Strona główna I. Formacja SERCA ZAGROŻENIA DUCHOWE Grzechy przeciwko życiu (cz.5)

Grzechy przeciwko życiu (cz.5)

489
0

Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na Jasnej Górze zamieścił na swojej stronie internetowej cenne materiały nie tylko dla obrońców życia, ale i dla osób zmagających się z konsekwencjami grzechu aborcji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują opracowania Wiesławy Grzeszczak-Kowalskiej. Poniżej fragmenty tekstów jej autorstwa, mające służyć pomocą kobietom i mężczyznom cierpiącym z powodu odebrania życia swoim nienarodzonym dzieciom.

Kroki wiodące ku uwolnieniu z ciężaru winy po grzechu aborcji

 1. Módl się do Ducha Świętego, byś mógł zobaczyć swój grzech i jego konsekwencje w Bożym świetle.
 2. Proś Boga o przebaczenie.
 3. Przebacz tym, którzy cię zranili.
 4. 4. Przebaczenie jest aktem woli i zależy wyłącznie od twojej decyzji. Negatywne uczucia w stosunku do osób, które cię zraniły w przeszłości – nie są przeszkodą w podjęciu takiej decyzji. Przebaczenie uruchamia proces uzdrawiania, a ten zwykle wymaga czasu […].
 5. Nie obwiniaj Boga za swój grzech. Bóg pragnie wyłącznie dobra człowieka […].
 6. Przebacz sobie. Przebaczenie jest konieczne, byś mógł zostać uwolniony od bolesnej
  przeszłości. Jeśli nie przebaczysz sobie – nie będziesz zdolny, by przyjąć Miłość Ojca.
 7. Uznaj, że potrzebujesz uzdrowienia.
 8. Wyznaj przed Panem negatywne emocje. Nazwij je, wypowiedz, wydobądź na zewnątrz.
  Pamiętaj, że negatywne uczucia same w sobie nie są grzechem. Bóg cię nie osądza, pragnie
  jedynie uwolnić cię od ich niszczącego wpływu na twoje życie i na nowo napełnić cię
  miłością i pokojem.
 9. Przyjmij krzyż. Złóż swoje uczucia w Ranach Jezusa […]. Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, także twój grzech i grzechy tych osób, które cię zraniły.
 10. Módl się za ludzi, którym przebaczyłeś, aby oni również mogli doznać przebaczenia i
  żyć w wolności dzieci bożych […].
 11. Wyznaj grzech w Sakramencie Pokuty […]. Zaufaj Bożemu Miłosierdziu.
 12. Uznaj swoje nienarodzone dziecko i nawiąż z nim duchowy kontakt.
 13. Módl się do Boga o usunięcie konsekwencji grzechu aborcji, które ciążą na twojej
  rodzinie.
 14. Podejmij walkę duchową. […] Wyszukaj w Biblii fragmenty mówiące o miłości Boga. Będą one skuteczną bronią w chwili ataku złego ducha. Ilekroć pojawi się w twojej głowie negatywna myśl, że Bóg ci nie przebaczy – zatrzymaj się i odpowiedz odpowiednim fragmentem Pisma Świętego […]. Możesz też zwrócić się bezpośrednio do Jezusa, wypowiadając Jego Imię lub modląc się aktem strzelistym np. „Jezu ufam Tobie!”.
 15. Umacniaj się duchowo, korzystając często z sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty i Eucharystii.
 16. Włącz się w Apostolstwo Życia. Podejmij modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Realizuj dzieła miłosierdzia, świadcząc konkretną pomoc rodzinom i osobom potrzebującym […].

Modlitwa o uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco i Dawco Życia […] Staję przed Tobą w prawdzie, niczego nie usprawiedliwiając i nikogo nie oskarżając – uznaję swoją winę. […] Adorując Twój Krzyż, składam na nim pocałunek miłości, spraw, aby stał się on pomostem między Tobą a mną, mną i moim dzieckiem. […] Pomóż mi teraz, Jezu, pojednać się z moim dzieckiem. Proszę, niech Anioł tego dziecka przyniesie je i złoży w mych ramionach […]. Nie wiem, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką. Dziś nadaję ci imię w Imię Jezusa, wyrażając w tym momencie, całym moim sercem – „chrzest pragnienia”. […] Proszę, przebacz swojej mamie i swojemu tacie. Kocham cię, […] teraz powierzam cię twojej rodzinie w Niebie, oddając w ramiona Matki Najświętszej i Świętego Józefa.[…] Mogę teraz przebaczyć sobie i przebaczam sobie w Twoje Imię Jezu. Wiem że, wziąłeś mój grzech na Krzyż, […] Proszę, pobłogosław mnie i usuń z mojego ciała skutki grzechu. […] Niech Twe uzdrawiające światło przenika mnie i uwalnia od wszelkiej duchowej udręki […] Proszę Cię teraz Panie, abyś przyszedł z pomocą całej mojej rodzinie i uwolnił ją z konsekwencji grzechu przeciwko życiu. Dotknij swoją mocą nasze dzieci i ich potomstwo, uzdrów je, oddal od nich ducha śmierci, lęku, depresji, niewiary w siebie, niepowodzenia – bo to twoje dzieci Panie, które wskutek mojego grzechu stały się ofiarami. Odtwórz w nich na nowo Swój Obraz i Swoje Podobieństwo. Poślij Świętego Ducha Twego. Daj im świadomość Twej bezwarunkowej miłości. Przywróć im radość, ufność, poczucie bezpieczeństwa […].

(Pełny tekst modlitw oraz wskazówki dotyczące ich odmawiania można znaleźć pod adresem: www.duchowaadopcja.info, oraz w książeczce Wiesławy Kowalskiej, pt. „Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji”, Wydawnictwo Ikona, Toruń – Szydłówek 2015).

Joanna Kalisty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here