MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Wrzesień 2012

 

___________________

 

W numerze: 

 

SŁOWO BOŻE

ROK LITURGICZNY

 PIELGRZYMKI

 POZNAJEMY BIBLIĘ

 ROZMOWA "MARTYRII"

 ODSZEDŁ DO PANA

 ZAKONY I ZGROMADZENIA

 KOŚCIÓŁ I ŚWIAT

 DUSZPASTERSTWO

 DIECEZJA

 HISTORIA

 WSPOMNIENIA

KULTURA

 DZIECI

 RELAKS

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

 

BIULETYN INFORMACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ: 

MACYJNY CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ - bezpłatny dodatek do MARTYRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli chcesz zapoznać się ze szczegółowym spisem numeru: 

>> kliknij <<

 

 

 

 

 

 

W tym znaku zwyciężysz...

 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ustanowiono na pamiątkę odnalezienia przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęcenia w Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Znak krzyża, jako szczególny symbol, był obecny w chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. Jako przedmiot kultu nabrał znaczenia po roku 313, kiedy to, według przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle słońca znak krzyża i słowa: W tym znaku zwyciężysz! Znak krzyża uświęca całe życie chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, obecny w mieszkaniu, w miejscu pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie jest głębokie i staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Szli do Matki Miłosierdzia

 

Tegoroczna pielgrzymka z Suwałk do Wilna wyruszyła już po raz dwudziesty drugi. Wędrowało 999 pielgrzymów – tylu było zapisanych w księdze pielgrzymkowej. W pielgrzymce uczestniczyli również duchowi pielgrzymi, którzy z różnych względów nie mogli pielgrzymować fizycznie, ale duchowo towarzyszyli pątnikom w drodze. „Kościół naszym domem” – to hasło tegorocznego wędrowania. Rozpoczęło się ono Mszą św., której przewodniczył biskup Jerzy Mazur. Do pielgrzymów skierował następujące słowa: „Niech Matka Najświętsza troszczy się i opiekuje wami każdego dnia. Niech nawet krople deszczu będą kroplami błogosławieństwa. Złóżcie pielgrzymi trud w ofierze eucharystycznej, szczególnie w Ostrej Bramie”. W międzynarodowej pielgrzymce pieszej z Suwałk do Wilna pielgrzymowali pątnicy z Polski, Anglii, Niemiec, Słowacji, Litwy, Belgii, a także po raz pierwszy z Filipin. Pielgrzymi wyruszyli z Suwałk do Ostrej Bramy, by przez dziewięć dni odkrywać tajemnicę Kościoła zawartą w haśle tegorocznej pielgrzymki.

czytaj więcej

__________________________________________________

Kto nie wierzy w Boga, nie może Go kochać

Do rozmowy o wierze, widzianej z góry Karmel, zaprosiliśmy o. Jana Kantego Stasińskiego OCB, który w Ziemi Świętej jest duchowym opiekunem przybywających pielgrzymów. Nazywany radosnym o. Janem, karmelitą z Polski.

 

— Jakie są filary duchowości karmelitańskiej?

— O. Jan: W Karmelu są dwa nurtu duchowości: z jednej strony kształtuje ją Eliasz jako prorok modlitwy, a z drugiej – Matka Najświętsza. Te nurty zmierzają do tego samego: wiara jest podstawą całego stosunku człowieka do Boga. Inne cnoty są dodatkiem do wiary. Bez wiary inne cnoty mogą mieć tylko jakąś wartość ziemską, nie nadprzyrodzoną. Cała teologia św. Jana od Krzyża traktuje o wierze. Bł. Jan Paweł II pisał doktorat na temat wiary u św. Jana od Krzyża. Jest takie tradycyjne powiedzenie św. Jana od Krzyża: Nic, nic, nic nie powinno warunkować człowieka w drodze do Pana Boga, tylko wiara. Na Górze Karmel jest bardzo wymowny obraz z powyższymi słowami w języku hiszpańskim. Oprowadzając wycieczki, tłumaczę pielgrzymom, że w tych słowach św. Jan od Krzyża mówi, aby nasz stosunek do Pana Boga opierał się na wierze, nie na uczuciach, nie na objawieniach. Pragnienie objawień nawet ubliża Panu Bogu. Objawienia takie jak w Lourdes, Fatimie… nie dodają niczego nowego do depozytu wiary.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Jubileusz Karmelu: Gdzie mogłabym obrać rozkoszniejszy rodzaj życia?

 

Rok 2012 jest rokiem podwójnego jubileuszu Karmelu: 450-lecia założenia pierwszego klasztoru karmelitanek bosych przez św. Teresę od Jezusa oraz 400-lecia przybycia pierwszych karmelitanek bosych do Polski. Obecnie żyje na świecie 12 400 karmelitanek bosych w 85 krajach. W Polsce w 28 klasztorach pełni swój apostolat modlitwy i ofiary prawie 500 mniszek, między innymi w naszej diecezji: w Witynach koło Ełku.

czytaj więcej

__________________________________________________

 

Gnały ich wichry wojny

 

Wojna to niewyobrażalny tajfun zniszczeń – materialnych i moralnych. Wojenne wichry zmieniają życie jednostek i całych społeczeństw. Przekreślają plany, burzą marzenia, niszczą dorobek. Nierzadko młodym zabierają życie. Od II wojny światowej mijają 73 lata. A ciągle żyje ona w naszej pamięci jako najdramatyczniejsze wydarzenie XX wieku, które przyniosło śmierć około sześciu milionów Polaków, ruiny miast i wsi, utratę ziem na wschodzie na rzecz ZSRR. I ogrom bólu, którego nie da się zmierzyć.

czytaj więcej

 

POWRÓT