Strona główna I. Formacja SERCA KARMIENI SŁOWEM Komentarze na listopad 2018

Komentarze na listopad 2018

1002
0

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

Ap 7,2-4.9-14; 1 J 3,1-3;  Mt 5,1-12a 

Na górze błogosławieństw Jezus obiecuje Królestwo Boże tym, którzy będą Go naśladować w pokorze, uniżeniu cichości, tym, którzy taką drogą będą za Nim kroczyć. I jest to słowo o Bogu żywym, żyjącym w ludziach i o ludziach żywych, żyjących w Bogu. Pan spotyka ich, a oni Go spotykają na drodze błogosławieństw.

04 listopada – XXXI Niedziela zwykła

Pwt 6,2-6; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

Miłować Boga nade wszystko a bliźniego jak siebie samego, znaczy więcej niż wszelkie całopalenia i ofiary. Bóg mówi też, aby Go słuchać. Ten, kto Go słucha, uczy się prawdziwej i jedynej Miłości, której nie wydobędzie sam z siebie. Prawdziwą zdolność kochania daje sam Bóg, który jest Miłością.

11 listopada – XXXII Niedziela zwykła

1 Krl 17,10-16; Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44

Jezus nieustannie przypatruje się, co wrzucamy do skarbony Jego Serca. Często dajemy Mu tylko to, co nam zbywa, w poczuciu dobrze spełnionego, religijnego obowiązku. Tymczasem uboga wdowa wrzuca tam wszystko, co posiada, nie pozostawiając niczego dla siebie. To jest owo zanurzenie siebie w Miłosierdziu Boga.

18 listopada – XXXIII Niedziela zwykła

Dn 12,1-3; Hbr 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Pan, gdy przyjdzie po raz wtóry na ziemię, pośle swoich aniołów , aby zgromadzili Jego wybranych z czterech stron świata. Możemy być wśród nich, jeśli tego już dziś pragniemy. Pan Bóg takie pragnienie w stosunku do nas nosi w swoim Sercu odwiecznie i nie chce nas stracić.

25 listopada -Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Dn 7,13-14; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

  Niektórzy tylko uchodzą za władców, aby uciskać swoich poddanych. Jezus realnie jest Królem i Panem. Jego władza nie jest z nadania, ale z Miłości. A Jego królewską pieczęcią jest ofiara krzyża. Jest to jednocześnie Jego sposób sprawowania władzy. A my, Jego poddani, mamy uczyć się od Niego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here