Strona główna II. Formacja SUMIENIA POKOCHAĆ MISJE MISJONARZE MOCĄ DUCHA

MISJONARZE MOCĄ DUCHA

955
0

II niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona w Polsce jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszą modlitwą, cierpieniem oraz ofiarami wspieramy 2004 misjonarzy, którzy pracują w 99 krajach. Są wśród nich księża, siostry zakonne, bracia oraz wierni świeccy.

Św. Jan Paweł II uczył, że misje są dziełem Ducha Świętego, sprawą wiary i miłości. Duch Boży wzbudza w Kościele pragnienie wypełnienia mandatu misyjnego, jaki Chrystus zostawił swym uczniom, wracając do Ojca. On wzbudza powołania misyjne i kieruje tymi, którzy zostawiają swe domy rodzinne i wspólnoty oraz udają się w nieznane, gdzie Chrystus jest jeszcze nieznany. Dzięki światłu i mocy Ducha misjonarki i misjonarze ofiarnie głoszą słowo Boże i budują wspólnoty wiary. Dają świadectwo heroicznej miłości Boga i bliźniego poprzez swą modlitwę, wyrzeczenia oraz ciężką pracę. Bezinteresownie służą ludziom, do których zostali posłani.

Duch Święty otwiera serca na przyjęcie Bożej prawdy. To On usposabia do wiary. Bez Jego ożywczego tchnienia, na pustyni niewiary, w kulturach obcych Ewangelii, nie zakiełkowałoby chrześcijaństwo. Misjonarze realizują swoje powołanie mocą Ducha Świętego. On stale im towarzyszy, inspiruje dzieła miłosierdzia, podtrzymuje i oczyszcza działania apostolskie. Bez wierności natchnieniom i darom Ducha Świętego, misjonarze bardzo szybko doświadczyliby słabości wobec powagi wyzwań codzienności, a widząc wszechobecną nędzę i cierpienie, ulegli rezygnacji i rozpaczy.

Misjonarzy wciąż mało

Współczesny Kościół misyjny boryka się z brakiem powołań kapłańskich i zakonnych. Misjonarek i misjonarzy jest za mało w stosunku do potrzeb. W ostatnich latach liczba misjonarzy wyjeżdżających na placówki misyjne nieco spadła. Cierpią na tym młode Kościoły w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. One wciąż liczą na tych, którzy poświęcą się głoszeniu Ewangelii. Potrzebują misjonarzy duchownych i świeckich. Trzeba zatem nieustannie modlić się, aby młodzi ludzie znaleźli odwagę radykalnego pójścia za Chrystusem aż na krańce świata. Stąd apel Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, byśmy nie tylko w II niedzielę Wielkiego Postu, ale przez cały rok, prosili o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Duch Święty wzbudza powołania w każdym czasie i miejscu, trzeba tylko pozytywnej odpowiedzi ze strony tych, którzy je otrzymali. Prośmy Go o odwagę dla młodych, by nie wahali się podjąć trudów misyjnych. Módlmy się za nasze rodziny, by stały się wspólnotami rodzącymi i umacniającymi powołania zakonne, kapłańskie oraz misyjne.

Na misje w każdym wieku

Papież Franciszek powtarza, że z mocy chrztu wszyscy jesteśmy uczniami – misjonarzami. Misjom można oddać serce w każdym wieku. Przykładem tego jest s. Zygmunta Kaszuba, karmelitanka Dzieciątka Jezus, która w wieku 78 lat powróciła do Burundi, aby zbudować szkołę podstawową w Getega-Songa. Siostry karmelitanki z Polski od 10 lat prowadzą tam szkołę zawodową kroju i szycia dla dziewcząt oraz przedszkole. Pomagają ubogim rodzinom, zwłaszcza dzieciom, walcząc z niedożywieniem i chorobami. Stworzenie szkoły podstawowej pozwoliłoby wielu dzieciom z wioski oraz okolic podjąć naukę. Marzeniem siostry Zygmunty było, by starsze dzieci mogły się uczyć na miejscu, w swej wiosce. Duża odległość do szkoły państwowej sprawiała, ze większość z nich nie podejmowała nauki.

Siostra przyleciała do Burundi jesienią 2017 r. Najpierw, znaleziono teren i ogrodzono go murem. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa budowy, a w przyszłości szkoły. Wyzwaniem dla sióstr była budowa studni głębinowej, niezbędnej, by zapewnić wodę dla dzieci z przedszkola, szkoły oraz dla mieszkańców wioski. Mimo, że zaledwie upłynęło dwa lata, powstały już dwa budynki szkoły. Placówka zaczęła funkcjonować. Stało się to możliwe dzięki modlitwie i ofiarności wiernych Kościoła w Polsce. Także diecezja ełcka ma swój wkład finansowy w to dzieło. Ks. bp Jerzy Mazur w 2017 r. przekazywał od młodzieży bierzmowanej 30 tys. dolarów na budowę szkoły oraz studni w Gitega. To nie jedyna pomoc, jaką dla misji przekazuje diecezja ełcka. 5 tys. euro na budowę studni w Subukija w Kenii ofiarowali myśliwi z diecezji ełckiej. W 2017 r. pomocą finansową diecezja objęła 28 rodzin w Aleppo, w Syrii wojennej. Bp Jerzy Mazur SVD przekazał 70 720 dolarów.

Dużo dobra

Dzięki misyjnej wrażliwości wiernych w Polsce, nasi misjonarze dokonują rzeczy niezwykłych i potrzebnych. Są świadkami miłości Bożej, budzą nadzieję i przywracają radość z życia najuboższym, wykluczonym społecznie i kulturowo, osobom odrzucanym z powodu rasy, koloru skóry lub nędzy. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, które w imieniu Komisji Misyjnej i Kościoła w Polsce wspiera polskich misjonarzy, każdego roku dofinansowuje ponad 160 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych. – To wielki dar Kościoła w Polsce; dar wyrażający konkretną solidarność i miłość chrześcijańską wobec tych, którzy potrzebują pomocy – mówi o. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wieloletni misjonarz w Afryce. – Celem posługi misjonarzy jest głoszenie Słowa Bożego, by ludzie poznali i pokochali Boga. Jednak trudno jest mówić o Bogu Miłosiernym komuś, kto tyle się napracował, a teraz umiera z głodu. Trudno nauczać o Jezusie Chrystusie, który za nas umarł na krzyżu, choremu, który trzęsie się z zimna w ataku malarii a nie ma leków. Jak mówić o Matce Bożej, że nas osłania płaszczem, matce, której umiera kolejne dziecko, tylko dlatego, że nie ma pokarmu, a nie ma gdzie, ani za co kupić mleka w proszku. W takiej sytuacji potrzebują oni konkretnej pomocy, konkretnych uczynków miłosierdzia, które towarzyszą głoszeniu Słowa Bożego. Ojcowie i siostry starają się pomagać na różne sposoby, ale ich możliwości są ograniczone. Oni na tyle pomogą, na ile są wspomagani przez drugą grupę misjonarzy w swojej ojczyźnie – pisze s. Zygmunta Kaszuba.

Pomagajmy misjom

Na różne sposoby możemy pomóc misjonarzom w ich posłudze misyjnej. Jednym z nich jest wysyłanie sms-ów na numer 72032 o treści „Misje” (koszt 2,46 zł z VAT). Przez cały rok Dzieło Pomocy „Ad Gentes” zbiera środki na dzieła w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Jednym z nich jest świetlica dla dzieci ulicy w Iquitos w Peru, którą prowadzą polskie misjonarki świeckie. Dzieci otrzymują tam ciepły posiłek, odzież oraz pomoc lekarską. Mają miejsce, w którym mogą się zatrzymać. Ze środków pozyskiwanych przez sms-a ojcowie paulini w Ayos w Kamerunie rozbudowują ochronkę dla dzieci i młodzieży. Powstaną też dwie sale wielofunkcyjne, kuchnia i magazyn, co pozwoli na dożywianie dzieci na miejscu.

Zachęcamy również do wysyłania indywidualnych ofiar jako jałmużny wielkopostnej na konto Dzieła: 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506. Dzięki naszej hojności misjonarze będą mogli pomagać ubogim. Nie pozostawajmy obojętni. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mając nawet niewiele, możemy pomagać tym, którzy mają gorzej. Pamiętajmy o słowach Chrystusa: „Cokolwiek czyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Ks. Zbigniew Sobolewski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here