWA "MARTYRII"

SŁOWO BOŻE

 ROK WIARY

 NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

 EKUMENIZM

 DUSZPASTERSTWO

 KARNAWAŁ

 PRZYSZŁOŚĆ

 WSPOMNIENIA

 ZAMYŚLENIA

 CHRZEŚCIJAŃSTWO

 DIECEZJA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Bogactwo Kościoła Afryki

 

Często Afrykę się przedstawia tylko jako kontynent biedny, zacofany, potrzebujący pomocy. Dzięki relacji ks. biskupa Jerzego Mazura możemy zobaczyć całkiem inny obraz: Afryka to kontynent, który wiele może zaoferować krajom Europy i świata. Afrykanie to ludzie głęboko wierzący, troszczący się o siebie nawzajem, z bogatą kulturą i tradycją.  Z Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji bp. JERZYM MAZUREM rozmawia ks. Przemysław Zamojski.

 

Czy podczas wizyty w Afryce ożyły wspomnienia księdza biskupa związane z praca misyjna?

— Mój wyjazd do Afryki był bardziej służbowy ze względu na pełniona funkcje w Komisji Episkopatu Polski. Wybrałem kraje: Ghanę, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej, aby odwiedzić misjonarzy i misjonarki tam pracujących. Towarzyszył mi w tej podróży o. Kazimierz Szymczycha, werbista i sekretarz Komisji Misyjnej. Spotykałem sie z misjonarzami w dwóch miejscach, na południu i północy poszczególnych krajów, niektórych odwiedzałem w paraach i w domach zakonnych. Mam takie odczucie, ze było wielkie oczekiwanie na tego rodzaju bratersko- -siostrzane spotkanie. Podróż rozpocząłem od Ghany, gdzie przed 26 laty pracowałem jako misjonarz werbista. Chciałem zobaczyć Kościół, który przed laty znałem jako misjonarz, spotkać ludzi, których poznałem, z którymi pracowałem. Interesował mnie zwłaszcza rozwój tego Kościoła, jaki dokonał sie przez ponad ćwierć wieku.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Patrzę z ufnością w ekumeniczną przyszłość

 

Rozmowa z ks. Dariuszem ZUBEREM – pastorem parafii i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ełku i w Starych Juchach.

 

— Ilu wiernych liczy księdza parafia i jaki teren obejmuje? Jaki procent wiernych uczestniczy w niedzielnych nabożeństwach? Czy jest to księdza pierwsza parafia?

— Parafia, podobnie jak w przypadku wspólnot większości Kościołów mniejszościowych w naszym kraju, ma charakter diasporalny. To znaczy, ze jesteśmy w rozproszeniu. Paraa liczy około 150 wiernych i jej teren obejmuje powiat ełcki. Blisko Ełku, w Starych Juchach, znajduje sie nasza druga paraa obejmująca obszar Starych Juch i okolic. Jest nieduża, bo liczy 20 osób. W nabożeństwach w parafiach średnio uczestniczy 40 procent wiernych. Parafie w Ełku i Starych Juchach to moje obecne miejsca służby. Wcześniej posługiwałem w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Warszawie i Olsztynku.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Zapusty, karnawał, a może przedpoście

 

Czy w Kościele katolickim jest miejsce na radość i zabawę? Jak, kiedy i gdzie można sie bawić? Czy chrześcijanin umie sie bawić? To tylko nieliczne pytania, nad którymi warto sie zastanowić.

 

Karnawał jako zabawa wspólnotowa, cykliczna, radosna była praktykowana w VII w. przed Chrystusem. Kościół początkowo był przeciwny kultywowaniu takich form zabaw. Tertulian, św. Cyprian, św. Klemens Aleksandryjski, papież Innocenty II byli wielkimi przeciwnikami karnawału. Dopiero w roku 590 Kościół zgodził sie na organizacje zabaw karnawałowych w formie parad. W XV w. papież Paweł II przyczynił sie do rozwoju zabaw karnawałowych, wprowadzając wielkie bale z użyciem masek. Pozwolił także, aby przed jego pałacem był organizowany karnawał rzymski połączony z wyścigami konnymi, parada wozów oraz festiwale jedzenia.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Komu ufam: Bogu czy wróżce?

 

Wielu ludzi uważa siebie za wierzących, dlatego ze uznaje istnienie Pana Boga. Jednak nasza wiara nie polega jedynie na tym, ze uznajemy istnienie Boga. Św. Jakub Apostoł pisze, ze wiara bez uczynków jest martwa: „Wierzysz, ze jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą” (Jk 2, 19). Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z wiara w Boga jest ufność. Okazuje sie, ze można wierzyć w istnienie Boga, ale nie ufać Bogu. Są ludzie, którzy swoim życiem pokazują, ze bardziej ufają wróżce, horoskopowi czy jakiejś przepowiedni niż samemu Bogu.

 

Od najdawniejszych czasów były znane różnego rodzaju praktyki, który wiązały sie z ludzkim niepokojem co do przyszłości, określane mianem wróżbiarstwa. Najstarsze źródła wróżenia pochodzą z Mezopotamii (około 2600 rok przed Chrystusem).

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Wyznania chrześcijańskie w diecezji ełckiej

 

Na terenie naszej diecezji obok Kościoła katolickiego i grekokatolickiego istnieje dziewięć innych Kościołów chrześcijańskich. Poniżej przedstawiamy ich krótka charakterystykę.

czytaj więcej

 

POWRÓT