Strona główna Bez kategorii W KRĘGU SZKOLNICTWA Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

708
0

W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca wszystkie szkoły i przedszkola są zamknięte. Nie oznacza to jednak, że uczniowie zostali pozbawieni możliwości nauki a nauczyciele pracy.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych  umożliwia szkołom realizację zadań edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 25 marca i od tego dnia szkoły zostały zobligowane do organizowania zdalnych zajęć.

Nauczyciele w nowej rzeczywistości komunikują się ze swoimi wychowankami za pomocą    różnorodnych technik.  W pracy z uczniami wykorzystują przede wszystkim własne materiały edukacyjne oraz materiały rekomendowane przez MEN. Wielką popularnością cieszą się e-podręczniki i karty pracy dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej oraz publikacj ze  stron Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.  Dużym wsparciem są również programy edukacyjne prezentowane w publicznej telewizji i radiu. Dyrektorzy szkół zgodnie z zapisami rozporządzenia opracowali formy realizacji podstawy programowej oraz zasady monitorowania postępów uczniów. Określili również sposoby  weryfikacji wiedzy i umiejętności wychowanków w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

Oznacza to, że zdalne nauczanie stało się faktem. Obecnie, uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności określone w  podstawie programowej za pomocą metod i form pracy na odległość. Oceniane są także ich bieżące postępy edukacyjne.

Problemy niektórych uczniów z dostępem do komputerów rozwiąże program Ministerstwa Cyfryzacji Zdalna szkoła. Już od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego realizację zdalnych lekcji. Każda jednostka samorządu terytorialnego otrzyma pomoc. Z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 186 mln.

Wojciech Cybulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here