Strona główna I. Formacja SERCA RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE Żywe jest Słowo Boże

Żywe jest Słowo Boże

824
0

Pomimo panującej pandemii koronawirusa jesteśmy zaproszeni do kontynuowania wspólnych spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w rodzinach naszej diecezji „Rodzina zjednoczona na modlitwie”. W tym roku przedmiotem rozważań jest sakrament Eucharystii. W poszczególnych miesiącach omawiane są poszczególne części Mszy św., która dla nas chrześcijan jest najważniejszą modlitwą Kościoła. W tym miesiącu omawiamy sens czytań mszalnych: Starego i Nowego Testamentu.

Spotkanie z żywym słowem Boga

Eucharystia jest szczególnym miejscem i czasem, gdy rozpoznajemy i spotykamy się z żywym słowem Bożym i Słowem Boga. Pierwotna liturgia, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, miała bardzo rozbudowaną liturgię słowa. Czytanie i głoszenie słowa Bożego było zwykle bardzo długie, o czym przekonuje nas historia młodzieńca, który zasnął w trakcie takiej liturgii, spadł z wysoka i zabił się, lecz na szczęście św. Paweł go wskrzesił (Dz 20,7–12).

Bardzo ważne jest czytanie liturgiczne, czytanie i słuchanie Bożego słowa w czasie liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jeśli się zastanowimy, stwierdzimy, że to zdumiewające, ile Bożego słowa już do nas skierowano. Ile razy słyszeliśmy niektóre fragmenty Biblii czy też odniesienia do nich w kazaniach. Kryje się za tym niebezpieczeństwo osłuchania się ze słowem, zatracenie wrażliwości na nie.

Cała historia zbawienia

            Podążanie za słowem Bożym podczas roku liturgicznego otwiera nam możliwość zapoznania się z całą historią zbawienia. Czytania nie są przypadkowe i myślę, że każdy doświadczył, jak to słowo przemawia w różnych momentach naszego życia. Nawet jeśli setki razy słuchaliśmy Ewangelii o zwiastowaniu, przychodzi taki moment, gdy nagle zabrzmi ona zupełnie inaczej, z powodu jakiegoś doświadczenia, pytania lub decyzji, którą musimy podjąć. Przestrzeń liturgii słowa to szczególna przestrzeń obecności słowa Bożego, a cała jej struktura jest zbudowana tak, że wręcz zachęca do modlitwy, do refleksji, do dialogu z Bogiem.

W mszach niedzielnych są trzy czytania. Pierwsze ze Starego Testamentu, drugie z Nowego, przeważnie z Listów św. Pawła, i wreszcie trzecie  z Ewangelii. Kościół stara się w poszczególnych latach czytać najważniejsze fragmenty Ewangelii według św. Mateusza, według św. Marka i według św. Łukasza. Ewangelia według św. Jana jest odczytywana w specjalnych okresach każdego roku liturgicznego. Są to przepełnione głębią myśli Objawienia Bożego. Trudno słuchaczowi objąć treść nawet dwu czytań, występujących w codziennej liturgii. Dlatego doradza się skoncentrowanie uwagi na jakimś małym epizodzie. Może to być jedno zdanie, w którym do słuchającego przemówi sam Chrystus. I tych kilka słów wystarczy na długą refleksję.

Żyć słowem Bożym

Nawet jednym zdaniem Objawienia można żyć cały dzień. Podczas słuchania należy wytworzyć w sobie postawę otwartą do końca. Nie powinno stawiać się Słowu żadnych granic. Niekiedy mogą to być myśli krzyżujące nasze plany. Trzeba Słowo umieć przyjmować jak Najświętsza Maryja Panna. Po wysłuchaniu Anioła powiedziała: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Jezus porównał tych, którzy tylko słuchają, do budujących na piasku. Przyjdzie burza życiowa i zmiecie budowlę wraz z piaskiem. Słuchacz, który realizuje usłyszane Słowo, został nazwany budującym na skale.

 ks. Jacek Uchan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here