Strona główna I. Formacja SERCA KARMIENI SŁOWEM Komentarze niedzielne – czerwiec 2019

Komentarze niedzielne – czerwiec 2019

771
0

02 czerwca 2019 – VII Niedziela wielkanocna, Wniebowstąpienie Pańskie

Dz 1,1-11; Hbr 9, 24-28; 10, 19-2; Łk 24,46-53

Samo wniebowstąpienie Pana Jezusa nie byłoby tak istotne, gdyby nie obietnica dana przez Ojca, która zostaje zrealizowana po odejściu Jezusa. Z jednej więc strony oddajemy dziś chwałę Synowi, który zasiada po prawicy Ojca, a z drugiej strony już oczekujemy spełnienia obietnicy Ojca, czyli zstąpienia na nas Ducha Świętego, który o wszystkim nas pouczy.

09 czerwca 2019 – Zesłanie Ducha Świętego

Dz 2,1–11; Rz 8, 8-17; J 14, 15-16. 23b-26

Boga najbardziej miłuje ten, kto zachowuje Jego naukę, czyli naśladuje Syna w Jego relacji z Ojcem. Poznawanie tej relacji i naśladowanie Syna nie jest możliwe bez obecności Ducha Świętego, który powinien stawać się naszym codziennym Nauczycielem i Przewodnikiem. Niech się więc wznosi wołanie Kościoła o światło miłości i mądrości Ducha Świętego: VENI! SANCTE SPIRITUS!

16 czerwca 2019 – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Prz 8,22-31; Rz 5,1-5; J 16,12-15

„Wszystko, co ma Ojciec, jest moje”, mówi dziś Jezus. Wyraża w ten sposób prawdę o głębokiej Komunii, jaka jest w Ojcu i Synu. Ta Komunia to Miłość, to Duch Święty, którego Bóg daje swojemu Kościołowi. Przez przyjmowanie Ducha Świętego, także każdy z nas jest zaproszony do tej Komunii, podczas której stajemy się synami w Synu.

 

23 czerwca 2019 – XII Niedziela zwykła

Za 12,10-11, 13,1; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

            Dzisiaj, coraz częściej powinniśmy zadawać sobie pytanie o to, Kim jest dla mnie Jezus?! Bez odkrycia tego, że On jest Zbawicielem i Panem, bardzo trudne może być naśladowanie Go. Zawsze związane jest ono z krzyżem i zaparciem się siebie. Jeśli nie odkrywamy w sobie mocy Pana i swojej słabości, nie będziemy w stanie iść za Nim.

30 czerwca 2019 – XIII Niedziela zwykła

1 Krl 19,16b.19-21; Ga 5,1.13-18; Łk 9,51-62

Każdy z wymienionych w dzisiejszej Ewangelii bohaterów, którzy są powoływani przez Jezusa, ma swoją własną wizję realizacji powołania. Jedni chcą sprowadzać ogień za brak przychylności, inni mają „coś” jeszcze do załatwienia w świecie. I jedni i drudzy nie nadawaliby się na uczniów, gdyby nie odmieniała ich łaska Boża wynikająca z powołania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here