MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Zmiany personalne w diecezji ełckiej

 

Zmiany księży proboszczów

 

Ks. Wojciech Jabłoński – zwolniony z dniem 1.05.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Świętajnie i mianowany proboszczem parafii pw. MB Szkaplerznej w Studzienicznej oraz kustoszem Diecezjalnego Sanktuarium MB Studzieniczańskiej w Studzienicznej; dotychczasowy proboszcz ks. prał. Zygmunt Kopiczko przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Suwałkach.

 

Ks. Janusz Niedźwiecki – zwolniony z dniem 1.05.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Olecku-Lesku i mianowany proboszczem parafii pw. MB Szkaplerznej w Świętajnie.

 

Ks. dr Andrzej Żołnierowicz – zwolniony z dniem 1.05.2010 r. z ze stanowiska wikariusza w parafii pw. MB Królowej Polski w Olecku i mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Olecku-Lesku.

 

Ks. Dariusz Jasiulewicz – zwolniony z dniem 29.06.2010 r. ze stanowiska proboszcza parafii w Judzikach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach; dotychczasowy proboszcz ks. kan. Gerard Śliwka przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Dubeninkach.

 

Ks. Jarosław Stopko – zwolniony z dniem 29.06.2010 r. ze stanowiska wikariusza w parafii pw. Ducha Świętego w Ełku i mianowany proboszczem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Judzikach.

 

Ks. Krzysztof Mulewski – student UKSW w Warszawie z dniem 1.07.2010 r. mianowany proboszczem parafii pw. MB Gietrzwałdzkiej w Zelkach; dotychczasowy proboszcz ks. kan. Stanisław Kowalski przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Wydminach.

 

Ks. kan. Jerzy Kijkowski – zwolniony z dniem15.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Radziejach i mianowany proboszczem parafii pw. MB Królowej Polski w Rutce-Tartaku.

 

Ks. kan. Stanisław Kukowski – zwolniony z dniem 15.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Rutce-Tartaku i mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Filipowie; dotychczasowy proboszcz ks. kan. Wacław Polowczyk przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Augustowie.

 

Ks. Tomasz Lalak – zwolniony z dniem15.07.2010 r. ze stanowiska wikariusza w parafii pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi i mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Radziejach.

 

Ks. dr Waldemar Brodziak – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza parafii w Wiśniowie Ełckim i mianowany proboszczem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Prostkach; dotychczasowy proboszcz ks. kan. Edward Sadkowski przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Sejnach.

 

Ks. kan. Krzysztof Brzostek – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Nowej Wsi Ełckiej i mianowany proboszczem parafii pw. MB Gromnicznej w Wiśniowie Ełckim.

 

Ks. kan. Artur Gawrychowski – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Rydzewie (koło Rajgrodu) i mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa w Piszu.

 

Ks. kan. dr Stanisław Jóźwiak – z dniem 30.07.2010 r. zwolniony z funkcji Ojca Duchownego WSD w Ełku i mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Wsi Ełckiej.

 

Ks. prał. Jan Karbowski – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Józefa w Piszu i mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu; dotychczasowy proboszcz ks. prał. Stanisław Kwarciński przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Piszu.

 

Ks. Paweł Piekarowicz – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska wikariusza w parafii św. Mikołaja w Mikołajkach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Orłowie.

 

Ks. Andrzej Pieńkowski – zwolniony z dniem 30.07.2010 r. ze stanowiska proboszcza parafii w Orłowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Wojciecha BiM w Rydzewie (koło Rajgrodu).

 

Ks. kan. Jan Makowski – zwolniony z dniem 1.08.2010 r. z funkcji wicedyrektora Caritas i Dyrektora Domu Księży Emerytów w Augustowie i mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piszu; dotychczasowy proboszcz ks. Dariusz Drężek przeszedł na rezydenta przy parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach.

 

Ks. kan. Henryk Dąbrowski – zwolniony z dniem 6.08.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Kamionkach i mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kruklankach.

 

Ks. kan. dr Jerzy Fidura – zwolniony z dniem 6.08.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Kruklankach i mianowany proboszczem parafii pw. św. Kazimierza w Giżycku.

 

Ks. prał. Lech Janowicz – zwolniony z dniem 6.08.2010 r. ze stanowiska proboszcza parafii pw. św. Kazimierza w Giżycku i mianowany proboszczem parafii pw. MB Królowej Polski w Olecku; dotychczasowy proboszcz ks. inf. Edmund Łagód przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Olecku.

 

Ks. Andrzej Sienkiewicz – zwolniony z dniem 6.08.2010 r. ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Kazimierza w Giżycku i mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w Kamionkach.

 

Ks. Albert Interewicz – zwolniony z dniem 14.08.2010 r. ze stanowiska proboszcza w Karolinie i mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kalinowie; dotychczasowy proboszcz ks. kan. Henryk Kondraciuk przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Ełku.

 

Ks. Sławomir Remba – z dniem 14.08.2010 r. zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Filipowie i mianowany proboszczem parafii pw. św. Rodziny w Karolinie.

 

Inne zmiany

 

Ks. dr Maciej Gilewski – z dniem 17.07.2010. zwolniony ze stanowiska notariusza w Ełckiej Kurii Diecezjalnej i mianowany wicedyrektorem Caritas.

 

S. dr Barbara Pillar – z dniem 1.08.2010 r. zwolniona ze stanowiska dyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

 

Ks. dr Wojciech Kotarski – z dniem 1.08.2010 r. zwolniony ze stanowiska wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej i mianowany dyrektorem Wydziału Katechetycznego Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

 

Ks. prał. Jerzy Owsianka – zwolniony z dniem 18.08.2010 r. z funkcji dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

 

Ks. mgr Paweł Tober – (ze studiów w Paryżu) został mianowany z dniem 18.08.2010 r. dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

 

Ks. dr Dariusz Zalewski – z dniem 1.08.2010 r. zwolniony ze stanowiska Notariusza w Ełckiej Kurii Diecezjalnej i mianowany wicekanclerzem Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

 

Ks. dr Marek Bednarski – wikariusz parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, z dniem 25.08.2010 r. mianowany prefektem alumnów kursu propedeutycznego WSD w Ełku.

 

Ks. mgr Jacek Nogowski – zastępca dyrektora Caritas z dniem 1.08.2010 r. mianowany dyrektorem Domu Księży Emerytów w Augustowie.

 

Ks. Przemysław Milewski – wikariusz parafii pw. św. Teresy w Wiżajnach z dniem 1.08.2010 r. oddelegowany do pracy duszpasterskiej pod jurysdykcję bpa Bronisława Bernackiego, biskupa diecezji odesko-symferopolskiej (Ukraina).

 

Ełcka Kuria Diecezjalna

 

 

POWRÓT