Strona główna I. Formacja SERCA Z SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W SUWAŁKACH    Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  W  SUWAŁKACH

   Z  SANKTUARIUM  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA  W  SUWAŁKACH

452
0

 Tegoroczny Wielki Post „zastał” nas w niespokojnym czasie, kiedy to świat cały w lęku i niepewności wypatruje przeciwwirusowej pomocy. Świat „boi się” sam siebie, bo bardziej wierzy w swoje lęki, aniżeli w Boże Miłosierdzie.

Wielki Post tym bardziej „przynaglił” nas do szczerej modlitwy o szczególne łaski potrzebne nam, pogubionym i wystraszonym ludziom, w których przymiera wiara w Boga, zawodzi nadzieja pokładana w Bogu, a o prawdziwą, Bożą miłość trzeba człowiekowi  błagać nieustannie… A może trzeba nam lękać się epidemii grzechu, który brutalnie zawładnął naszymi sumieniami. Pan Bóg jest cierpliwy i miłosierny, ale upomni się, a może właśnie teraz upomina się o Dekalog. „Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, Nie zabijaj!…”

Rekolekcje Wielkopostne w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach – miały w tym roku wyjątkowy charakter. Ks. prof. Henryk Nadrowski z Poznania głosił rekolekcje, w czasie których przybliżył postać wybitnego Polaka – Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – Wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Już po raz kolejny ks. profesor umacniał nas w wierze, stawiając także nam wysokie wymagania, które stawały się dla nas wezwaniem do prawdziwego nawrócenia, a więc powrotu do Źródła, którym jest Bóg. Codzienne nauki rekolekcyjne ukazujące aktualność nauczania ks. prymasa Wyszyńskiego przenikały Słowem Bożym każde serce, a bogactwo przekazywanej wiedzy poszerzało horyzonty naszych zwykłych, czasem szarych, bo codziennych dni – życia chrześcijańskiego.

Droga Krzyżowa Uzdrowienia – w każdy drugi piątek miesiąca – gromadzi nadal  wiernych z całego miasta i jest nieustannym wołaniem o uleczenie w każdym z nas zranień, które powstają w zderzeniu ze światem i rzeczywistością codziennego życia. Rozważania poszczególnych Stacji pomagają bardziej zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy naśladować Chrystusa w Jego cierpieniu; w jaki sposób zgłębić i próbować zrozumieć zbawczą Mękę i Śmierć Chrystusa, a także nie zwątpić nigdy w ostateczne zwycięstwo – w Zmartwychwstanie.

Zapraszamy w każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. o godz.18.00 na Drogę Krzyżową Uzdrowienia – alejami Parku Miejskiego, a następnie na Adorację Krzyża – Monstrancji – do godz. 22.00 – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach.

Wspólnota Apostołów Bożego Miłosierdzia – w każdą środę Wielkiego Postu przewodniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, wypraszając miłosierdzia dla nas i całego świata, abyśmy wszyscy byli miłosierni na wzór Chrystusa Miłosiernego.

 1. Miłosierni, którzy… milczą…
 2. Miłosierni, którzy… biorą krzyż swój…
 3. Miłosierni, którzy… są popychani…
 4. Miłosierni, którzy… spotykają prawdziwą Miłość…
 5. Miłosierni, którzy… pomagają i pozwalają sobie pomóc…
 6. Miłosierni, którzy… odważnie dzielą się dobrocią…
 7. Miłosierni, którzy… nie narzekają…
 8. Miłosierni, którzy… pocieszają, nie osłabiając…
 9. Miłosierni, którzy… nie rozpaczają…
 10. Miłosierni, którzy… odarci są ze wszystkiego…
 11. Miłosierni, którzy… są posłuszni woli Bożej…
 12. Miłosierni, którzy… nie uciekają spod Krzyża…
 13. Miłosierni, którzy… bezradnie płaczą…
 14. Miłosierni, którzy… cierpliwie czekają…
 15. Miłosierni, którzy… karmią się Eucharystią…

Różaniec w intencji Kapłanów – w każdy czwartek wspólnoty parafialne modlą się w sanktuarium tajemnicami różańca świętego o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski  i opiekę Matki Bożej dla kapłanów posługujących w naszej świątyni.

2 marca br. Uroczystą Mszą świętą rozpoczęły się obchody 300-lecia Suwałk. Ks. bp. Adrian Galbas przewodniczył Eucharystii i wygłosił Słowo Boże, dziękując Panu Bogu za dotychczas zesłane łaski dla mieszkańców miasta i prosząc o dalsze. W herbie Suwałk znajduje się postać św. Rocha, który w czasach panującej zarazy obronił nasze tereny przed zagładą.

ŻYCZMY sobie, aby Zmartwychwstały Chrystus umocnił w każdym z nas Wiarę, ożywił Nadzieję, a nade wszystko pomnożył Miłość, która „cierpliwa jest, łaskawa jest…, wszystko przetrzyma i… nigdy nie ustaje…” Niech każdy z nas pisze swoim życiem najpiękniejszy, własny Hymn o Miłości, którym nieustannie będziemy czcić i… do zawsze uwielbiać Pana Boga.

kwiecień, 2020                                                                        Bożenna Szynkowska

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here