Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Zasady organizowania egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2023

Zasady organizowania egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2023

321
0

Z dużym wyprzedzeniem, bo już w kwietniu br., Minister Edukacji i Nauki ogłosił procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2022-2023. Zaproponowane rozwiązania wynikają z obecnej sytuacji epidemicznej i uwzględniają fakt, iż przyszli ósmoklasiści i maturzyści przez wiele miesięcy pobierali naukę w formie zdalnego nauczania.

Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

W 2022 r. egzaminy zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r. W przypadku egzaminu ósmoklasisty oznacza to, że: zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Uczniowie przystąpią do egzaminu tylko z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Nie będzie tak jak wcześniej zakładano przeprowadzany egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Obowiązek przystąpienia do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego ósmoklasiści będą mieli od 2024 r. W arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas.

W przypadku egzaminu maturalnego w 2022 r. zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podobnie jak 2021 r. obowiązkowa będzie tylko część pisemna z trzech przedmiotów, tj. języka polskiego, matematyki i wybranego przez ucznia język obcy nowożytnego. Do egzaminów w części ustnej będą mogli przystąpić tylko ci uczniowie, którzy potrzebują wyniku w rekrutacji na studia wyższe za granicą. Przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym będzie już obowiązkowe.

Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

W 2023 r. zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego – tak jak było przed pandemią. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj. w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru. W przypadku egzaminu maturalnego w 2023 r. – rezygnacja z obowiązku zdania (tj. zdobycia co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (obowiązek ten zostanie wprowadzony od 2025 r.).

Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022.

 

Wojciech Cybulski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here