Strona główna KU REFLEKSJI Królowo Aniołów, módl się za nami!

Królowo Aniołów, módl się za nami!

427
0

Chociaż październik kojarzony jest z osobą Matki Bożej, to są także inne postacie, które Liturgia akcentuje. Pośród świętych, których Kościół wspomina w tym czasie, pojawia się wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Wspomnienie, jest dość nietypowe i różniące się od innych.

Modlitwa Aniele Boży, Stróżu mój…, której uczono nas od najmłodszych lat, zazwyczaj właśnie kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi. Okazuje się jednak, że przekonanie o obecności Aniołów, a w tym Aniołów Stróżów jest jednym z ważnych elementów naszej wiary.

Kim są Aniołowie i jaka jest ich rola?

Anioły są duchami stworzonymi przez Boga. I pod tym względem to wspomnienie różni się od innych, ponieważ w tym miesiącu wspominamy Duchów Bożych. Ich zadaniem jest oddawanie chwały Bogu i pomoc ludziom. Ci Aniołowie, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi nazywani są Aniołami Stróżami. Każdy z nas ma takiego „osobistego” Anioła Stróża – towarzysza na całe nasze życie.

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi. Nauka o nich jest oparta chociażby na dwóch fragmentach Biblii. W psalmie 91. czytamy:

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Tekst ten odkrywa przed nami troskę Boga o człowieka, którą powierzył aniołom.

Natomiast św. Mateusz przekazuje nam w swojej Ewangelii m.in. takie słowa Jezusa:

Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Oczywiście nie są to jedyne fragmenty ze Słowa Bożego mówiące o aniołach. Można by wymienić ich więcej: anioł powstrzymuje Abrahama, by nie dokonywał zabójstwa swego pierworodnego syna, Izaaka (Rdz 22, 11), anioł ratuje trzech młodzieńców od śmierci w piecu ognistym (Dn 3, 49-50) i Daniela w lwiej jamie (Dn 6-22), żywi proroka Eliasza i ratuje go od śmierci głodowej (1 Krl 19, 5-8), wyprowadza apostołów z więzienia (Dz 5, 19-20) i ratuje św. Piotra z rąk Heroda (Dz 12, 7-23). W każdym z tych wyżej wymienionych przykładów możemy zauważyć ich opiekę i służbę człowiekowi. Bycie posłańcem, który wypełnia Boże zamysły to ich główne zadanie.

Dlaczego Maryję nazywamy Królową aniołów?

            Kiedy otworzymy Pismo Święte i zaczniemy czytać Ewangelię, to zauważymy, że pierwszym opisanym spotkaniem Maryi jest spotkanie właśnie z Aniołem, a dokładniej z Archaniołem Gabrielem. Został On posłany, by obwieścić młodej kobiecie zaproszenie, jakie Bóg dla Niej przygotował. I znowu: Posłaniec, który Obwieszcza Bożą wolę, a także Ten, który daje oparcie, pomoc i zapewnienie (Nie bój się Maryjo. Znalazłaś łaskę u Boga).

Jak wiemy z dalszych stron Ewangelii, wieść, którą otrzymała Maryja, nie tylko była prawdziwa, ale w późniejszym czasie przekonywała się o wierności Boga co do troski, którą zapowiedział anioł. Jak bardzo doświadczała Opieki Bożej za pośrednictwem aniołów skoro była niezmiennie wierna, nawet pod krzyżem na Golgocie? Czy jej wierność jest dla nas przykładem oddawania chwały Bogu?

Nasuwa się pytanie: jak dzisiaj doświadczam opieki mojego Anioła Stróża? W jaki sposób w mojej codzienności oddaję chwałę Bogu?

Czy życie Maryi nie stało się w pewien sposób ‘anielską posługą”? Posługą bycia posłaną, by wstawiać się, troszczyć się za Kościół, za każdego człowieka, który szuka Boga? Czy jej życie, aż po krzyż Syna, a także dzisiaj gorliwe wzywanie nas do nawrócenia nie jest oddawaniem przez Nią chwały Ojcu?

Dlatego, została nazwana Królową Aniołów, ponieważ w sposób doskonały, tj. całkowity oddała całą siebie, by troszczyć się o ludzi i oddawać chwałę Bogu. Być może przewyższyła tym aniołów. Jej życie stało się pieśnią troski (o człowieka) i chwały (oddawanej Najwyższemu).

Czy potrafię w taki sposób spojrzeć na Maryję? Czy potrafię uczyć się oddawać siebie w trosce o innych, o bliskich, o tych których Pan stawia na mojej drodze? Czy modlę się systematycznie do mojego Anioła Stróża? Czy proszę Maryję by uczyła mnie troski o innych i uwielbienia Boga?

Aniołowie Stróżowie, czuwajcie nad nami. Matko Najświętsza, módl się za nami.

s. Zofia Zagraba CHR

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here