Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH Z SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

Z SANKTUARIUM  BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  W SUWAŁKACH

227
0

           Powolne powracanie do rzeczywistości „popandemicznej” pozwoliło jeszcze szerzej otworzyć podwoje Suwalskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ukazując jak bardzo, zwłaszcza w tym trudnym minionym czasie „covidowym”, mogliśmy odnajdować właśnie w tym świętym miejscu – umocnienie i nadzieję.

Bractwo świętego Józefa – Ogłoszenie świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego – jest potwierdzeniem, jak bardzo ważne dla nas, wiernych zgromadzonych przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach, było i jest przygotowanie do przyjęcia św. Józefa za Patrona i Opiekuna naszych rodzin, naszej parafii i nas wszystkich. Rozpoczęta – w czasie pandemii – 33 – dniowa Nowenna do św. Józefa zaowocowała zawierzeniem świętemu Patronowi naszej Wspólnoty parafialnej, jak też wprowadzeniem – w każdy wtorek o godz. 17.30 – Nowenny do św. Józefa. Figura świętego, znajdująca się w głównym ołtarzu sanktuarium, jeszcze bardziej przybliża nasze serca do powierzania wszystkich trosk i potrzeb codziennego życia temu, który tak odpowiedzialnie opiekował się Jezusem i Jego świętą Matką – Maryją. Owocem naszej więzi z Opatrznościowym Stróżem Bożej Rodziny – jest nowo powstała przy sanktuarium wspólnota mężczyzn – Bractwa świętego Józefa. Jest to wyraźna odpowiedź na współczesne potrzeby, w których konieczny jest wzór do wiernego naśladowania męstwa, odpowiedzialności i całkowitego zawierzenia Opatrzności Bożej.

Czas Wizytacji kanonicznej – Znak Łaski i Obecności Ducha Świętego – był w parafii NSPJ, a zatem w Suwalskim Sanktuarium, rzeczywistym czasem podsumowania pięcioletniego naszego działania w Świetle Bożego Miłosierdzia. Nie sposób ukazać, jak wielkie znaczenie ma w naszym życiu sanktuarium, które istnieje dzięki decyzji ks. bp. Jerzego Mazura.

W Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, w czasie każdej Mszy św., mieliśmy okazję przyjąć Słowo Pasterskie i Dar Błogosławieństwa Ełckiego Pasterza. Spotkania z ks. biskupem stały się dodatkową możliwością spojrzenia na wszelkie Boże dzieła, które w minionym czasie powstawały przy sanktuarium, jak też szansą „wychylenia się” w przyszłość z jeszcze większą wiarą i umocnioną nadzieją, a także z jeszcze większym zatroskaniem o ewangelizację współczesnego świata – tego „świata z bliska, z naszego otoczenia”, gdzie żyjemy i mamy możliwość stawania się autentycznymi świadkami Jezusa Chrystusa. Do ważnych dokonań na pewno należą istniejące od dawna, jak też nowo powstałe wspólnoty: Wspólnota Apostolstwa Bożego Miłosierdzia, POAK, Rycerze Kolumba, Caritas, Matki w Modlitwie, Pomocnicy Jezusa Miłosiernego, Bractwo św. Józefa, ale też stale rozwijająca się nowa forma ewangelizacji – transmisje Mszy świętych i nabożeństw z suwalskiego sanktuarium, Strona Internetowa, cotygodniowy – niedzielny biuletyn „Serce Sercu”, informacje systematycznie przesyłane do „Martyrii”, jak też bardzo „rozbudowane” możliwości udziału wiernych w nowych formach nabożeństw, takich jak.: Droga Krzyżowa Uzdrowienia (każdy drugi piątek miesiąca), Rozważania Pod Kopułą (każdy trzeci piątek miesiąca), czy też na trwałe wpisane „w grafik” Sanktuarium Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, Czuwania Fatimskie (w każdy 13-y dzień, od maja do października danego roku), Godzina Getsemani (w każdy pierwszy piątek miesiąca), Dzień Dziecka Utraconego, czy też Pochówek Dzieci Zmarłych przed Urodzeniem. Oczywiście, nie można pominąć tu osobistych spotkań z Jezusem Miłosiernym, kiedy to nie tylko codziennie o 15-ej, ale w każdą pełną godzinę dnia płynie serdeczna modlitwa „Koronką do Bożego Miłosierdzia”. Jednak najbardziej cennym owocem – także popandemicznym – jest Adoracja Najświętszego Sakramentu, która jest codzienną możliwością dla wszystkich nawiedzających suwalskie sanktuarium. Spotkania ks. biskupa ordynariusza z parafialnym radami, z przedstawicielami różnych wspólnot, jak też dyrektorami wszystkich (aż siedmiu!) szkół istniejących na terenie parafii – zaowocowały darem umocnienia i pasterskim błogosławieństwem na nasze dalsze lata działania ewangelizacyjnego. Dzięki ks. Jaremie Sykulskiemu – proboszczowi i kustoszowi naszego sanktuarium – oraz dzięki kapłanom tak wiernie i wytrwale tu posługującym, mamy nadzieję na dalsze błogosławione lata wzrastania w gorliwości i świętości życia.

W Tygodniu Eucharystycznym – ks. prof. Stanisław Kozakiewicz – głosił codziennie w sanktuarium konferencje nt. Duchowości i nauczania Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Bardzo interesujące i bogate w treści konferencje przygotowały uczestników na zbliżającą się uroczystość beatyfikacyjną Prymasa Tysiąclecia. Warto wspomnieć, że podczas wizytacji, ks. bp Jerzy Mazur poświęcił, znajdujący się w sanktuarium nowy ołtarz boczny poświęcony Słudze Bożemu ks. prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Bożenna Szynkowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here