MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Wrzesień 2011

 

___________________

 

W numerze: 

 

Z DIECEZJI

 Z WIZYTĄ W PARAFII

 PIELGRZYMKI

 RODZINA

 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 ROZMOWA "MARTYRII"

 POZNAJEMY ŚWIĘTYCH

 WSPOMNIENIA

 KULTURA

 MŁODZIEŻ

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

Z wizytą w parafii: WILKASY

 

Parafię erygował biskup warmiński Jan Obłąk 2 stycznia 1984 roku, powierzając duszpasterstwo księżom salwatorianom. Pierwszym proboszczem był ks. Ernest Kuroczik SDS. 25 marca 1992 roku po reorganizacji diecezji w Polsce, parafia Wilkasy znalazła się na terenie diecezji ełckiej. 20 grudnia 1992 roku biskup ełcki Wojciech Ziemba poświęcił kaplicę w budowanym kościele i w Boże Narodzenie tegoż roku została w niej odprawiona pierwsza Msza św. W 1996 roku w Gorazdowie powstała kaplica pw. NMP Matki Zbawiciela. 25 grudnia 2001 roku biskup ełcki Edward Samsel wmurował kamień węgielny we wznoszonym kościele. 1 lipca 2009 roku nowym proboszczem został dotychczasowy wikariusz i superior ks. Jacek SZEWCZYK SDS. Obecnie wikariuszem jest ks. Marek Domański SDS.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Była taka teściowa

 

Lipsk nad Biebrzą. W miasteczku można dotknąć piękna a zarazem dramatyzmu ludzkich losów. Historia obecności wizerunku Matki Bożej, tzw. Bazylianki, mówi o wielokulturowości tych ziem. Obraz czczony przez grekokatolików i katolików. W tej miejscowości, ukrytej w lasach, historia napisała dramat, który stał się nauką dla wielu pokoleń.

 

Początek lipca 1943 roku – ktoś zabił niemieckiego żołnierza. Zemsta okupanta jest okrutna: kilkudziesięciu mieszkańców musi zginąć. Wśród nich znalazła się młoda wówczas kobieta, która spodziewała się dziecka.

czytaj więcej

__________________________________________________

Zamachy na Hitlera

Wielu historyków, i nie tylko, zastanawia się, jak potoczyłyby się losy świata, gdyby przeciwnicy Hitlera pomyślnie sfinalizowali zamach na niego? Czy druga wojna światowa w ogóle miałaby miejsce? Sam Hitler od chwili wstąpienia na scenę polityczną miał świadomość zamachu na niego i twierdził: W każdej chwili mogę zginąć z ręki zbrodniarza lub idioty. Naliczono czterdzieści dwa spiski na życie Hitlera.  

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jestem dumny ze szkół katolickich

Rozmowa z kard. Zenonem Grocholewskim – prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego

 

15 lipca w Sejnach z pielgrzymami zmierzającymi do Wilna spotkał się kard. Zenon Grocholewski, który w tym czasie przebywał na wypoczynku w wigierskim klasztorze. Była to okazja do interesującej rozmowy na temat wypoczynku i tożsamości szkół katolickich. Teren naszej diecezji kryje wiele cudownych zakątków, niezniszczonych przez działalność ludzką, w których można odzyskać siły i zachwycić się dziełem Boga. Choć szkół katolickich w naszej diecezji jest jak na lekarstwo, jednak wywiad ten może być jednym z głosów w dyskusji na temat obecności religii w szkołach oraz w kwestii, czym się powinna szkoła katolicka kierować chociażby w doborze pracowników. Temat jest aktualny w kontekście oburzenia środowisk lewicowych na to, że do szkół katolickich nie przyjmuje się bądź zwalnia, ludzi, którzy manifestują poglądy niezgodne z nauką Kościoła.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Św. Jan Nepomucen na ziemi suwalskiej i sejneńskiej

 

Święty Jan Nepomucen – to patron i pomocnik w wielu sprawach, szczególnie ludzi mieszkających nad wodą, jak również patron życia rodzinnego, szczerej spowiedzi, broniący przed zniesławieniem, pomówieniem i obmową. Był, i jest, czczony na terenie naszej diecezji, a zwłaszcza na ziemi suwalskiej i sejneńskiej. 

 

Wizerunki św. Jana Nepomucena pojawiły się w Polsce na przełomie XVII i XVIII wieku. Najprawdopodobniej w tym samym czasie dotarły na ziemię suwalską i sejneńską. Ziemie obecnych powiatów od 1422 do 1795 roku wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego i należały do województwa trockiego. Patronem Trok był św. Jan Nepomucen. Już w XVII wieku wystawiono mu na terenie placu targowego w Trokach kapliczkę. Z Trok kult św. Jana Nepomucena rozprzestrzenił się na teren ówczesnego województwa. Czcili go również dominikanie i dzięki nim obrazy świętego znalazły się na terenie Sejn.

 

czytaj więcej

 

 

POWRÓT